موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب بیماری های ریوی شغلی و  محیطی: بیماری های ناشی از کار، خانه، فضای باز و قرار گرفتن در معرض عوامل
Occupational and Environmental Lung Diseases: Diseases from Work, Home, Outdoor and Other Exposures
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های ریوی شغلی و محیطی: بیماری های ناشی از کار، خانه، فضای باز و قرار گرفتن در معرض عوامل

Occupational and Environmental Lung Diseases: Diseases from Work, Home, Outdoor and Other Exposures
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Susan Tarlo , Paul Cullinan and Benoit Nemery
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 14.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواب و اختلالات حرکتی
Sleep and Movement Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب خواب و اختلالات حرکتی

Sleep and Movement Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Sudhansu Chokroverty و Richard P. Allen , Arthur S. Walters and Pasquale Montagna
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بخش مراقبتهای ویژه اورژانس
Emergency Department Critical Care
نام کتاب:

دانلود کتاب بخش مراقبتهای ویژه اورژانس

Emergency Department Critical Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Donald M. Yealy and Clifton Callaway
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معیار های اندازه گیری بهداشت: راهنمای عملی برای توسعه و استفاده از آنها
Health Measurement Scales: A practical guide to their development and use
نام کتاب:

دانلود کتاب معیار های اندازه گیری بهداشت: راهنمای عملی برای توسعه و استفاده از آنها

Health Measurement Scales: A practical guide to their development and use
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: David L. Streiner , Geoffrey R. Norman and John Cairney
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الگوریتم ها برای زنان و زایمان
Algorithms for Obstetrics and Gynaecology
نام کتاب:

دانلود کتاب الگوریتم ها برای زنان و زایمان

Algorithms for Obstetrics and Gynaecology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Sambit Mukhopadhyay , Edward Morris and Sabaratnam Arulkumaran
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی برای افراد مسن
Oxford Textbook of Anaesthesia for the Elderly Patient
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی برای افراد مسن

Oxford Textbook of Anaesthesia for the Elderly Patient
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Christopher Dodds , Chandra Kumar and Bernadette Veering
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  باز تابش: مرز های جدید
Re-irradiation: New Frontiers
نام کتاب:

دانلود کتاب باز تابش: مرز های جدید

Re-irradiation: New Frontiers
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Carsten Nieder and Johannes Langendijk
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر ارتودنسی
An Introduction to Orthodontics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر ارتودنسی

An Introduction to Orthodontics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Laura Mitchell
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 21.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بی حسی موضعی، تحریک، و تکنیکهای اولتراسوند
Regional Anaesthesia, Stimulation, and Ultrasound Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب بی حسی موضعی، تحریک، و تکنیکهای اولتراسوند

Regional Anaesthesia, Stimulation, and Ultrasound Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Paul Warman , David Conn , Barry Nicholls ,and David Wilkinson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معرفی بیهوشی
Introducing Anaesthesia
نام کتاب:

دانلود کتاب معرفی بیهوشی

Introducing Anaesthesia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Paul Greig and Nicholas Crabtree
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز و سیستم عصبی
The Brain and the Nervous System
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز و سیستم عصبی

The Brain and the Nervous System
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Kara Rogers
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات طیف اوتیسم
Autism Spectrum Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات طیف اوتیسم

Autism Spectrum Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: David Amaral , Daniel Geschwind and Geraldine Dawson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم اعصاب شناختی زبان
Cognitive Neuroscience of Language
نام کتاب:

دانلود کتاب علم اعصاب شناختی زبان

Cognitive Neuroscience of Language
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: David Kemmerer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان زخم ها: روش ها و پروتکل ها
Wound Healing: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان زخم ها: روش ها و پروتکل ها

Wound Healing: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Luisa A. DiPietro and Aime L. Burns
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی های کم تهاجمی فک و صورت
Minimally Invasive Maxillofacial Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی های کم تهاجمی فک و صورت

Minimally Invasive Maxillofacial Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Maria J. Troulis and Leonard B. Kaban
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 26 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی تغییر سیستم ایمنی به عفونت توسط کرمها
How Helminths Alter Immunity to Infection
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی تغییر سیستم ایمنی به عفونت توسط کرمها

How Helminths Alter Immunity to Infection
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: William Horsnell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرونده الکترونیکی پزشکی: راهنمای عملی برای مراقبت های اولیه
Electronic Medical Records: A Practical Guide for Primary Care
نام کتاب:

دانلود کتاب پرونده الکترونیکی پزشکی: راهنمای عملی برای مراقبت های اولیه

Electronic Medical Records: A Practical Guide for Primary Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Neil S. Skolnik
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیولوژی در بهداشت جهانی: استراتژی، پیاده سازی، و کاربرد ها
Radiology in Global Health: Strategies, Implementation, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیولوژی در بهداشت جهانی: استراتژی، پیاده سازی، و کاربرد ها

Radiology in Global Health: Strategies, Implementation, and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Daniel J. Mollura and Matthew P. Lungren
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم عصبی انسان
Barr's The Human Nervous System: An Anatomical Viewpoint
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم عصبی انسان

Barr's The Human Nervous System: An Anatomical Viewpoint
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: John Kiernan and Raj Rajakumar
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حرفه و پزشکی محیط زیست
ABC of Occupational and Environmental Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب حرفه و پزشکی محیط زیست

ABC of Occupational and Environmental Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: David Snashall and Dipti Patel
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر