موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تشخیص و مدیریت برخورد femoroacetabular : رویکرد مبتنی بر شواهد
Diagnosis and Management of Femoroacetabular Impingement: An Evidence-Based Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص و مدیریت برخورد femoroacetabular : رویکرد مبتنی بر شواهد

Diagnosis and Management of Femoroacetabular Impingement: An Evidence-Based Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Olufemi R. Ayeni , Jón Karlsson , Marc J Philippon and Marc R. Safran
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص دندانپزشکی و درد دهانی: راهنمای بالینی
Diagnosing Dental and Orofacial Pain: A Clinical Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص دندانپزشکی و درد دهانی: راهنمای بالینی

Diagnosing Dental and Orofacial Pain: A Clinical Manual
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Alex J. Moule and M. Lamar Hicks
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  گیاهان دارویی خوراکی و غیر دارویی: جلد 6: میوه ها
Edible Medicinal And Non-Medicinal Plants: Volume 6, Fruits
نام کتاب:

دانلود کتاب گیاهان دارویی خوراکی و غیر دارویی: جلد 6: میوه ها

Edible Medicinal And Non-Medicinal Plants: Volume 6, Fruits
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: T. K. Lim
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زنان و زایمان
Glass' Office Gynecology Seventh Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب زنان و زایمان

Glass' Office Gynecology Seventh Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Michele Curtis , Silvia T. Linares and Leah Antoniewicz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارماکولوژی برای متخصصین سلامت
Pharmacology for Health Professionals
نام کتاب:

دانلود کتاب فارماکولوژی برای متخصصین سلامت

Pharmacology for Health Professionals
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: W. Renee Acosta
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوکاردیوگرافی سه بعدی
3D Echocardiography, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوکاردیوگرافی سه بعدی

3D Echocardiography, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Takahiro Shiota
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویر بزرگ اخلاق زیستی
Big Picture Bioethics: Developing Democratic Policy in Contested Domains
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویر بزرگ اخلاق زیستی

Big Picture Bioethics: Developing Democratic Policy in Contested Domains
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اخلاق پزشکی
نویسنده: Susan Dodds and Rachel A. Ankeny
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان تخمدان: عوامل خطر، درمان و پیش آگاهی
Handbook on Ovarian Cancer: Risk Factors, Therapies & Prognosis
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان تخمدان: عوامل خطر، درمان و پیش آگاهی

Handbook on Ovarian Cancer: Risk Factors, Therapies & Prognosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Bethany R. Collier
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عدم قدرت تکلم و دیگر اختلالات اکتسابی نوروژنیک زبان
Aphasia and Other Acquired Neurogenic Language Disorders: A Guide for Clinical Excellence
نام کتاب:

دانلود کتاب عدم قدرت تکلم و دیگر اختلالات اکتسابی نوروژنیک زبان

Aphasia and Other Acquired Neurogenic Language Disorders: A Guide for Clinical Excellence
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Brooke Hallowell
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 19.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آلکیل پلی گلیکوسید
Alkyl Polyglucosides: From Natural-origin Surfactants to Prospective Delivery Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب آلکیل پلی گلیکوسید

Alkyl Polyglucosides: From Natural-origin Surfactants to Prospective Delivery Systems
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Ivana Pantelic
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیولوژی HIV / AIDS: روش عملی
Radiology of HIV/AIDS: A Practical Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیولوژی HIV / AIDS: روش عملی

Radiology of HIV/AIDS: A Practical Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Hongjun Li
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 82.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی و فیزیولوژی برای پرستاران در یک نگاه
Anatomy and Physiology for Nurses at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی و فیزیولوژی برای پرستاران در یک نگاه

Anatomy and Physiology for Nurses at a Glance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Ian Peate and Muralitharan Nair
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 38.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طبقه بندی WHO تومورها از اندام های تولید مثل زنان
WHO Classification of Tumours of the Female Reproductive Organs
نام کتاب:

دانلود کتاب طبقه بندی WHO تومورها از اندام های تولید مثل زنان

WHO Classification of Tumours of the Female Reproductive Organs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: International Agency for Research on Cancer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 32.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های بنیادی در سم شناسی و پزشکی
Stem Cells in Toxicology and Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های بنیادی در سم شناسی و پزشکی

Stem Cells in Toxicology and Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Saura C. Sahu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرایند تکنیک های کار با موش آزمایشگاهی
Laboratory Mouse Procedural Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب فرایند تکنیک های کار با موش آزمایشگاهی

Laboratory Mouse Procedural Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: John J. Bogdanske , Scott Hubbard-Van Stelle , Margaret Rankin Riley and Beth M. Schiffman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان پوست انسان، شاخصهای زیستی بالقوه و اهداف درمانی
Human Skin Cancer, Potential Biomarkers and Therapeutic Targets
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان پوست انسان، شاخصهای زیستی بالقوه و اهداف درمانی

Human Skin Cancer, Potential Biomarkers and Therapeutic Targets
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Miroslav Blumenberg
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرستاری سالمندان: شایستگی برای مراقبت
Gerontological Nursing: Competencies For Care
نام کتاب:

دانلود کتاب پرستاری سالمندان: شایستگی برای مراقبت

Gerontological Nursing: Competencies For Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Kristen L. Mauk
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول پرستاری
Fundamentals of Nursing (2 Volumes)
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول پرستاری

Fundamentals of Nursing (2 Volumes)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Judith M. Wilkinson , Leslie S. Treas , Karen L. Barnett abd Mable H. Smith
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 100.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسائل اخلاقی در بیهوشی و جراحی
Ethical Issues in Anesthesiology and Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل اخلاقی در بیهوشی و جراحی

Ethical Issues in Anesthesiology and Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اخلاق پزشکی
نویسنده: Barbara G. Jericho
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طب اورژانس: تشخیص و مدیریت
Emergency Medicine: Diagnosis and Management, Sixth Edition Revised and Updated
نام کتاب:

دانلود کتاب طب اورژانس: تشخیص و مدیریت

Emergency Medicine: Diagnosis and Management, Sixth Edition Revised and Updated
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Anthony F. T. Brown and Mike D. Cadogan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر