موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اختلالات حرکتی
Oxford Textbook of Movement Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات حرکتی

Oxford Textbook of Movement Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: David Burn
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقالات برجسته در جراحی مغز و اعصاب
Landmark Papers in Neurosurgery
نام کتاب:

دانلود کتاب مقالات برجسته در جراحی مغز و اعصاب

Landmark Papers in Neurosurgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Reuben D. Johnson and Alexander L. Green
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روشنگر بیماری: معرفی پروتئین های سبز فلورسنت
Illuminating Disease: An Introduction to Green Fluorescent Proteins
نام کتاب:

دانلود کتاب روشنگر بیماری: معرفی پروتئین های سبز فلورسنت

Illuminating Disease: An Introduction to Green Fluorescent Proteins
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Marc Zimmer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25.6 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تومورهای سیستم عصبی مرکزی کودکان
Tumors of the Pediatric Central Nervous System
نام کتاب:

دانلود کتاب تومورهای سیستم عصبی مرکزی کودکان

Tumors of the Pediatric Central Nervous System
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Robert F Keating , James Tait Goodrich , Roger Packer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 29.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ضایعات عروقی سر و گردن
Vascular Lesions of the Head and Neck: Diagnosis and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب ضایعات عروقی سر و گردن

Vascular Lesions of the Head and Neck: Diagnosis and Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Mark S. Persky , Milton Waner , Francine Blei and Alejandro Berenstein
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کودکان معلول
Children with Disabilities
نام کتاب:

دانلود کتاب کودکان معلول

Children with Disabilities
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » توان بخشی
نویسنده: Mark Batshaw , Nancy Roizen and Gaetano Lotrecchiano
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمایی مراقبت از پری ناتال
Guidelines for Perinatal Care
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمایی مراقبت از پری ناتال

Guidelines for Perinatal Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: AAP Committee on Fetus and Newborn ,ACOG Committee on Obstetric Practice
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سندرم تماس با کهیر
Contact Urticaria Syndrome
نام کتاب:

دانلود کتاب سندرم تماس با کهیر

Contact Urticaria Syndrome
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Ana M. Gimenez-Arnau and Howard I. Maibach
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم اعصاب و مسئولیت قانونی
Neuroscience and Legal Responsibility
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم اعصاب و مسئولیت قانونی

Neuroscience and Legal Responsibility
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Nicole A Vincent
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی هسته ای
Nuclear Medicine: Practical Physics, Artifacts, and Pitfalls
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی هسته ای

Nuclear Medicine: Practical Physics, Artifacts, and Pitfalls
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Daniel A. Pryma
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 25 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قلب و عروق
Mayo Clinic Cardiology
نام کتاب:

دانلود کتاب قلب و عروق

Mayo Clinic Cardiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Joseph G. Murphy and Margaret A. Lloyd
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 45.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غربالگری مجازی: اصول، چالش ها، و راهنمای عملی
Virtual Screening: Principles, Challenges, and Practical Guidelines, Volume 48
نام کتاب:

دانلود کتاب غربالگری مجازی: اصول، چالش ها، و راهنمای عملی

Virtual Screening: Principles, Challenges, and Practical Guidelines, Volume 48
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Christoph Sotriffer , Raimund Mannhold, Hugo Kubinyi and Gerd Folkers
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمرین پرستاری عمومی
John Murtagh's General Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب تمرین پرستاری عمومی

John Murtagh's General Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: John Murtagh
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 32.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکمل کودکان
Complementary Pediatrics
نام کتاب:

دانلود کتاب مکمل کودکان

Complementary Pediatrics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Oner Ozdemir
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری پلور
Pleural Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری پلور

Pleural Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Richard W. Light MD
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوکاردیوگرافی
Echocardiography: A Case-Based Review
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوکاردیوگرافی

Echocardiography: A Case-Based Review
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Garvan C. Kane and Jae K. Oh
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خونریزی از دستگاه گوارش: راه حل های عملی برای تشخیص و مدیریت
Gastrointestinal Bleeding: A Practical Approach to Diagnosis and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب خونریزی از دستگاه گوارش: راه حل های عملی برای تشخیص و مدیریت

Gastrointestinal Bleeding: A Practical Approach to Diagnosis and Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Aurora D. Pryor , Theodore N. Pappas and M. Stanley Branch
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمرین موفق در نوروسایکولوژی و توانبخشی عصبی
Successful Practice in Neuropsychology and Neuro-Rehabilitation
نام کتاب:

دانلود کتاب تمرین موفق در نوروسایکولوژی و توانبخشی عصبی

Successful Practice in Neuropsychology and Neuro-Rehabilitation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Mary Pepping
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب التهاب مغز و اعصاب
Neuroinflammation
نام کتاب:

دانلود کتاب التهاب مغز و اعصاب

Neuroinflammation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Alireza Minagar
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویاها و خواب دیدن
Dreams and Dreaming, Volume 92
نام کتاب:

دانلود کتاب رویاها و خواب دیدن

Dreams and Dreaming, Volume 92
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Angela Clow and Patrick Mcnamara
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر