موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب جذب و توسعه دارو: محلول، نفوذپذیری، و چگونگی شارژ
Absorption and Drug Development: Solubility, Permeability, and Charge State
نام کتاب:

دانلود کتاب جذب و توسعه دارو: محلول، نفوذپذیری، و چگونگی شارژ

Absorption and Drug Development: Solubility, Permeability, and Charge State
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Alex Avdeef
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک در جراحی صرع
Techniques in Epilepsy Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک در جراحی صرع

Techniques in Epilepsy Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: André Olivier
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 25.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت ضروری: تئوری و عمل
Essential Public Health: Theory and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت ضروری: تئوری و عمل

Essential Public Health: Theory and Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Stephen Gillam , Jan Yates and Padmanabhan Badrinath
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معادلات ضروری برای بیهوشی: مفاهیم بالینی کلیدی برای FRCA و EDA
Essential Equations for Anaesthesia: Key Clinical Concepts for the FRCA and EDA
نام کتاب:

دانلود کتاب معادلات ضروری برای بیهوشی: مفاهیم بالینی کلیدی برای FRCA و EDA

Essential Equations for Anaesthesia: Key Clinical Concepts for the FRCA and EDA
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Edward T. Gilbert-Kawai and Marc D. Wittenberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارماکولوژی برای بیهوشی و مراقبت های ویژه
Pharmacology for Anaesthesia and Intensive Care
نام کتاب:

دانلود کتاب فارماکولوژی برای بیهوشی و مراقبت های ویژه

Pharmacology for Anaesthesia and Intensive Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: T. E. Peck and S. A. Hill
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکل پرستاری سالمندان
Evidence-Based Geriatric Nursing Protocols for Best Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکل پرستاری سالمندان

Evidence-Based Geriatric Nursing Protocols for Best Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سالمندان و علم پیر شناسی
نویسنده: Marie Boltz , Elizabeth Capezuti and Terry T. Fulmer
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول ترمیمی دندان پزشکی
Fundamentals of Operative Dentistry
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول ترمیمی دندان پزشکی

Fundamentals of Operative Dentistry
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Balwant Rai
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندام فانتوم: قطع عضو، تجسم، و فناوری پروتز
Phantom Limb: Amputation, Embodiment, and Prosthetic Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب اندام فانتوم: قطع عضو، تجسم، و فناوری پروتز

Phantom Limb: Amputation, Embodiment, and Prosthetic Technology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Cassandra S. Crawford
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مصور گیاهان دارویی
Basic Illustrated Medicinal Plants
نام کتاب:

دانلود کتاب مصور گیاهان دارویی

Basic Illustrated Medicinal Plants
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Jim Meuninck
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان پستان
Breast Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان پستان

Breast Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Michael J. Michell
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفتها در بیماری دیسک مهرها در سگ و گربه
Advances in Intervertebral Disc Disease in Dogs and Cats
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفتها در بیماری دیسک مهرها در سگ و گربه

Advances in Intervertebral Disc Disease in Dogs and Cats
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: James Fingeroth and William Thomas
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کولیت: رویکرد عملی به تفسیر بیوپسی روده بزرگ
Colitis: A Practical Approach to Colon Biopsy Interpretation
نام کتاب:

دانلود کتاب کولیت: رویکرد عملی به تفسیر بیوپسی روده بزرگ

Colitis: A Practical Approach to Colon Biopsy Interpretation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Karel Geboes , Sonia Nemolato , Maria Leo , Gavino Faa
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان پستان و محیط: رویکرد دوره زندگی
Breast Cancer and the Environment: A Life Course Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان پستان و محیط: رویکرد دوره زندگی

Breast Cancer and the Environment: A Life Course Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Research Methodology, and Future Directions Committee on Breast Cancer and the Environment
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناخت علوم اعصاب
The Cognitive Neurosciences
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت علوم اعصاب

The Cognitive Neurosciences
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Michael S. Gazzaniga and George R. Mangun
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 29.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان مغز و اعصاب
Handbook of Neurological Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان مغز و اعصاب

Handbook of Neurological Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Carlo Colosimo, Antonio Gil-Nagel , Nils Erik Gilhus , Alan Rapoport, Olajide Williams
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرتو درمانی: پرتو فیزیک، درمان و انکولوژی
Walter and Miller's Textbook of Radiotherapy: Radiation Physics, Therapy and Oncology
نام کتاب:

دانلود کتاب پرتو درمانی: پرتو فیزیک، درمان و انکولوژی

Walter and Miller's Textbook of Radiotherapy: Radiation Physics, Therapy and Oncology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Paul Symonds, Charles Deehan, Catherine Meredith MPH BA DCRT TQFE CertCT and John A Mills
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 28.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رنگ پوست: راهنمای عملی تشخیص پوستی و درمان
Skin of Color: A Practical Guide to Dermatologic Diagnosis and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب رنگ پوست: راهنمای عملی تشخیص پوستی و درمان

Skin of Color: A Practical Guide to Dermatologic Diagnosis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Andrew Alexis, Victoria H. Barbosa
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از ضربه تا درد مزمن کمر: عوامل خطر، مکانیزم، و پیامدهای بالینی
From Acute to Chronic Back Pain: Risk Factors, Mechanisms, and Clinical Implications
نام کتاب:

دانلود کتاب از ضربه تا درد مزمن کمر: عوامل خطر، مکانیزم، و پیامدهای بالینی

From Acute to Chronic Back Pain: Risk Factors, Mechanisms, and Clinical Implications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Monika I. Hasenbring , Adina C. Rusu and Dennis C Turk
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فنآوری های گیرنده سروتونین
Serotonin Receptor Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب فنآوری های گیرنده سروتونین

Serotonin Receptor Technologies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Wolfgang Blenau and Arnd Baumann
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های اصلی آزمایشگاهی بالینی
Basic Clinical Laboratory Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های اصلی آزمایشگاهی بالینی

Basic Clinical Laboratory Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: Barbara H. Estridge and Anna P. Reynolds
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 54.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر