موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب الکتروفیزیولوژی بالینی: راهنما برای متخصصان اعصاب
Clinical Electrophysiology: A Handbook for Neurologists
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروفیزیولوژی بالینی: راهنما برای متخصصان اعصاب

Clinical Electrophysiology: A Handbook for Neurologists
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Peter W. Kaplan and Thien Nguyen
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرستاری بیمار قلبی
Nursing the Cardiac Patient
نام کتاب:

دانلود کتاب پرستاری بیمار قلبی

Nursing the Cardiac Patient
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Melanie Humphreys
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی طرح توسعه بهداشت و درمان
Developing a Healthcare Research Proposal: An Interactive Student Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی طرح توسعه بهداشت و درمان

Developing a Healthcare Research Proposal: An Interactive Student Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Maxine Offredy and Peter Vickers
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پوست: راهنمای عملی
Handbook of Dermatology: A Practical Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب پوست: راهنمای عملی

Handbook of Dermatology: A Practical Manual
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Margaret W. Mann , David R. Berk , Daniel L. Popkin and Susan J. Bayliss
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تومورهای کبدی بدخیم
Malignant Liver Tumors: Current and Emerging Therapies
نام کتاب:

دانلود کتاب تومورهای کبدی بدخیم

Malignant Liver Tumors: Current and Emerging Therapies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Pierre-Alain Clavien, Stefan Breitenstein, Jacques Belghiti, Ravi S. Chari, Josep M. Llovet
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمرین ضروری مامایی
Essential Midwifery Practice: Intrapartum Care
نام کتاب:

دانلود کتاب تمرین ضروری مامایی

Essential Midwifery Practice: Intrapartum Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Denis Walsh, Soo Downe
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی دهان و فک و صورت
Oral and Maxillofacial Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی دهان و فک و صورت

Oral and Maxillofacial Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Lars Andersson, Karl-Erik Kahnberg , M. Anthony Pogrel
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 107 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مراقبتهای ویژه بالینی
Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مراقبتهای ویژه بالینی

Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Jane Mallett, John Albarran and Annette Richardson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیگنال دهی سلولهای سرطانی
Cancer Cell Signalling
نام کتاب:

دانلود کتاب سیگنال دهی سلولهای سرطانی

Cancer Cell Signalling
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Amanda Harvey
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستورالعمل نوزادان: استفاده دارو در دوران بارداری و سال اول زندگی
Neonatal Formulary: Drug Use in Pregnancy and the First Year of Life
نام کتاب:

دانلود کتاب دستورالعمل نوزادان: استفاده دارو در دوران بارداری و سال اول زندگی

Neonatal Formulary: Drug Use in Pregnancy and the First Year of Life
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Sean B. Ainsworth
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرستاری دندانپزشکی
Diploma in Dental Nursing
نام کتاب:

دانلود کتاب پرستاری دندانپزشکی

Diploma in Dental Nursing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Carole Hollins
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستیابی به مراقبت با کیفیت بالا
Achieving High Quality Care: Practical Experience from NICE
نام کتاب:

دانلود کتاب دستیابی به مراقبت با کیفیت بالا

Achieving High Quality Care: Practical Experience from NICE
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Gillian Leng , Val Moore and Sasha Abraham
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل بهداشت و درمان برای کیفیت و بهبود عملکرد
Healthcare Analytics for Quality and Performance Improvement
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل بهداشت و درمان برای کیفیت و بهبود عملکرد

Healthcare Analytics for Quality and Performance Improvement
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Trevor L. Strome
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 226 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول بهداشت و ارتقاء برای پرستاران
Fundamentals of Health Promotion for Nurses
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول بهداشت و ارتقاء برای پرستاران

Fundamentals of Health Promotion for Nurses
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Jane Wills
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ناقلین دارو
Drug Transporters: Molecular Characterization and Role in Drug Disposition
نام کتاب:

دانلود کتاب ناقلین دارو

Drug Transporters: Molecular Characterization and Role in Drug Disposition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Guofeng You , Marilyn E. Morris and Binghe Wang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک MRI
Handbook of MRI Technique
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک MRI

Handbook of MRI Technique
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Catherine Westbrook
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در دامپزشکی پوست
Advances in Veterinary Dermatology, Proceedings of the Seventh World Congress of Veterinary Dermatology, Vancouver, Canada, July 24-28, 2012 (Volume 7)
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در دامپزشکی پوست

Advances in Veterinary Dermatology, Proceedings of the Seventh World Congress of Veterinary Dermatology, Vancouver, Canada, July 24-28, 2012 (Volume 7)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Sheila M. F. Torres , Linda Frank and Ann Hargis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکامل زیست شناسی مولکولی تومورهای مغزی و مفاهیم درمانی
Evolution of the Molecular Biology of Brain Tumors and the Therapeutic Implications
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل زیست شناسی مولکولی تومورهای مغزی و مفاهیم درمانی

Evolution of the Molecular Biology of Brain Tumors and the Therapeutic Implications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Terry Lichtor
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای دارویی برای دانشجویان پرستاری
Mosby's Drug Guide for Nursing Students
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای دارویی برای دانشجویان پرستاری

Mosby's Drug Guide for Nursing Students
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Linda Skidmore
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 31.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشگیری و درمان عوارض در جراحی راست‌روده یا رکتوم
Prevention and Treatment of Complications in Proctological Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشگیری و درمان عوارض در جراحی راست‌روده یا رکتوم

Prevention and Treatment of Complications in Proctological Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Mario Pescatori
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر