موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  آنزیم بتا سکرتاز (BACE) : هدف برای درمان هماهنگ بیماری آلزایمر
BACE: Lead Target for Orchestrated Therapy of Alzheimer's Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب آنزیم بتا سکرتاز (BACE) : هدف برای درمان هماهنگ بیماری آلزایمر

BACE: Lead Target for Orchestrated Therapy of Alzheimer's Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Varghese John
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شرایط فرهنگ بهداشت، بیماری، و پزشکی
The Cultural Context of Health, Illness, and Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب شرایط فرهنگ بهداشت، بیماری، و پزشکی

The Cultural Context of Health, Illness, and Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Elisa J. Sobo , Martha Oehmke Loustaunau
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک الکترومیوگرافی
Understanding EMG
نام کتاب:

دانلود کتاب درک الکترومیوگرافی

Understanding EMG
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Andrew Michell
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی انفورماتیک برای کشف داروها
Chemoinformatics for Drug Discovery
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی انفورماتیک برای کشف داروها

Chemoinformatics for Drug Discovery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Jürgen Bajorath
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 38.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راه حل های ارائه درمانی
Therapeutic Delivery Solutions
نام کتاب:

دانلود کتاب راه حل های ارائه درمانی

Therapeutic Delivery Solutions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Chung Chow Chan , Kwok Chow , Bill McKay and Michelle Fung
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان های نادر
Textbook of Uncommon Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان های نادر

Textbook of Uncommon Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Derek Raghavan , Charles Blanke , David H. Johnson , Paul L. Moots , Gregory H. Reaman , Peter G. Rose and Mikkael A. Sekeres
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 37.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نمونه های لکه خون خشک شده: کاربردها و تکنیک ها
Dried Blood Spots: Applications and Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب نمونه های لکه خون خشک شده: کاربردها و تکنیک ها

Dried Blood Spots: Applications and Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Wenkui Li and Mike S. Lee
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت قبل از بیمارستان از بیمار نولوروژی اورژانسی
Prehospital Care of Neurologic Emergencies
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت قبل از بیمارستان از بیمار نولوروژی اورژانسی

Prehospital Care of Neurologic Emergencies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Todd Crocco and Michael Sayre
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی جراحی  قلب
Wilcox's Surgical Anatomy of the Heart
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی جراحی قلب

Wilcox's Surgical Anatomy of the Heart
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Robert H. Anderson , Diane E. Spicer, Anthony M. Hlavacek, Andrew C. Cook, Carl L. Backer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 225.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی عملی
A Textbook of Practical Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی عملی

A Textbook of Practical Physiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: C. L., M.D. Ghai
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستورالعمل دارویی ملی بریتانیا
British National Formulary
نام کتاب:

دانلود کتاب دستورالعمل دارویی ملی بریتانیا

British National Formulary
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Pharmaceutical Press
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارماکوکینتیک عمومی
Basic Pharmacokinetics
نام کتاب:

دانلود کتاب فارماکوکینتیک عمومی

Basic Pharmacokinetics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Sunil S., Jambhekar and Philip
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تروما، مراقبتهای ویژه و جراحی اورژانسی
Trauma, Critical Care and Surgical Emergencies
نام کتاب:

دانلود کتاب تروما، مراقبتهای ویژه و جراحی اورژانسی

Trauma, Critical Care and Surgical Emergencies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Reuven Rabinovici , Heidi Lee Frankel and Orlando Kirton
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت پیشتاز
Leading Public Health: A Competency Framework
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت پیشتاز

Leading Public Health: A Competency Framework
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: James Begun and Jan Malcolm
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار برای پرستاران حرفه ای بهداشت و درمان
Statistics for Advanced Practice Nurses and Health Professionals
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار برای پرستاران حرفه ای بهداشت و درمان

Statistics for Advanced Practice Nurses and Health Professionals
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Manfred Stommel and Katherine J. Dontje
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای بالینی تهویه مکانیکی: مبانی و تمرین برای پرستاران مراقبتهای ویژه
Compact Clinical Guide to Mechanical Ventilation: Foundations of Practice for Critical Care Nurses
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بالینی تهویه مکانیکی: مبانی و تمرین برای پرستاران مراقبتهای ویژه

Compact Clinical Guide to Mechanical Ventilation: Foundations of Practice for Critical Care Nurses
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Sandra Goldsworthy RN
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر بهداشت عمومی
Introduction to Public Health, Second Edition: Promises and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر بهداشت عمومی

Introduction to Public Health, Second Edition: Promises and Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Raymond L. Goldsteen, Karen Goldsteen and Terry Dwelle
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست موفقیت پرستاری پزشکی و جراحی
Medical Surgical Nursing Test Success: An Unfolding Case Study Review
نام کتاب:

دانلود کتاب تست موفقیت پرستاری پزشکی و جراحی

Medical Surgical Nursing Test Success: An Unfolding Case Study Review
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Karen K. Gittings, Rhonda M. Brogdon, Frances H and Ruth A. Wittmann-Price
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت خانواده محور برای نوزاد
Family-Centered Care for the Newborn: The Delivery Room and Beyond
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت خانواده محور برای نوزاد

Family-Centered Care for the Newborn: The Delivery Room and Beyond
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Terry Griffin and Joanna Celenza
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حقایق برای پرستار نوزادان
Fast Facts for the Neonatal Nurse: A Nursing Orientation and Care Guide in a Nutshell
نام کتاب:

دانلود کتاب حقایق برای پرستار نوزادان

Fast Facts for the Neonatal Nurse: A Nursing Orientation and Care Guide in a Nutshell
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Michele R. Davidson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر