موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مصرف دارو و سوء مصرف
Drug Use and Abuse
نام کتاب:

دانلود کتاب مصرف دارو و سوء مصرف

Drug Use and Abuse
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Stephen A. Maisto, Mark Galizio and Gerard J. Connors
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رفتار حیوانات برای دامپزشکان و دانشمندان
Domestic Animal Behavior for Veterinarians and Animal Scientists
نام کتاب:

دانلود کتاب رفتار حیوانات برای دامپزشکان و دانشمندان

Domestic Animal Behavior for Veterinarians and Animal Scientists
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Katherine A. Houpt
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انسان شناسی بیومدیکال
An Anthropology of Biomedicine
نام کتاب:

دانلود کتاب انسان شناسی بیومدیکال

An Anthropology of Biomedicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Margaret Lock and Vinh-Kim Nguyen
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کیفیت فناوری زندگی
Quality of Life Technology Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب کیفیت فناوری زندگی

Quality of Life Technology Handbook
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » توان بخشی
نویسنده: Richard Schulz
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 25.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الگودهی و مشخصات نوع سلول در حال توسعه  سیستم عصبی مرکزی (CNS) و سیستم عصبی محیطی (PNS)
Patterning and Cell Type Specification in the Developing CNS and PNS: Comprehensive Developmental Neuroscience
نام کتاب:

دانلود کتاب الگودهی و مشخصات نوع سلول در حال توسعه سیستم عصبی مرکزی (CNS) و سیستم عصبی محیطی (PNS)

Patterning and Cell Type Specification in the Developing CNS and PNS: Comprehensive Developmental Neuroscience
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: John Rubenstein and Pasko Rakic
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 37.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ارزیابی فناوری کمکی (علوم توانبخشی)
Assistive Technology Assessment Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی فناوری کمکی (علوم توانبخشی)

Assistive Technology Assessment Handbook
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Stefano Federici and Marcia Scherer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حمله قلبی
Invasive Cardiology: A Manual For Cath Lab Personnel
نام کتاب:

دانلود کتاب حمله قلبی

Invasive Cardiology: A Manual For Cath Lab Personnel
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Sandy Watson and Kenneth A . Gorski
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرونده های قلب و عروق
Case Files Cardiology
نام کتاب:

دانلود کتاب پرونده های قلب و عروق

Case Files Cardiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Eugene Toy and Michael D. Faulx
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی قلب و عروق
Cardiovascular Physiology 8/E
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی قلب و عروق

Cardiovascular Physiology 8/E
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: David Mohrman and Lois Heller
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول پزشکی داخلی هریسون
Harrisons Principles of Internal Medicine Self-Assessment and Board Review 18th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول پزشکی داخلی هریسون

Harrisons Principles of Internal Medicine Self-Assessment and Board Review 18th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Charles Wiener, Anthony Fauci , Eugene Braunwald, Dennis Kasper
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول و تمرین تنفس مکانیکی
Principles And Practice of Mechanical Ventilation, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول و تمرین تنفس مکانیکی

Principles And Practice of Mechanical Ventilation, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Martin J. Tobin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 29.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت مداخله عصبی: تشخیص و درمان
Neurointerventional Management: Diagnosis and Treatment, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت مداخله عصبی: تشخیص و درمان

Neurointerventional Management: Diagnosis and Treatment, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Robert W. Hurst and Robert H. Rosenwasser
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 25.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فن آوری های بالینی: مفاهیم، روش، ابزار و و کاربردها
Clinical Technologies: Concepts, Methodologies, Tools and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب فن آوری های بالینی: مفاهیم، روش، ابزار و و کاربردها

Clinical Technologies: Concepts, Methodologies, Tools and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: USA Information Resources Management Association
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 38 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دریافت از طریق MCEM  (بررسی عضویت خود در دانشکده طب اورژانس) : سوالات و تفسیر داده ها
Get Through MCEM Part B: Data Interpretation Questions
نام کتاب:

دانلود کتاب دریافت از طریق MCEM (بررسی عضویت خود در دانشکده طب اورژانس) : سوالات و تفسیر داده ها

Get Through MCEM Part B: Data Interpretation Questions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Matthew Hall
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل DNA برای شناسایی فرد گمشده در توده تلفات
DNA Analysis for Missing Person Identification in Mass Fatalities
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل DNA برای شناسایی فرد گمشده در توده تلفات

DNA Analysis for Missing Person Identification in Mass Fatalities
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: Amanda C Sozer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزش جریان نقشه برداری بالینی
Mapping Clinical Value Streams
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزش جریان نقشه برداری بالینی

Mapping Clinical Value Streams
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Thomas L. Jackson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبتهای اولیه
Pocket Primary Care
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبتهای اولیه

Pocket Primary Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Meghan M. Kiefer and Curtis R. Chong
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پذیرش مواد خطرناک برای تحقیقات سازمانهای عمومی
Hazardous Materials Compliance for Public Research Organizations
نام کتاب:

دانلود کتاب پذیرش مواد خطرناک برای تحقیقات سازمانهای عمومی

Hazardous Materials Compliance for Public Research Organizations
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » سم شناسی
نویسنده: Nicolas A. Valcik
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاثیر بهداشت و درمان انفورماتیک در کیفیت مراقبت از بیمار و خدمات بهداشتی درمانی
Impact of Healthcare Informatics on Quality of Patient Care and Health Services
نام کتاب:

دانلود کتاب تاثیر بهداشت و درمان انفورماتیک در کیفیت مراقبت از بیمار و خدمات بهداشتی درمانی

Impact of Healthcare Informatics on Quality of Patient Care and Health Services
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Divya Srinivasan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای بیمارستان عمومی برای پزشکی کودکان
The MassGeneral Hospital for Children Handbook of Pediatric Global Health
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بیمارستان عمومی برای پزشکی کودکان

The MassGeneral Hospital for Children Handbook of Pediatric Global Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Nupur Gupta , Brett D. Nelson , Jennifer Kasper and Patricia L. Hibberd
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 37 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر