موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای عملی برای تفسیر تست ورزش قلبی-ریوی
A Practical Guide to the Interpretation of Cardio-Pulmonary Exercise Tests
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای تفسیر تست ورزش قلبی-ریوی

A Practical Guide to the Interpretation of Cardio-Pulmonary Exercise Tests
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: William Kinnear and John Blakely
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی حوادث
Oxford American Handbook of Disaster Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی حوادث

Oxford American Handbook of Disaster Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Robert A. Partridge , Lawrence Proano , David Marcozzi, Alexander G. Garza , Ira Nemeth, Kathryn Brinsfield and Eric S. Weinstein
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غدد درون ریز و دیابت
Oxford American Handbook of Endocrinology and Diabetes
نام کتاب:

دانلود کتاب غدد درون ریز و دیابت

Oxford American Handbook of Endocrinology and Diabetes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Boris Draznin and Sol Epstein
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های اگزوسیتوز
Exocytosis Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های اگزوسیتوز

Exocytosis Methods
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Peter Thorn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت بخش اورژانس
Emergency Department Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت بخش اورژانس

Emergency Department Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Robert W. Strauss and Thom A. Mayer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 41.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان ارتوگناتیک ( جراحی فک)
Handbook of Orthognathic Treatment: A Team Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان ارتوگناتیک ( جراحی فک)

Handbook of Orthognathic Treatment: A Team Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Ashraf Ayoub , Balvinder Khambay , Philip Benington, Lyndia Green , Khursheed Moos and Fraser Walker
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 37.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  طب اطفال در یک نگاه
Paediatrics at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب طب اطفال در یک نگاه

Paediatrics at a Glance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Lawrence Miall , Mary Rudolf and Dominic Smith
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 16.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس پزشکی خواب
Atlas of Sleep Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس پزشکی خواب

Atlas of Sleep Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Lois E. Krahn , Michael H. Silber and Timothy I. Morgenthaler
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گردش خون ریوی: بیماری ها و درمان آنها
Pulmonary Circulation: Diseases and Their Treatment, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب گردش خون ریوی: بیماری ها و درمان آنها

Pulmonary Circulation: Diseases and Their Treatment, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Andrew J Peacock , Robert Naeije and Lewis J Rubin
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متابولیک و فیزیولوژی غدد درون ریز
Metabolic and Endocrine Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب متابولیک و فیزیولوژی غدد درون ریز

Metabolic and Endocrine Physiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Larry Engelking and Alan H. Rebar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راه حل های مهندسی چالشهای بهداشت و درمان در امریکا
Engineering Solutions to America's Healthcare Challenges
نام کتاب:

دانلود کتاب راه حل های مهندسی چالشهای بهداشت و درمان در امریکا

Engineering Solutions to America's Healthcare Challenges
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Ryan Burge
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان برای کودکان مبتلا به اختلالات روانی
Day Treatment for Children with Emotional Disorders: Volume 2 Models Across the Country
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان برای کودکان مبتلا به اختلالات روانی

Day Treatment for Children with Emotional Disorders: Volume 2 Models Across the Country
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: G.K. Farley, S.G. Zimet
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کودکان سونوگرافی
Pediatric Ultrasound: Requisites and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب کودکان سونوگرافی

Pediatric Ultrasound: Requisites and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Michael Riccabona and Brian Coley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مطالعه دستیاری پزشکی بالینی لیپینکات ویلیامز و ویلکینز
Lippincott Williams & Wilkins' Clinical Medical Assisting
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مطالعه دستیاری پزشکی بالینی لیپینکات ویلیامز و ویلکینز

Lippincott Williams & Wilkins' Clinical Medical Assisting
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Judy Kronenberger and Denise Woodson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصطلاحات پزشکی
Medical Terminology Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب اصطلاحات پزشکی

Medical Terminology Systems
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Barbara A. Gylys and Mary Ellen Wedding
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رشد غدد درون ریز و بیماری
Endocrine Gland Development and Disease, Volume 106
نام کتاب:

دانلود کتاب رشد غدد درون ریز و بیماری

Endocrine Gland Development and Disease, Volume 106
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Paul Thomas
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مراقبت کرونر
Coronary Care Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مراقبت کرونر

Coronary Care Manual
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Peter L. Thompson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاتوفیزیولوژی بیماری: مقدمه ای بر پزشکی بالینی
Pathophysiology of Disease: An Introduction to Clinical Medicine Flash Cards
نام کتاب:

دانلود کتاب پاتوفیزیولوژی بیماری: مقدمه ای بر پزشکی بالینی

Pathophysiology of Disease: An Introduction to Clinical Medicine Flash Cards
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Gary Hammer and Stephen J. McPhee
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موارد عملی بالینی اکوکاردیوگرافی
Practical Bedside Echocardiography Cases
نام کتاب:

دانلود کتاب موارد عملی بالینی اکوکاردیوگرافی

Practical Bedside Echocardiography Cases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Daniel M. Shindler
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 43.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدارهای الکتروکاردیوگرام
ECG Rounds
نام کتاب:

دانلود کتاب مدارهای الکتروکاردیوگرام

ECG Rounds
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Thomas S. Metkus Jr.
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر