موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پنجره ای در جراحی و ارتودنسی
A Window on Surgery and Orthodontics
نام کتاب:

دانلود کتاب پنجره ای در جراحی و ارتودنسی

A Window on Surgery and Orthodontics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Giuseppe Alessandro, Scardina
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مرکز درد
The Pain Center Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مرکز درد

The Pain Center Manual
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Danielle Perret, Eric Chang, Justin Hata, Hamilton Chen and Bianca Tribuzio
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ارزیابی اسکلت عضلانی: حرکت مفاصل و تست عضله
Musculoskeletal Assessment: Joint Motion and Muscle Testing
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی اسکلت عضلانی: حرکت مفاصل و تست عضله

Musculoskeletal Assessment: Joint Motion and Muscle Testing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Hazel M. Clarkson M.A. B.P.T.
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 20.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توابع مرکزی گیرنده گرلین
Central Functions of the Ghrelin Receptor
نام کتاب:

دانلود کتاب توابع مرکزی گیرنده گرلین

Central Functions of the Ghrelin Receptor
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Jeanelle Portelli and Ilse Smolders
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای نوروسایکولوژی آسیب ضربه مغزی
Handbook on the Neuropsychology of Traumatic Brain Injury
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای نوروسایکولوژی آسیب ضربه مغزی

Handbook on the Neuropsychology of Traumatic Brain Injury
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Mark Sherer and Angelle M. Sander
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم دستگاه گوارش: دستگاه گوارش، تغذیه و فیزیولوژی کبد
The Gastrointestinal System: Gastrointestinal, Nutritional and Hepatobiliary Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم دستگاه گوارش: دستگاه گوارش، تغذیه و فیزیولوژی کبد

The Gastrointestinal System: Gastrointestinal, Nutritional and Hepatobiliary Physiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Po Sing Leung
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادگیری الکتروکاردیوگرام در یک روز: یک رویکرد سیستماتیک
Learn ECG in a Day: A Systematic Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب یادگیری الکتروکاردیوگرام در یک روز: یک رویکرد سیستماتیک

Learn ECG in a Day: A Systematic Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Sajjan M. and E. V. S. Maben
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سندرم تابش مزمن
Chronic Radiation Syndrome
نام کتاب:

دانلود کتاب سندرم تابش مزمن

Chronic Radiation Syndrome
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Alexander V. Akleyev
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب نقص های استوکوندرال (استئو غضروفی) تالار: تشخیص، برنامه ریزی، درمان و توانبخشی
Talar Osteochondral Defects: Diagnosis, Planning, Treatment, and Rehabilitation
نام کتاب:

دانلود کتاب نقص های استوکوندرال (استئو غضروفی) تالار: تشخیص، برنامه ریزی، درمان و توانبخشی

Talar Osteochondral Defects: Diagnosis, Planning, Treatment, and Rehabilitation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: C. Niek van Dijk and John G. Kennedy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های جراحی در ترمیم غضروف
Techniques in Cartilage Repair Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های جراحی در ترمیم غضروف

Techniques in Cartilage Repair Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: A. Ananthram Shetty , Seok-Jung Kim , Norimasa Nakamura , Mats Brittberg
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول بهداشت و درمان مبتنی بر شواهد و  ترجمه علوم
Fundamentals of Evidence-Based Health Care and Translational Science
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول بهداشت و درمان مبتنی بر شواهد و ترجمه علوم

Fundamentals of Evidence-Based Health Care and Translational Science
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Francesco Chiappelli
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب شناسی بیماری های مرتبط  با آزبست
Pathology of Asbestos-Associated Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب شناسی بیماری های مرتبط با آزبست

Pathology of Asbestos-Associated Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Tim D. Oury , Thomas A. Sporn and Victor L. Roggli
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های کلیه و مجاری ادراری در نوزادان
Kidney and Urinary Tract Diseases in the Newborn
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های کلیه و مجاری ادراری در نوزادان

Kidney and Urinary Tract Diseases in the Newborn
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Aftab S. Chishti , Shumyle Alam and Stefan G. Kiessling
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اگزمای دست
Textbook of Hand Eczema
نام کتاب:

دانلود کتاب اگزمای دست

Textbook of Hand Eczema
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Ali Alikhan , Jean-Marie Lachapelle , Howard I. Maibach
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استخوان و آسیب های مفصلی: جراحی تروما III
Bone and Joint Injuries: Trauma Surgery III
نام کتاب:

دانلود کتاب استخوان و آسیب های مفصلی: جراحی تروما III

Bone and Joint Injuries: Trauma Surgery III
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Hans-Jörg Oestern , Otmar Trentz , Selman Uranues
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 27.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  رادیو آمبولیزاسیون کبد با میکروسفرهای  90Y (رادیولوژی پزشکی / تصویربرداری تشخیصی)
Liver Radioembolization with 90Y Microspheres (Medical Radiology / Diagnostic Imaging)
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیو آمبولیزاسیون کبد با میکروسفرهای 90Y (رادیولوژی پزشکی / تصویربرداری تشخیصی)

Liver Radioembolization with 90Y Microspheres (Medical Radiology / Diagnostic Imaging)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: José Ignacio Bilbao and Maximilian F Reiser
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک ها و روش های  شناختی در تحقیقات سرطان پستان
Techniques and Methodological Approaches in Breast Cancer Research
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک ها و روش های شناختی در تحقیقات سرطان پستان

Techniques and Methodological Approaches in Breast Cancer Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Jose Russo and Irma H. Russo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های گرمسیری فراموش شده و  شرایط سیستم عصبی
Neglected Tropical Diseases and Conditions of the Nervous System
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های گرمسیری فراموش شده و شرایط سیستم عصبی

Neglected Tropical Diseases and Conditions of the Nervous System
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Marina Bentivoglio, Esper A. Cavalheiro , Krister Kristensson, Nilesh B. Patel
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تظاهرات ریوی بیماری روماتیسمی: راهنمای جامع
Pulmonary Manifestations of Rheumatic Disease: A Comprehensive Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب تظاهرات ریوی بیماری روماتیسمی: راهنمای جامع

Pulmonary Manifestations of Rheumatic Disease: A Comprehensive Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Paul F. Dellaripa , Aryeh Fischer and Kevin R. Flaherty
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرکز سکته مغزی : سازماندهی مراقبت برای نتایج بهتر
The Stroke Center Handbook: Organizing Care for Better Outcomes
نام کتاب:

دانلود کتاب مرکز سکته مغزی : سازماندهی مراقبت برای نتایج بهتر

The Stroke Center Handbook: Organizing Care for Better Outcomes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Marilyn M. Rymer , Debbie Summers and Pooja Khatri
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر