موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای تمرین عمومی آکسفورد
Oxford Handbook of General Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تمرین عمومی آکسفورد

Oxford Handbook of General Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Chantal Simon , Hazel Everitt, Francoise van Dorp and Matthew Burke
سال انتشار: 2014
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چشم پزشکی آکسفورد
Oxford American Handbook of Ophthalmology
نام کتاب:

دانلود کتاب چشم پزشکی آکسفورد

Oxford American Handbook of Ophthalmology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: James Tsai, Alastair Denniston , Philip Murray , John Huang and Tamir Aldad
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتوپدی پزشکی ورزشی
Orthopedic Sports Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتوپدی پزشکی ورزشی

Orthopedic Sports Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Margheritini Fabrizio and Rossi Rober
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احیاء دهان: یک رویکرد مورد توجه
Oral Rehabilitation: A Case-Based Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب احیاء دهان: یک رویکرد مورد توجه

Oral Rehabilitation: A Case-Based Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Iven Klineberg , Diana Kingston
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 66.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهینه سازی در کشف داروها: روشهای آزمایشگاهی
Optimization in Drug Discovery: In Vitro Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب بهینه سازی در کشف داروها: روشهای آزمایشگاهی

Optimization in Drug Discovery: In Vitro Methods
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Gary W. Caldwell and Zhengyin Yan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی انکوپلاستی و ترمیمی پستان
Oncoplastic and Reconstructive Breast Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی انکوپلاستی و ترمیمی پستان

Oncoplastic and Reconstructive Breast Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Cicero Urban, Mario Rietjens
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 23.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زنان و زایمان
Obstetrics & Gynaecology Ten Teachers Value Pack: Obstetrics by Ten Teachers, 19th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب زنان و زایمان

Obstetrics & Gynaecology Ten Teachers Value Pack: Obstetrics by Ten Teachers, 19th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Philip N. Baker and Louise Kenny
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نکاتی در مورد پزشکی داخلی گربه سانان
Notes on Feline Internal Medicin
نام کتاب:

دانلود کتاب نکاتی در مورد پزشکی داخلی گربه سانان

Notes on Feline Internal Medicin
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Kit Sturgess
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب  تهویه مصنوعی غیر تهاجمی: چگونه، چه وقت و چرا
Non Invasive Artificial Ventilation: How, When and Why
نام کتاب:

دانلود کتاب تهویه مصنوعی غیر تهاجمی: چگونه، چه وقت و چرا

Non Invasive Artificial Ventilation: How, When and Why
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Stefano Nava and Francesco Fanfulla
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیزم های جدید در کنترل قند
New Mechanisms in Glucose Control
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیزم های جدید در کنترل قند

New Mechanisms in Glucose Control
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Anthony H. Barnett , Jenny Grice
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات عصبی ناشی از بیماری های سیستمیک
Neurological Disorders due to Systemic Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات عصبی ناشی از بیماری های سیستمیک

Neurological Disorders due to Systemic Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Steven L. Lewis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نتایج عصبی جراحی و بیهوشی
Neurologic Outcomes of Surgery and Anesthesia
نام کتاب:

دانلود کتاب نتایج عصبی جراحی و بیهوشی

Neurologic Outcomes of Surgery and Anesthesia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: George A. Mashour and Michael S. Avidan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری پس از ضربه مغزی
Neuroimaging of Traumatic Brain Injury
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری پس از ضربه مغزی

Neuroimaging of Traumatic Brain Injury
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Natalia Zakharova , Valery Kornienko , Alexander Potapov and Igor Pronin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عصب و عضله
Nerve and Muscle
نام کتاب:

دانلود کتاب عصب و عضله

Nerve and Muscle
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Richard D. Keynes , David J. Aidley and Christopher L.-H. Huang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محصولات طبیعی در شیمی دارویی
Natural Products in Medicinal Chemistry, Volume 60
نام کتاب:

دانلود کتاب محصولات طبیعی در شیمی دارویی

Natural Products in Medicinal Chemistry, Volume 60
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Stephen Hanessian , Raimund Mannhold , Hugo Kubinyi and Gerd Folkers
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانو در تشخیص
Nanomedicine in Diagnostics (Nanoscience Applied to Health and Medicine)
نام کتاب:

دانلود کتاب نانو در تشخیص

Nanomedicine in Diagnostics (Nanoscience Applied to Health and Medicine)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Noemi Rozlosnik
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری اسکلتی- عضلانی
Musculoskeletal Imaging Handbook: A Guide for Primary Practitioners
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری اسکلتی- عضلانی

Musculoskeletal Imaging Handbook: A Guide for Primary Practitioners
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Lynn N. McKinnis PT OCS , Michael Mulligan MD
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24.6 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درد عضلانی: شناخت مکانیزم
Muscle Pain: Understanding the Mechanisms
نام کتاب:

دانلود کتاب درد عضلانی: شناخت مکانیزم

Muscle Pain: Understanding the Mechanisms
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Siegfried Mense and Robert D. Gerwin
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب MRI از تصویر به پروتون
MRI from Picture to Proton
نام کتاب:

دانلود کتاب MRI از تصویر به پروتون

MRI from Picture to Proton
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Donald W. McRobbie , Elizabeth A. Moore , Martin J. Graves , Martin R. Prince
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 19.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات حرکتی در زوال عقل
Movement Disorders in Dementias
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات حرکتی در زوال عقل

Movement Disorders in Dementias
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Marcelo Merello and Sergio E. Starkstein
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر