موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تحقیقات خونریزی داخل مغزی
Intracerebral Hemorrhage Research: From Bench to Bedside
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات خونریزی داخل مغزی

Intracerebral Hemorrhage Research: From Bench to Bedside
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: John Zhang, Austin Colohan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های عفونی: راهنمای جغرافیایی
Infectious Diseases: A Geographic Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های عفونی: راهنمای جغرافیایی

Infectious Diseases: A Geographic Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Eskild Petersen , Lin Hwei Chen , Patricia Schlagenhauf
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عوارض عفونی در بیماران مبتلا به سرطان
Infectious Complications in Cancer Patients
نام کتاب:

دانلود کتاب عوارض عفونی در بیماران مبتلا به سرطان

Infectious Complications in Cancer Patients
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Valentina Stosor and Teresa R. Zembower
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجویز مستقل و تکمیلی: راهنمای ضروری
Independent and Supplementary Prescribing: An Essential Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب تجویز مستقل و تکمیلی: راهنمای ضروری

Independent and Supplementary Prescribing: An Essential Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Molly Courtenay , Matt Griffiths and June Crown
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیزم های عروقی در CNS تروما
Vascular Mechanisms in CNS Trauma (Springer Series in Translational Stroke Research)
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیزم های عروقی در CNS تروما

Vascular Mechanisms in CNS Trauma (Springer Series in Translational Stroke Research)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Eng H. Lo , Josephine Lok , MingMing Ning , Michael Whalen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری از استخوان کودکان و مفاصل تروما
Imaging of Pediatric Bone and Joint Trauma
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری از استخوان کودکان و مفاصل تروما

Imaging of Pediatric Bone and Joint Trauma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Fabio Martino , Claudio Defilippi , Roberto Caudana
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای اکوکاردیوگرافی
Pocket Guide to Echocardiography
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای اکوکاردیوگرافی

Pocket Guide to Echocardiography
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Andro G. Kacharava, Alexander T. Gedevanishvili , Guram G. Imnadze , Dimitri M. Tsverava , Craig M. Brodsky
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستور کار برای برنامه نویسی گام به گام در پزشکی
Workbook for Step-by-Step Medical Coding, 2014 Edition, 1e
نام کتاب:

دانلود کتاب دستور کار برای برنامه نویسی گام به گام در پزشکی

Workbook for Step-by-Step Medical Coding, 2014 Edition, 1e
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Carol J. Buck
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 77.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات پرستاری کودکان
Essentials of Pediatric Nursing
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات پرستاری کودکان

Essentials of Pediatric Nursing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Theresa Kyle and Susan Carman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیك سرطان: مبانی ریاضی انکولوژی
Dynamics of Cancer : Mathematical Foundations of Oncology
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیك سرطان: مبانی ریاضی انکولوژی

Dynamics of Cancer : Mathematical Foundations of Oncology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Dominik Wodarz and Natalia L Komarova
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظارت بیماری های عفونی
Infectious Disease Surveillance
نام کتاب:

دانلود کتاب نظارت بیماری های عفونی

Infectious Disease Surveillance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Nkuchia M. M'ikanatha, Ruth Lynfield , Chris A. Van Beneden and Henriette de Valk
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های پوست
Imported Skin Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های پوست

Imported Skin Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: William R. Faber , Roderick J. Hay and Bernard Naafs
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری صرع در زنان
Epilepsy in Women
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری صرع در زنان

Epilepsy in Women
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Cynthia Harden , Sanjeev V. Thomas , Torbjorn Tomson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های حسگر بدن
Body Sensor Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های حسگر بدن

Body Sensor Networks
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Guang-Zhong Yang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تکمیلی متخصصین درمان به فاکتورهای خطر (پرچم های قرمز) مراجعین
The Complementary Therapist’s Guide to Red Flags and Referrals
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تکمیلی متخصصین درمان به فاکتورهای خطر (پرچم های قرمز) مراجعین

The Complementary Therapist’s Guide to Red Flags and Referrals
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Clare Stephenson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری کبد چرب غیر الکلی: راهنمای عملی
Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A Practical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری کبد چرب غیر الکلی: راهنمای عملی

Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A Practical Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Geoffrey C. Farrell , Arthur J. McCullough and Christopher P. Day
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم اعصاب شنوایی: حس صدا
Auditory Neuroscience: Making Sense of Sound
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم اعصاب شنوایی: حس صدا

Auditory Neuroscience: Making Sense of Sound
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوش٬ حلق و بینی
نویسنده: Jan Schnupp, Israel Nelken , Andrew King
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صدمات حاد عضلانی
Acute Muscle Injuries
نام کتاب:

دانلود کتاب صدمات حاد عضلانی

Acute Muscle Injuries
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Gino M.M.J. Kerkhoffs , Elvire Servien
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روند ها در مداخلات نوروواسکولار
Trends in Neurovascular Interventions
نام کتاب:

دانلود کتاب روند ها در مداخلات نوروواسکولار

Trends in Neurovascular Interventions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Tetsuya Tsukahara, Giuseppe Esposito , Hans-Jakob Steiger , Gabriel J.E. Rinkel, Luca Regli
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات  پزشکی ستون فقرات
Essentials of Spinal Cord Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات پزشکی ستون فقرات

Essentials of Spinal Cord Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Sunil Sabharwal
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر