موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب کودکان سونوگرافی
Pediatric Ultrasound: Requisites and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب کودکان سونوگرافی

Pediatric Ultrasound: Requisites and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Michael Riccabona and Brian Coley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مطالعه دستیاری پزشکی بالینی لیپینکات ویلیامز و ویلکینز
Lippincott Williams & Wilkins' Clinical Medical Assisting
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مطالعه دستیاری پزشکی بالینی لیپینکات ویلیامز و ویلکینز

Lippincott Williams & Wilkins' Clinical Medical Assisting
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Judy Kronenberger and Denise Woodson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصطلاحات پزشکی
Medical Terminology Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب اصطلاحات پزشکی

Medical Terminology Systems
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Barbara A. Gylys and Mary Ellen Wedding
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رشد غدد درون ریز و بیماری
Endocrine Gland Development and Disease, Volume 106
نام کتاب:

دانلود کتاب رشد غدد درون ریز و بیماری

Endocrine Gland Development and Disease, Volume 106
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Paul Thomas
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مراقبت کرونر
Coronary Care Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مراقبت کرونر

Coronary Care Manual
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Peter L. Thompson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاتوفیزیولوژی بیماری: مقدمه ای بر پزشکی بالینی
Pathophysiology of Disease: An Introduction to Clinical Medicine Flash Cards
نام کتاب:

دانلود کتاب پاتوفیزیولوژی بیماری: مقدمه ای بر پزشکی بالینی

Pathophysiology of Disease: An Introduction to Clinical Medicine Flash Cards
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Gary Hammer and Stephen J. McPhee
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موارد عملی بالینی اکوکاردیوگرافی
Practical Bedside Echocardiography Cases
نام کتاب:

دانلود کتاب موارد عملی بالینی اکوکاردیوگرافی

Practical Bedside Echocardiography Cases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Daniel M. Shindler
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 43.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدارهای الکتروکاردیوگرام
ECG Rounds
نام کتاب:

دانلود کتاب مدارهای الکتروکاردیوگرام

ECG Rounds
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Thomas S. Metkus Jr.
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مداخلات اسکلتی- عضلانی
Musculoskeletal Interventions
نام کتاب:

دانلود کتاب مداخلات اسکلتی- عضلانی

Musculoskeletal Interventions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Barbara Hoogenboom , Michael Voight and William Prentice
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 84.2 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عمل ارتوپدی اندام فوقانی
Operative Orthopedics of the Upper Extremity
نام کتاب:

دانلود کتاب عمل ارتوپدی اندام فوقانی

Operative Orthopedics of the Upper Extremity
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: David Slutsky
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 74.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نفرولوژی در 30 روز
Nephrology in 30 Days
نام کتاب:

دانلود کتاب نفرولوژی در 30 روز

Nephrology in 30 Days
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Robert Reilly and Mark Perazella
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمادگی رزیدنت داخلی
Resident Readiness Internal Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب آمادگی رزیدنت داخلی

Resident Readiness Internal Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Debra Klamen , Susan Hingle
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سم شناسی
Casarett & Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, Eighth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب سم شناسی

Casarett & Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, Eighth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » سم شناسی
نویسنده: Curtis Klaassen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 21.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبتهای ویژه
Case Files Critical Care (LANGE Case Files)
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبتهای ویژه

Case Files Critical Care (LANGE Case Files)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Eugene Toy , Terrence Liu , Manuel Suarez
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی
Anesthesiology Board Review
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی

Anesthesiology Board Review
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Sudharma Ranasinghe , Kerri Wahl , Eric Harris and David Lubarsky
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس رنگی بیماری عروقی
Color Atlas and Synopsis of Vascular Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس رنگی بیماری عروقی

Color Atlas and Synopsis of Vascular Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Steven Dean, Bhagwan Satiani
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 77.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص و درمان در روماتولوژی
Current Diagnosis & Treatment in Rheumatology, Third Edition (LANGE CURRENT Series)
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص و درمان در روماتولوژی

Current Diagnosis & Treatment in Rheumatology, Third Edition (LANGE CURRENT Series)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: John Imboden, David Hellmann , John Stone
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود  کتاب مغز و اعصاب ICU
The NeuroICU Book
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز و اعصاب ICU

The NeuroICU Book
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Kiwon Lee
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنفسی: یک رویکرد جامع به بیماری ها
Respiratory: An Integrated Approach to Disease (LANGE Basic Science)
نام کتاب:

دانلود کتاب تنفسی: یک رویکرد جامع به بیماری ها

Respiratory: An Integrated Approach to Disease (LANGE Basic Science)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Andrew Lechner
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 27.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خون شناسی بالینی
Hematology in Clinical Practice, Fifth Edition (LANGE Clinical Medicine)
نام کتاب:

دانلود کتاب خون شناسی بالینی

Hematology in Clinical Practice, Fifth Edition (LANGE Clinical Medicine)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Robert Hillman, Kenneth Ault , Michel Leporrier and Henry Rinder
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 28.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر