موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ملزومات اطفال نلسون
Nelson Essentials of Pediatrics
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات اطفال نلسون

Nelson Essentials of Pediatrics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Karen Marcdante and Robert M. Kliegman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های عفونی کودکان
Pediatric Infectious Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های عفونی کودکان

Pediatric Infectious Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: James Cherry, Gail J. Demmler-Harrison , Sheldon L. Kaplan, William J. Steinbach and Peter Hotez
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 137.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


  دانلود کتاب اورولوژی سالمندان
Geriatric Urology
نام کتاب:

دانلود کتاب اورولوژی سالمندان

Geriatric Urology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Tomas Lindor Griebling
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی خانواده
Bratton's Family Medicine Board Review
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی خانواده

Bratton's Family Medicine Board Review
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Robert A. Baldor
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی
Gross Anatomy
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی

Gross Anatomy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Ronald W. Dudek and Thomas M Louis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی بالینی
Essential Clinical Anatomy
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی بالینی

Essential Clinical Anatomy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Keith L. Moore, Anne M.R. Agur and F. Dalley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 97 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فرم های دوز دارویی و سیستم های تحویل داروی آنسل با کد دسترسی
Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems with Access Code
نام کتاب:

دانلود کتاب فرم های دوز دارویی و سیستم های تحویل داروی آنسل با کد دسترسی

Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems with Access Code
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Loyd Allen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 27 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاتولوژی روبین
Rubin's Pathology: Clinicopathologic Foundations of Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب پاتولوژی روبین

Rubin's Pathology: Clinicopathologic Foundations of Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: David S. Strayer , Emanuel Rubin, David S. Strayer and Emanuel Rubin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 159.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای متخصص بیهوشی عمل جراحی
Anesthesiologist's Manual of Surgical Procedures
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای متخصص بیهوشی عمل جراحی

Anesthesiologist's Manual of Surgical Procedures
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Richard A. Jaffe
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 164.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم عصبی در پزشکی ورزشی: له شدن و دیگر آسیب سیستم عصبی در ورزش
Handbook of Neurological Sports Medicine: Concussion and Other Nervous System Injuries in the Athlete
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم عصبی در پزشکی ورزشی: له شدن و دیگر آسیب سیستم عصبی در ورزش

Handbook of Neurological Sports Medicine: Concussion and Other Nervous System Injuries in the Athlete
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Anthony Petraglia, Julian Bailes and Arthur Day
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمایی برای توانبخشی کاردیا و روش های پیشگیری ثانویه
Guidelines for Cardia Rehabilitation and Secondary Prevention Programs
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمایی برای توانبخشی کاردیا و روش های پیشگیری ثانویه

Guidelines for Cardia Rehabilitation and Secondary Prevention Programs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: AACVPR
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک دویدن و تحلیل راه رفتن: بالا بردن عملکرد و پیشگیری از آسیب
Running Mechanics and Gait Analysis: Enhancing Performance and Injury Prevention
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک دویدن و تحلیل راه رفتن: بالا بردن عملکرد و پیشگیری از آسیب

Running Mechanics and Gait Analysis: Enhancing Performance and Injury Prevention
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Reed Ferber and Shari Macdonald
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی جنبشی
Kinetic Anatomy
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی جنبشی

Kinetic Anatomy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Robert Behnke
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیزم های عروقی در CNS تروما
Vascular Mechanisms in CNS Trauma
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیزم های عروقی در CNS تروما

Vascular Mechanisms in CNS Trauma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Eng H. Lo, Josephine Lok , MingMing Ning and Michael Whalen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  جوش های آکنیفرم (فرم آکنه) در درماتولوژی: تشخیص افتراقی
Acneiform Eruptions in Dermatology: A Differential Diagnosis
نام کتاب:

دانلود کتاب جوش های آکنیفرم (فرم آکنه) در درماتولوژی: تشخیص افتراقی

Acneiform Eruptions in Dermatology: A Differential Diagnosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Joshua A. Zeichner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زوال بالینی عقل: چشم انداز مغز و اعصاب
Dementia in Clinical Practice: A Neurological Perspective: Pragmatic Studies in the Cognitive Function Clinic
نام کتاب:

دانلود کتاب زوال بالینی عقل: چشم انداز مغز و اعصاب

Dementia in Clinical Practice: A Neurological Perspective: Pragmatic Studies in the Cognitive Function Clinic
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: A.J. Larner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محاسبات عصبی، دستگاه عصبی و پروتز عصبی
Neural Computation, Neural Devices, and Neural Prosthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب محاسبات عصبی، دستگاه عصبی و پروتز عصبی

Neural Computation, Neural Devices, and Neural Prosthesis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Zhi Yang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبتهای ویژه پزشکی کودکان : جلد 4: مراقبت قبل از عمل از کودک بدحال یا زخمی
Pediatric Critical Care Medicine: Volume 4: Peri-operative Care of the Critically Ill or Injured Child
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبتهای ویژه پزشکی کودکان : جلد 4: مراقبت قبل از عمل از کودک بدحال یا زخمی

Pediatric Critical Care Medicine: Volume 4: Peri-operative Care of the Critically Ill or Injured Child
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Derek S. Wheeler, Hector R. Wong and Thomas P. Shanley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیولوژی ادراری تناسلی
Genitourinary Radiology: Male Genital Tract, Adrenal and Retroperitoneum: The Pathologic Basis
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیولوژی ادراری تناسلی

Genitourinary Radiology: Male Genital Tract, Adrenal and Retroperitoneum: The Pathologic Basis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Ahmet Tuncay Turgut , Anastasia Canacci, Mehmet Ruhi Onur, Vikram S. Dogra and Gregory T. MacLennan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 55.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درد قفسه سینه با شریان های کرونری طبیعی
Chest Pain with Normal Coronary Arteries: A Multidisciplinary Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب درد قفسه سینه با شریان های کرونری طبیعی

Chest Pain with Normal Coronary Arteries: A Multidisciplinary Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Juan Carlos Kaski, Guy D. Eslick and C. Noel Bairey Merz
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر