موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب بررسی اجمالی پروتزهای فک و صورت
Overview of Maxillofacial Prosthetics
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی اجمالی پروتزهای فک و صورت

Overview of Maxillofacial Prosthetics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Arzu, M.D. Atay
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای آزمایشگاه علوم دامی : مدل های حیوانات
Handbook of Laboratory Animal Science, Volume III, Third Edition: Animal Models
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آزمایشگاه علوم دامی : مدل های حیوانات

Handbook of Laboratory Animal Science, Volume III, Third Edition: Animal Models
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Jann Hau , Steven J. Schapiro
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنین شناسی در یک نگاه
Embryology at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب جنین شناسی در یک نگاه

Embryology at a Glance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Samuel Webster and Rhiannon de Wreede
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترجمه پزشکی و کشف دارو
Translational Medicine and Drug Discovery
نام کتاب:

دانلود کتاب ترجمه پزشکی و کشف دارو

Translational Medicine and Drug Discovery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Bruce H. Littman and Rajesh Krishna
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترومای سمی: راهنمای بالینی عمومی
Toxic Trauma: A Basic Clinical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب ترومای سمی: راهنمای بالینی عمومی

Toxic Trauma: A Basic Clinical Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: David J Baker
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده بالینی بافت و سلول: راهنمای ضروری
Tissue and Cell Clinical Use: An Essential Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده بالینی بافت و سلول: راهنمای ضروری

Tissue and Cell Clinical Use: An Essential Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Ruth M. Warwick and Scott A. Brubaker
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقش اسفنگولیپید ها در توسعه و درمان سرطان
The Role of Sphingolipids in Cancer Development and Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب نقش اسفنگولیپید ها در توسعه و درمان سرطان

The Role of Sphingolipids in Cancer Development and Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: James Norris
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز متناقض
The Paradoxical Brain
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز متناقض

The Paradoxical Brain
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Narinder Kapur , Oliver Sacks , Alvaro Pascual-Leone, Vilayanur Ramachandran , Jonathan Cole , Sergio Della Sala , Tom Manly and Andrew Mayes
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اساس مولکولی سرطان
The Molecular Basis of Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب اساس مولکولی سرطان

The Molecular Basis of Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: John Mendelsohn, Peter M. Howley, Mark A. Israel , Joe W. Gray , Craig B. Thompson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 42.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تجویز داروهای ضد صرع
The Epilepsy Prescriber's Guide to Antiepileptic Drugs
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تجویز داروهای ضد صرع

The Epilepsy Prescriber's Guide to Antiepileptic Drugs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Philip N. Patsalos , Blaise F. D. Bourgeois
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای طب مکمل
The Complementary Therapist's Guide to Red Flags and Referrals
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای طب مکمل

The Complementary Therapist's Guide to Red Flags and Referrals
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Clare Stephenson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تلخ ترین قرصها : داستان نگران کننده از داروهای آنتی سایکوتیک
The Bitterest Pills: The Troubling Story of Antipsychotic Drugs
نام کتاب:

دانلود کتاب تلخ ترین قرصها : داستان نگران کننده از داروهای آنتی سایکوتیک

The Bitterest Pills: The Troubling Story of Antipsychotic Drugs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Joanna Moncrieff
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی ام اس
The Biology of Multiple Sclerosis
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی ام اس

The Biology of Multiple Sclerosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Professor Gregory Atkins , Sandra Amor , Jean Fletcher and Kingston Mills
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مچ پا در فوتبال (ورزش و تروما)
The Ankle in Football (Sports and Traumatology)
نام کتاب:

دانلود کتاب مچ پا در فوتبال (ورزش و تروما)

The Ankle in Football (Sports and Traumatology)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Pieter P.R.N. d'Hooghe and Gino M.M.J. Kerkhoffs
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب های احیا نوزاد (NRP)
Textbook of Neonatal Resuscitation (NRP)
نام کتاب:

دانلود کتاب های احیا نوزاد (NRP)

Textbook of Neonatal Resuscitation (NRP)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: American Academy of Pediatrics , American Heart Association
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس تعیین سن اسکلتی : MRI از دست و مچ در کودکان
Text-Atlas of Skeletal Age Determination: MRI of the Hand and Wrist in Children
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس تعیین سن اسکلتی : MRI از دست و مچ در کودکان

Text-Atlas of Skeletal Age Determination: MRI of the Hand and Wrist in Children
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Ernesto Tomei , Richard C. Semelka, Daniel Nissman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 26 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای بیمارستان کودکان اطفال و نوزادان تگزاس
Texas Children's Hospital Handbook of Pediatrics and Neonatology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بیمارستان کودکان اطفال و نوزادان تگزاس

Texas Children's Hospital Handbook of Pediatrics and Neonatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Adam Lowry , Kushal Bhakta , Pratip Nag
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی در یک نگاه
Surgery at a Glance by Grace
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی در یک نگاه

Surgery at a Glance by Grace
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Pierce A. Grace
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حمایت از یک رویکرد فیزیولوژیک بارداری و تولد: راهنمای عملی
Supporting a Physiologic Approach to Pregnancy and Birth: A Practical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب حمایت از یک رویکرد فیزیولوژیک بارداری و تولد: راهنمای عملی

Supporting a Physiologic Approach to Pregnancy and Birth: A Practical Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Melissa D. Avery
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات بر روی بیماری های تنفسی
Studies on Respiratory Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات بر روی بیماری های تنفسی

Studies on Respiratory Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Nirmal K. Ganguly , Surinder K. Jindal , Shyam Biswal , Peter J. Barnes and Ruby Pawankar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر