موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب عمل ارتوپدی اندام فوقانی
Operative Orthopedics of the Upper Extremity
نام کتاب:

دانلود کتاب عمل ارتوپدی اندام فوقانی

Operative Orthopedics of the Upper Extremity
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: David Slutsky
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 74.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نفرولوژی در 30 روز
Nephrology in 30 Days
نام کتاب:

دانلود کتاب نفرولوژی در 30 روز

Nephrology in 30 Days
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Robert Reilly and Mark Perazella
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمادگی رزیدنت داخلی
Resident Readiness Internal Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب آمادگی رزیدنت داخلی

Resident Readiness Internal Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Debra Klamen , Susan Hingle
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سم شناسی
Casarett & Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, Eighth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب سم شناسی

Casarett & Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, Eighth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » سم شناسی
نویسنده: Curtis Klaassen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 21.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبتهای ویژه
Case Files Critical Care (LANGE Case Files)
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبتهای ویژه

Case Files Critical Care (LANGE Case Files)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Eugene Toy , Terrence Liu , Manuel Suarez
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی
Anesthesiology Board Review
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی

Anesthesiology Board Review
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Sudharma Ranasinghe , Kerri Wahl , Eric Harris and David Lubarsky
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس رنگی بیماری عروقی
Color Atlas and Synopsis of Vascular Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس رنگی بیماری عروقی

Color Atlas and Synopsis of Vascular Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Steven Dean, Bhagwan Satiani
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 77.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص و درمان در روماتولوژی
Current Diagnosis & Treatment in Rheumatology, Third Edition (LANGE CURRENT Series)
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص و درمان در روماتولوژی

Current Diagnosis & Treatment in Rheumatology, Third Edition (LANGE CURRENT Series)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: John Imboden, David Hellmann , John Stone
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود  کتاب مغز و اعصاب ICU
The NeuroICU Book
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز و اعصاب ICU

The NeuroICU Book
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Kiwon Lee
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنفسی: یک رویکرد جامع به بیماری ها
Respiratory: An Integrated Approach to Disease (LANGE Basic Science)
نام کتاب:

دانلود کتاب تنفسی: یک رویکرد جامع به بیماری ها

Respiratory: An Integrated Approach to Disease (LANGE Basic Science)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Andrew Lechner
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 27.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خون شناسی بالینی
Hematology in Clinical Practice, Fifth Edition (LANGE Clinical Medicine)
نام کتاب:

دانلود کتاب خون شناسی بالینی

Hematology in Clinical Practice, Fifth Edition (LANGE Clinical Medicine)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Robert Hillman, Kenneth Ault , Michel Leporrier and Henry Rinder
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 28.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غدد پایه و بالینی، نهم نسخه (گرینسپن)
Greenspan's Basic and Clinical Endocrinology, Ninth Edition (LANGE Clinical Medicine)
نام کتاب:

دانلود کتاب غدد پایه و بالینی، نهم نسخه (گرینسپن)

Greenspan's Basic and Clinical Endocrinology, Ninth Edition (LANGE Clinical Medicine)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: David Gardner, Dolores Shoback
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 57.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نه خر نه اسب: پزشکی در مبارزه بر سر مدرنیته چین
Neither Donkey nor Horse: Medicine in the Struggle over China's Modernity
نام کتاب:

دانلود کتاب نه خر نه اسب: پزشکی در مبارزه بر سر مدرنیته چین

Neither Donkey nor Horse: Medicine in the Struggle over China's Modernity
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Sean Hsiang-lin Lei
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت عمومی محیطی : شکل دهی مجدد شرایط برای بهداشت مناسب
Ecological Public Health: Reshaping the Conditions for Good Health
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت عمومی محیطی : شکل دهی مجدد شرایط برای بهداشت مناسب

Ecological Public Health: Reshaping the Conditions for Good Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Geof Rayner , Tim Lang
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای نوروپاتولوژی عمومی
Escourolle & Poirier's Manual of Basic Neuropathology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای نوروپاتولوژی عمومی

Escourolle & Poirier's Manual of Basic Neuropathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Francoise Gray ], Charles Duyckaerts, Umberto De Girolami
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 30.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عمل های شکمی
Maingot's Abdominal Operations, 12th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب عمل های شکمی

Maingot's Abdominal Operations, 12th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Michael Zinner and Stanley Ashley
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 58.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیستروفی قرنیه
Corneal Dystrophies
نام کتاب:

دانلود کتاب دیستروفی قرنیه

Corneal Dystrophies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: W. Lisch , B. Seitz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لقاح در شرایط آزمایشگاهی
In-Vitro Fertilization
نام کتاب:

دانلود کتاب لقاح در شرایط آزمایشگاهی

In-Vitro Fertilization
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Kay Elder , Brian Dale , Yves Ménézo, Joyce Harper , John Huntriss
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروفایل Hit and Lead : شناسایی و بهینه سازی مولکول های دارویی
Hit and Lead Profiling: Identification and Optimization of Drug-like Molecules
نام کتاب:

دانلود کتاب پروفایل Hit and Lead : شناسایی و بهینه سازی مولکول های دارویی

Hit and Lead Profiling: Identification and Optimization of Drug-like Molecules
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Bernard Faller , Laszlo Urban , Raimund Mannhold , Hugo Kubinyi , Gerd Folkers
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی اجمالی پروتزهای فک و صورت
Overview of Maxillofacial Prosthetics
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی اجمالی پروتزهای فک و صورت

Overview of Maxillofacial Prosthetics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Arzu, M.D. Atay
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر