موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پرتو درمانی در تمرین - تصویر برداری
Radiotherapy in Practice - Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب پرتو درمانی در تمرین - تصویر برداری

Radiotherapy in Practice - Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Peter Hoskin , Vicky Goh
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.87 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های رادیولوژی درد غیر نخاعی
Radiology of Non-Spinal Pain Procedures: A Guide for the Interventionalist
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های رادیولوژی درد غیر نخاعی

Radiology of Non-Spinal Pain Procedures: A Guide for the Interventionalist
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Mubin I. Syed , Azim Shaikh
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 28.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری هاری در انسان و حیوانات
Rabies in Man and Animals
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری هاری در انسان و حیوانات

Rabies in Man and Animals
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Sudhi Ranjan Garg
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نفرولوژی عملی
Practical Nephrology
نام کتاب:

دانلود کتاب نفرولوژی عملی

Practical Nephrology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Mark Harber
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 27.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول اولیه در سرطان پروستات
Primer on Prostate Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول اولیه در سرطان پروستات

Primer on Prostate Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Nicholas James
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الدوسترونیسم مقدماتی: ژنتیک مولکولی، غدد، و ترجمه پزشکی
Primary Aldosteronism: Molecular Genetics, Endocrinology, and Translational Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب الدوسترونیسم مقدماتی: ژنتیک مولکولی، غدد، و ترجمه پزشکی

Primary Aldosteronism: Molecular Genetics, Endocrinology, and Translational Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Per Hellman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.51 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک، فارماکولوژی و فیزیولوژی برای متخصصین بیهوشی: مفاهیم کلیدی برای FRCA
Physics, Pharmacology and Physiology for Anaesthetists: Key Concepts for the FRCA
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک، فارماکولوژی و فیزیولوژی برای متخصصین بیهوشی: مفاهیم کلیدی برای FRCA

Physics, Pharmacology and Physiology for Anaesthetists: Key Concepts for the FRCA
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Matthew E. Cross and Emma V. E. Plunkett
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امولسیون های دارویی
Pharmaceutical Emulsions: A Drug Developer's Toolbag
نام کتاب:

دانلود کتاب امولسیون های دارویی

Pharmaceutical Emulsions: A Drug Developer's Toolbag
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Dipak Kumar Sarker
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکیه چشم کودکان
Pediatric Retina
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکیه چشم کودکان

Pediatric Retina
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: James D. Reynolds and Scott E. Olitsky
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 21.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمرین چشم پزشکی کودکان
Pediatric Practice Ophthalmology
نام کتاب:

دانلود کتاب تمرین چشم پزشکی کودکان

Pediatric Practice Ophthalmology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Gregg Lueder
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 20.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرستاری انکولوژی کودکان: راهنمای بالینی پیشرفته
Pediatric Oncology Nursing: Advanced Clinical Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب پرستاری انکولوژی کودکان: راهنمای بالینی پیشرفته

Pediatric Oncology Nursing: Advanced Clinical Handbook
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Deborah Tomlinson and Nancy E. Kline
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تمرین عمومی آکسفورد
Oxford Handbook of General Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تمرین عمومی آکسفورد

Oxford Handbook of General Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Chantal Simon , Hazel Everitt, Francoise van Dorp and Matthew Burke
سال انتشار: 2014
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چشم پزشکی آکسفورد
Oxford American Handbook of Ophthalmology
نام کتاب:

دانلود کتاب چشم پزشکی آکسفورد

Oxford American Handbook of Ophthalmology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: James Tsai, Alastair Denniston , Philip Murray , John Huang and Tamir Aldad
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتوپدی پزشکی ورزشی
Orthopedic Sports Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتوپدی پزشکی ورزشی

Orthopedic Sports Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Margheritini Fabrizio and Rossi Rober
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احیاء دهان: یک رویکرد مورد توجه
Oral Rehabilitation: A Case-Based Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب احیاء دهان: یک رویکرد مورد توجه

Oral Rehabilitation: A Case-Based Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Iven Klineberg , Diana Kingston
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 66.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهینه سازی در کشف داروها: روشهای آزمایشگاهی
Optimization in Drug Discovery: In Vitro Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب بهینه سازی در کشف داروها: روشهای آزمایشگاهی

Optimization in Drug Discovery: In Vitro Methods
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Gary W. Caldwell and Zhengyin Yan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی انکوپلاستی و ترمیمی پستان
Oncoplastic and Reconstructive Breast Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی انکوپلاستی و ترمیمی پستان

Oncoplastic and Reconstructive Breast Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Cicero Urban, Mario Rietjens
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 23.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زنان و زایمان
Obstetrics & Gynaecology Ten Teachers Value Pack: Obstetrics by Ten Teachers, 19th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب زنان و زایمان

Obstetrics & Gynaecology Ten Teachers Value Pack: Obstetrics by Ten Teachers, 19th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Philip N. Baker and Louise Kenny
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نکاتی در مورد پزشکی داخلی گربه سانان
Notes on Feline Internal Medicin
نام کتاب:

دانلود کتاب نکاتی در مورد پزشکی داخلی گربه سانان

Notes on Feline Internal Medicin
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Kit Sturgess
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب  تهویه مصنوعی غیر تهاجمی: چگونه، چه وقت و چرا
Non Invasive Artificial Ventilation: How, When and Why
نام کتاب:

دانلود کتاب تهویه مصنوعی غیر تهاجمی: چگونه، چه وقت و چرا

Non Invasive Artificial Ventilation: How, When and Why
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Stefano Nava and Francesco Fanfulla
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر