موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب علم اعصاب شناختی زبان
Cognitive Neuroscience of Language
نام کتاب:

دانلود کتاب علم اعصاب شناختی زبان

Cognitive Neuroscience of Language
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: David Kemmerer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان زخم ها: روش ها و پروتکل ها
Wound Healing: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان زخم ها: روش ها و پروتکل ها

Wound Healing: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Luisa A. DiPietro and Aime L. Burns
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی های کم تهاجمی فک و صورت
Minimally Invasive Maxillofacial Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی های کم تهاجمی فک و صورت

Minimally Invasive Maxillofacial Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Maria J. Troulis and Leonard B. Kaban
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 26 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی تغییر سیستم ایمنی به عفونت توسط کرمها
How Helminths Alter Immunity to Infection
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی تغییر سیستم ایمنی به عفونت توسط کرمها

How Helminths Alter Immunity to Infection
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: William Horsnell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرونده الکترونیکی پزشکی: راهنمای عملی برای مراقبت های اولیه
Electronic Medical Records: A Practical Guide for Primary Care
نام کتاب:

دانلود کتاب پرونده الکترونیکی پزشکی: راهنمای عملی برای مراقبت های اولیه

Electronic Medical Records: A Practical Guide for Primary Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Neil S. Skolnik
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیولوژی در بهداشت جهانی: استراتژی، پیاده سازی، و کاربرد ها
Radiology in Global Health: Strategies, Implementation, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیولوژی در بهداشت جهانی: استراتژی، پیاده سازی، و کاربرد ها

Radiology in Global Health: Strategies, Implementation, and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Daniel J. Mollura and Matthew P. Lungren
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم عصبی انسان
Barr's The Human Nervous System: An Anatomical Viewpoint
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم عصبی انسان

Barr's The Human Nervous System: An Anatomical Viewpoint
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: John Kiernan and Raj Rajakumar
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حرفه و پزشکی محیط زیست
ABC of Occupational and Environmental Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب حرفه و پزشکی محیط زیست

ABC of Occupational and Environmental Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: David Snashall and Dipti Patel
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی بالینی
Handbook of Clinical Anaesthesia
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی بالینی

Handbook of Clinical Anaesthesia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Brian Pollard
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اتخاذ یک تصمیم: جراحی
Make A Decision: Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب اتخاذ یک تصمیم: جراحی

Make A Decision: Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Mark Corrigan , Arnold Hill and Paul Redmond
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه پزشکی ورزشی
The Encyclopaedia of Sports Medicine: An IOC Medical Commission Publication, Genetic and Molecular Aspects of Sports Performance (Volume XVIII)
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه پزشکی ورزشی

The Encyclopaedia of Sports Medicine: An IOC Medical Commission Publication, Genetic and Molecular Aspects of Sports Performance (Volume XVIII)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Claude Bouchard and Eric P. Hoffman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتخاب اسپرم غیر تهاجمی برای لقاح آزمایشگاهی
Non-Invasive Sperm Selection for In Vitro Fertilization: Novel Concepts and Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب انتخاب اسپرم غیر تهاجمی برای لقاح آزمایشگاهی

Non-Invasive Sperm Selection for In Vitro Fertilization: Novel Concepts and Methods
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Ashok Agarwal , Edson Borges Jr. and Amanda S. Setti
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسائل اخلاقی در ژنتیک و مشاوره ژنتیک : اصول از طریق سناریوهای مورد حقوقی
Ethical Dilemmas in Genetics and Genetic Counseling: Principles through Case Scenarios
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل اخلاقی در ژنتیک و مشاوره ژنتیک : اصول از طریق سناریوهای مورد حقوقی

Ethical Dilemmas in Genetics and Genetic Counseling: Principles through Case Scenarios
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اخلاق پزشکی
نویسنده: Janice Berliner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختار تمرین آزمون شفاهی برای FRCA نهایی
Structured Oral Examination Practice for the Final FRCA (Oxford Specialty Training)
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار تمرین آزمون شفاهی برای FRCA نهایی

Structured Oral Examination Practice for the Final FRCA (Oxford Specialty Training)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Rakesh Tandon
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاتولوژی
BRS Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب پاتولوژی

BRS Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Arthur S. Schneider and Philip A. Szanto
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خون و مدیریت طولانی مدت  پیوند استخوان مغز : پیشگیری و عوارض
Blood and Marrow Transplantation Long Term Management: Prevention and Complications
نام کتاب:

دانلود کتاب خون و مدیریت طولانی مدت پیوند استخوان مغز : پیشگیری و عوارض

Blood and Marrow Transplantation Long Term Management: Prevention and Complications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Bipin N. Savani
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موارد بالینی در پزشکی
Cases in Clinical Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب موارد بالینی در پزشکی

Cases in Clinical Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Parveen Kumar and Michael L Clark
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی بیمار در داروسازی
Patient Assessment in Pharmacy
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی بیمار در داروسازی

Patient Assessment in Pharmacy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Richard Herrier , David Apgar , Robert Boyce and Stephan Foster
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشارکت برای بهداشت و سازمانهای غیرانتفاعی خدمات بشر
Partnerships for Health and Human Service Nonprofits: From Collaborations to Mergers
نام کتاب:

دانلود کتاب مشارکت برای بهداشت و سازمانهای غیرانتفاعی خدمات بشر

Partnerships for Health and Human Service Nonprofits: From Collaborations to Mergers
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Tine Hansen-Turton, Richard J. Cohen and Nicholas D. Torres MEd
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیوگرافی
LANGE Radiography Review Flashcards
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیوگرافی

LANGE Radiography Review Flashcards
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: D.A. Saia
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر