موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ترجمه تحقیقات سلول های بنیادی
Translational Stem Cell Research: Issues Beyond the Debate on the Moral Status of the Human Embryo
نام کتاب:

دانلود کتاب ترجمه تحقیقات سلول های بنیادی

Translational Stem Cell Research: Issues Beyond the Debate on the Moral Status of the Human Embryo
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Kristina Hug , Göran Hermerén
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب باستان شناسی از بیماری
The Archaeology of Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب باستان شناسی از بیماری

The Archaeology of Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: Charlotte Roberts and Keith Manchester
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حساسیت عاج دندان
Dentine Hypersensitivity: Developing a Person-centred Approach to Oral Health
نام کتاب:

دانلود کتاب حساسیت عاج دندان

Dentine Hypersensitivity: Developing a Person-centred Approach to Oral Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Peter Glenn Robinson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امراض پوستی نژادی
Ethnic Dermatology: Principles and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب امراض پوستی نژادی

Ethnic Dermatology: Principles and Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Ophelia E. Dadzie , Antoine Petit and Andrew F. Alexis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسائل مهم در بهداشت باروری
Critical Issues in Reproductive Health
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل مهم در بهداشت باروری

Critical Issues in Reproductive Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Andrzej Kulczycki
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصمیم گیری پزشکی
Medical Decision Making: A Health Economic Primer
نام کتاب:

دانلود کتاب تصمیم گیری پزشکی

Medical Decision Making: A Health Economic Primer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Stefan Felder and Thomas Mayrhofer
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاهش درد با تزریق موضعی: یک تکنیک برای بهبود نتایج پس از هیپ، زانو و یا جراحی ستون فقرات کمری
Local Infiltration Analgesia: A Technique to Improve Outcomes after Hip, Knee or Lumbar Spine Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب کاهش درد با تزریق موضعی: یک تکنیک برای بهبود نتایج پس از هیپ، زانو و یا جراحی ستون فقرات کمری

Local Infiltration Analgesia: A Technique to Improve Outcomes after Hip, Knee or Lumbar Spine Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Dennis Kerr
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مباحث اصلی در بیهوشی قفسه سینه
Core Topics in Thoracic Anesthesia
نام کتاب:

دانلود کتاب مباحث اصلی در بیهوشی قفسه سینه

Core Topics in Thoracic Anesthesia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Cait P. Searl and Sameena T. Ahmed
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


GPCRدانلود کتاب  فارماکولوژی مولکولی و هدف قرار دادن دارویی: تغییر الگوها و دستورالعمل های جدید
GPCR Molecular Pharmacology and Drug Targeting: Shifting Paradigms and New Directions
نام کتاب:

GPCRدانلود کتاب فارماکولوژی مولکولی و هدف قرار دادن دارویی: تغییر الگوها و دستورالعمل های جدید

GPCR Molecular Pharmacology and Drug Targeting: Shifting Paradigms and New Directions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Annette Gilchrist
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اورژانس مغز و اعصاب
Emergency Neurology
نام کتاب:

دانلود کتاب اورژانس مغز و اعصاب

Emergency Neurology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Morris Levin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری قلبی
Cardiac Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری قلبی

Cardiac Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Charles S. White , Linda B. Haramati , Joseph Jen-Sho Chen and Jeffrey M. Levsky
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 39.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گوارش و کبد
Mayo Clinic Gastroenterology and Hepatology Board Review
نام کتاب:

دانلود کتاب گوارش و کبد

Mayo Clinic Gastroenterology and Hepatology Board Review
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Stephen Hauser
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی ساختار مغز: معماری های عصبی برای شناخت زیستی
How to Build a Brain: A Neural Architecture for Biological Cognition
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی ساختار مغز: معماری های عصبی برای شناخت زیستی

How to Build a Brain: A Neural Architecture for Biological Cognition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Chris Eliasmith
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 21.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زنان و زایمان
Oxford Handbook of Obstetrics and Gynaecology
نام کتاب:

دانلود کتاب زنان و زایمان

Oxford Handbook of Obstetrics and Gynaecology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Sally Collins, Sabaratnam Arulkumaran , Kevin Hayes , Simon Jackson and Lawrence Impey
سال انتشار: 848
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب اورولوژی
Oxford Handbook of Urology
نام کتاب:

دانلود کتاب اورولوژی

Oxford Handbook of Urology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: John Reynard , Simon Brewster and Suzanne Biers
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روانپزشکی و داروها در روانپزشکی
Oxford Handbook of Psychiatry and Drugs in Psychiatry
نام کتاب:

دانلود کتاب روانپزشکی و داروها در روانپزشکی

Oxford Handbook of Psychiatry and Drugs in Psychiatry
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: David Semple, Roger Smyth and Basant Puri
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توضیح و روشن سازی لوازم و تجهیزات پزشکی: با استفاده از شواهد و تجسم فکری و تفکر آماری برای بهبود بهداشت و درمان
Medical Illuminations: Using Evidence, Visualization and Statistical Thinking to Improve Healthcare
نام کتاب:

دانلود کتاب توضیح و روشن سازی لوازم و تجهیزات پزشکی: با استفاده از شواهد و تجسم فکری و تفکر آماری برای بهبود بهداشت و درمان

Medical Illuminations: Using Evidence, Visualization and Statistical Thinking to Improve Healthcare
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Howard Wainer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی و پیشرفت: تخصص بالینی
Oxford Assess and Progress: Clinical Specialties
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی و پیشرفت: تخصص بالینی

Oxford Assess and Progress: Clinical Specialties
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Luci Etheridge , Alex Bonner , Katharine Boursicot and David Sales
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غدد و دیابت
Oxford Handbook of Endocrinology and Diabetes
نام کتاب:

دانلود کتاب غدد و دیابت

Oxford Handbook of Endocrinology and Diabetes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: John Wass and Katharine Owen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قلب و عروق
Oxford Handbook of Cardiology
نام کتاب:

دانلود کتاب قلب و عروق

Oxford Handbook of Cardiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Punit Ramrakha and Jonathan Hill
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر