موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب داروسازی بالینی
Oxford Handbook of Clinical Pharmacy
نام کتاب:

دانلود کتاب داروسازی بالینی

Oxford Handbook of Clinical Pharmacy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Philip Wiffen , Marc Mitchell , Melanie Snelling and Nicola Stoner
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمونولوژی بالینی و آلرژی
Oxford Handbook of Clinical Immunology and Allergy
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمونولوژی بالینی و آلرژی

Oxford Handbook of Clinical Immunology and Allergy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Gavin Spickett
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طب اورژانس
Oxford Handbook of Emergency Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب طب اورژانس

Oxford Handbook of Emergency Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Jonathan P. Wyatt , Robin N. Illingworth , Colin A. Graham and Kerstin Hogg
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روماتولوژی
Oxford Handbook of Rheumatology
نام کتاب:

دانلود کتاب روماتولوژی

Oxford Handbook of Rheumatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Alan Hakim, Gavin Clunie and Inam Haq
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بیماریهای پیش سرطان دهانی: تشخیص و درمان اختلالات بالقوه بدخیم
Oral Precancer: Diagnosis and Management of Potentially Malignant Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماریهای پیش سرطان دهانی: تشخیص و درمان اختلالات بالقوه بدخیم

Oral Precancer: Diagnosis and Management of Potentially Malignant Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Peter Thomson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مفاهیم تدریس بالینی
Making Sense of Clinical Teaching: A Hands-on Guide to Success
نام کتاب:

دانلود کتاب مفاهیم تدریس بالینی

Making Sense of Clinical Teaching: A Hands-on Guide to Success
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Samy A Azer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت اورژانس صدمات کوچک در کودکان
Emergency Care of Minor Trauma in Children
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت اورژانس صدمات کوچک در کودکان

Emergency Care of Minor Trauma in Children
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Ffion CW Davies, Colin E Bruce, Kate Taylor-Robinson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نارسایی قلبی
Heart Failure, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب نارسایی قلبی

Heart Failure, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Marc Semigran and Jordan T. Shin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای دارویی پیرسون برای پرستاران 2015
Pearson Nurse's Drug Guide 2015
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای دارویی پیرسون برای پرستاران 2015

Pearson Nurse's Drug Guide 2015
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Billie A. Wilson , Margaret Shannon and Kelly Shields
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرستاری مادر-نوزاد و بهداشت زنان در سراسر طول عمر
Olds' Maternal-Newborn Nursing & Women's Health Across the Lifespan
نام کتاب:

دانلود کتاب پرستاری مادر-نوزاد و بهداشت زنان در سراسر طول عمر

Olds' Maternal-Newborn Nursing & Women's Health Across the Lifespan
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Michele C. Davidson , Marcia L. London, Patricia W. Ladewig
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 40.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی قانونی میکروبی، نسخه دوم
Microbial Forensics, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی قانونی میکروبی، نسخه دوم

Microbial Forensics, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: Bruce Budowle, Steven E. Schutzer , Roger G. Breeze, Paul S. Keim , Stephen A. Morse
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 15.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیدگاه جهانی چاقی دوران کودکی: وضعیت فعلی، عواقب و پیشگیری
Global Perspectives on Childhood Obesity: Current Status, Consequences and Prevention
نام کتاب:

دانلود کتاب دیدگاه جهانی چاقی دوران کودکی: وضعیت فعلی، عواقب و پیشگیری

Global Perspectives on Childhood Obesity: Current Status, Consequences and Prevention
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Debasis Bagchi
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عمومی  اورژانس های پزشکی در دندانپزشکی
Basic Guide to Medical Emergencies in the Dental Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عمومی اورژانس های پزشکی در دندانپزشکی

Basic Guide to Medical Emergencies in the Dental Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Philip Jevon
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه برای پرستاری، بهداشت، درمان و تیم های مراقبت اجتماعی
Practice Development Workbook for Nursing, Health and Social Care Teams
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه برای پرستاری، بهداشت، درمان و تیم های مراقبت اجتماعی

Practice Development Workbook for Nursing, Health and Social Care Teams
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Jan Dewing , Brendan McCormack and Angie Titchen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای طرح درمان بالینی: یک منبع کامل برای ایجاد و ارائه فرد، گروه و برنامه های مجتمع درمان
The Schema Therapy Clinician's Guide: A Complete Resource for Building and Delivering Individual, Group and Integrated Schema Mode Treatment Programs
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای طرح درمان بالینی: یک منبع کامل برای ایجاد و ارائه فرد، گروه و برنامه های مجتمع درمان

The Schema Therapy Clinician's Guide: A Complete Resource for Building and Delivering Individual, Group and Integrated Schema Mode Treatment Programs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Joan M. Farrell , Neele Reiss and Ida A. Shaw
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرستاری ارتوپدی و تروما: رویکرد مبتنی بر شواهد به مراقبت اسکلتی عضلانی
Orthopaedic and Trauma Nursing: An Evidence-based Approach to Musculoskeletal Care
نام کتاب:

دانلود کتاب پرستاری ارتوپدی و تروما: رویکرد مبتنی بر شواهد به مراقبت اسکلتی عضلانی

Orthopaedic and Trauma Nursing: An Evidence-based Approach to Musculoskeletal Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Sonya Clarke and Julie Santy-Tomlinson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی بیماریهای بافت نرم دهان
The ADA Practical Guide to Soft Tissue Oral Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی بیماریهای بافت نرم دهان

The ADA Practical Guide to Soft Tissue Oral Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Michael A. Kahn and J. Michael Hall
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترمیم ریشه دندان
Contemporary Restoration of Endodontically Treated Teeth: Evidence-Based Diagnosis and Treatment Planning
نام کتاب:

دانلود کتاب ترمیم ریشه دندان

Contemporary Restoration of Endodontically Treated Teeth: Evidence-Based Diagnosis and Treatment Planning
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Nadim Z. Baba
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رهبری و مدیریت در تست موفق پرستاری : مشروح مورد مطالعه نقد و بررسی
Leadership and Management in Nursing Test Success: An Unfolding Case Study Review
نام کتاب:

دانلود کتاب رهبری و مدیریت در تست موفق پرستاری : مشروح مورد مطالعه نقد و بررسی

Leadership and Management in Nursing Test Success: An Unfolding Case Study Review
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Ruth A. Wittmann-Price and Frances H. Cornelius
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی سالمندان
Oxford Handbook of Geriatric Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی سالمندان

Oxford Handbook of Geriatric Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سالمندان و علم پیر شناسی
نویسنده: Lesley Bowker , James Price and Sarah Smith
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر