موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تحقیق و پژوهش پیشرفته برای پرستاران
Research for Advanced Practice Nurses
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیق و پژوهش پیشرفته برای پرستاران

Research for Advanced Practice Nurses
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Magdalena Mateo and Marquis Foreman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرستار بزرگسالان-علم پیری شناسی
Adult-Gerontology Nurse Practitioner Certification Intensive Review
نام کتاب:

دانلود کتاب پرستار بزرگسالان-علم پیری شناسی

Adult-Gerontology Nurse Practitioner Certification Intensive Review
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سالمندان و علم پیر شناسی
نویسنده: Maria T. Codina Leik
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حقایق برای  پرستار رادیولوژی
Fast Facts for the Radiology Nurse: An Orientation and Nursing Care Guide in a Nutshell
نام کتاب:

دانلود کتاب حقایق برای پرستار رادیولوژی

Fast Facts for the Radiology Nurse: An Orientation and Nursing Care Guide in a Nutshell
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Valerie Aarne Grossman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر کیفیت و آموزش ایمنی برای پرستاران
Introduction to Quality and Safety Education for Nurses: Core Competencies
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر کیفیت و آموزش ایمنی برای پرستاران

Introduction to Quality and Safety Education for Nurses: Core Competencies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Patricia Kelly , Beth A. Vottero and Carolyn Christie-McAuliffe
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرستاری جراحی پزشکی: راهنمای معتبر و  ابزار برای پرستاری داخلی-جراحی مربی بالینی آموزش
You CAN Teach Med-Surg Nursing!: The Authoritative Guide and Toolkit for the Medical-Surgical Nursing Clinical Instructor
نام کتاب:

دانلود کتاب پرستاری جراحی پزشکی: راهنمای معتبر و ابزار برای پرستاری داخلی-جراحی مربی بالینی آموزش

You CAN Teach Med-Surg Nursing!: The Authoritative Guide and Toolkit for the Medical-Surgical Nursing Clinical Instructor
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Mary Miller and Deborah Wirwicz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عدم هماهنگی سرطان: علل و راه حل مبتنی بر شواهد
Cancer Disparities: Causes and Evidence-Based Solutions
نام کتاب:

دانلود کتاب عدم هماهنگی سرطان: علل و راه حل مبتنی بر شواهد

Cancer Disparities: Causes and Evidence-Based Solutions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Ronit Elk and Hope Landrine
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات پرستاری سالمندان
Case Studies in Gerontological Nursing for the Advanced Practice Nurse
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات پرستاری سالمندان

Case Studies in Gerontological Nursing for the Advanced Practice Nurse
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Meredith Wallace Kazer and Leslie Neal-Boylan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارماکولوژی اسب
Equine Pharmacology
نام کتاب:

دانلود کتاب فارماکولوژی اسب

Equine Pharmacology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Cynthia Cole , Bradford Bentz and Lara Maxwell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی منطقه ای و بی دردی حیوانات کوچک
Small Animal Regional Anesthesia and Analgesia
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی منطقه ای و بی دردی حیوانات کوچک

Small Animal Regional Anesthesia and Analgesia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Luis Campoy and Matt Read
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موارد بالینی در پروتزهای دندانی
Clinical Cases in Prosthodontics
نام کتاب:

دانلود کتاب موارد بالینی در پروتزهای دندانی

Clinical Cases in Prosthodontics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Leila Jahangiri , Marjan Moghadam , Mijin Choi and Michael Ferguson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پریودنتال ترمیمی متقابل
Periodontal-Restorative Interrelationships: Ensuring Clinical Success
نام کتاب:

دانلود کتاب پریودنتال ترمیمی متقابل

Periodontal-Restorative Interrelationships: Ensuring Clinical Success
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Paul A. Fugazzotto , Frederick Hains and Sergio DePaoli
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترمیم زخم دهان
Oral Wound Healing: Cell Biology and Clinical Management
نام کتاب:

دانلود کتاب ترمیم زخم دهان

Oral Wound Healing: Cell Biology and Clinical Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Hannu Larjava
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی اندام فوقانی و قفسه سینه
Textbook of Anatomy Upper Limb and Thorax
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی اندام فوقانی و قفسه سینه

Textbook of Anatomy Upper Limb and Thorax
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Vishram Singh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توانبخشی تخصصی
The Rehabilitation Specialist's Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب توانبخشی تخصصی

The Rehabilitation Specialist's Handbook
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Serge H. Roy , Steven L. Wolf and David A. Scalzitti
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 85.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مراقبت بیماران
Nursing Concept Care Maps for Safe Patient Care
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مراقبت بیماران

Nursing Concept Care Maps for Safe Patient Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Ruth Wittmann-Price , Brenda Reap Thompson , Suzanne M. Sutton and Sidney Ritts
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت های تنفسی کودکان و نوزادان
Neonatal and Pediatric Respiratory Care: A Patient Case Method
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت های تنفسی کودکان و نوزادان

Neonatal and Pediatric Respiratory Care: A Patient Case Method
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Julianne Perretta
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرستاری پیشرفته
Advanced Practice Nursing: Essentials of Role Development
نام کتاب:

دانلود کتاب پرستاری پیشرفته

Advanced Practice Nursing: Essentials of Role Development
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Lucille A. Joel RN
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرستاری کودکان
Pediatric Nursing Care: Best Evidence-Based Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب پرستاری کودکان

Pediatric Nursing Care: Best Evidence-Based Practices
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Susan L. Ward
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 38.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارماکولوژی: سیستم یادگیری برای پزشکان
Patient-Centered Pharmacology: Learning System for the Conscientious Prescriber
نام کتاب:

دانلود کتاب فارماکولوژی: سیستم یادگیری برای پزشکان

Patient-Centered Pharmacology: Learning System for the Conscientious Prescriber
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: William N. Tindall , Mona Sedrak and John Boltri
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بررسی تکنولوژی جراحی
Surgical Technology Review: Certification & Professionalism
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی تکنولوژی جراحی

Surgical Technology Review: Certification & Professionalism
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Karen Chambers and Valerie Roche
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 24.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر