موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فناوری و علوم پزشکی
Technology and Medical Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری و علوم پزشکی

Technology and Medical Sciences
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: R.M. Natal Jorge , Joao Manuel RS Tavares , Marcos Pinotti Barbosa and Alan Peter Slade
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیمر های استروئید: شیمی و  کاربردها در طراحی دارو و تحویل
Steroid Dimers: Chemistry and Applications in Drug Design and Delivery
نام کتاب:

دانلود کتاب دیمر های استروئید: شیمی و کاربردها در طراحی دارو و تحویل

Steroid Dimers: Chemistry and Applications in Drug Design and Delivery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Satyajit Sarker and Lutfun Nahar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسئولیت حرفه ای در دندانپزشکی
Professional Responsibility in Dentistry: A Practical Guide to Law and Ethics
نام کتاب:

دانلود کتاب مسئولیت حرفه ای در دندانپزشکی

Professional Responsibility in Dentistry: A Practical Guide to Law and Ethics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Joseph P. Graskemper
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی و فیزیولوژی در سلامت و بیماری
Ross and Wilson Anatomy and Physiology in Health and Illness
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی و فیزیولوژی در سلامت و بیماری

Ross and Wilson Anatomy and Physiology in Health and Illness
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Anne Waugh and Allison Grant
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 43.3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات پزشکی بالینی
Essentials of Kumar and Clark's Clinical Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات پزشکی بالینی

Essentials of Kumar and Clark's Clinical Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Anne Ballinger
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 18.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شلی مفصلی، فیبرومیالژی و درد مزمن
Hypermobility, Fibromyalgia and Chronic Pain, 1e
نام کتاب:

دانلود کتاب شلی مفصلی، فیبرومیالژی و درد مزمن

Hypermobility, Fibromyalgia and Chronic Pain, 1e
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Alan J Hakim, Rosemary J. Keer and Rodney Grahame
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در بیماری گریوز و اختلالات دیگر پرکاری تیروئید
Advances in Graves' Disease and Other Hyperthyroid Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در بیماری گریوز و اختلالات دیگر پرکاری تیروئید

Advances in Graves' Disease and Other Hyperthyroid Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Elaine A. Moore and Lisa Marie Moore
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات جراحی عمومی
Essentials of General Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات جراحی عمومی

Essentials of General Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Peter F. Lawrence, Richard M. Bell, Merril T. Dayton and James C. Hebert
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 163 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارماکولوژی عملی در توانبخشی
Practical Pharmacology in Rehabilitation
نام کتاب:

دانلود کتاب فارماکولوژی عملی در توانبخشی

Practical Pharmacology in Rehabilitation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Lynette Carl , Joseph Gallo and Peter Johnson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترومای حاد
ABC of Major Trauma
نام کتاب:

دانلود کتاب ترومای حاد

ABC of Major Trauma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: David V. Skinner and Peter A. Driscoll
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ضربه
Stroke
نام کتاب:

دانلود کتاب ضربه

Stroke
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Kevin M. Barrett and James F. Meschia
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زوال عقل
Dementia
نام کتاب:

دانلود کتاب زوال عقل

Dementia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Joseph Quinn
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسکلروز و اختلالات التهابی چندگانه CNS
Multiple Sclerosis and CNS Inflammatory Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اسکلروز و اختلالات التهابی چندگانه CNS

Multiple Sclerosis and CNS Inflammatory Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Lawrence M. Samkoff and Andrew D. Goodman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد عملی برای گوارش، کبد و تغذیه کودکان
Practical Approach to Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد عملی برای گوارش، کبد و تغذیه کودکان

Practical Approach to Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Deirdre Kelly, Ronald Bremner, Jane Hartley andDiana Flynn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از دست دادن بارداری های مکرر
Recurrent Pregnancy Loss
نام کتاب:

دانلود کتاب از دست دادن بارداری های مکرر

Recurrent Pregnancy Loss
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Ole Bjarne Christiansen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مفاهیم و روش ها در مراقبت بیماری های عفونی
Concepts and Methods in Infectious Disease Surveillance
نام کتاب:

دانلود کتاب مفاهیم و روش ها در مراقبت بیماری های عفونی

Concepts and Methods in Infectious Disease Surveillance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Nkuchia M. M'ikanatha and John Iskander
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول مدلهای پرستاری، نظریه و عمل
Fundamentals of Nursing Models, Theories and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مدلهای پرستاری، نظریه و عمل

Fundamentals of Nursing Models, Theories and Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Hugh McKenna , Majda Pajnkihar and Fiona Murphy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اورژانس عملی و مراقبتهای ویژه پرستاری دامپزشکی
Practical Emergency and Critical Care Veterinary Nursing
نام کتاب:

دانلود کتاب اورژانس عملی و مراقبتهای ویژه پرستاری دامپزشکی

Practical Emergency and Critical Care Veterinary Nursing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Paul Aldridge and Louise O'Dwyer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 47.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ارتودنسی: راهنمای عملی برای مدیریت اکلوزالی
Interceptive Orthodontics: A Practical Guide to Occlusal Management
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتودنسی: راهنمای عملی برای مدیریت اکلوزالی

Interceptive Orthodontics: A Practical Guide to Occlusal Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Joseph Noar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هموویگیلانس: ابزاری موثر برای بهبود ایمنی انتقال
Hemovigilance: An Effective Tool for Improving Transfusion Safety
نام کتاب:

دانلود کتاب هموویگیلانس: ابزاری موثر برای بهبود ایمنی انتقال

Hemovigilance: An Effective Tool for Improving Transfusion Safety
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: René R. P. De Vries and Jean-Claude Faber
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر