موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب آناتومی و علم اعصاب در یک نگاه
Neuroanatomy and Neuroscience at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی و علم اعصاب در یک نگاه

Neuroanatomy and Neuroscience at a Glance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Roger A. Barker and Francesca Cicchetti
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تفسیر موفق در اکوکاردیوگرافی: راهنمای ارزیابی
Successful Accreditation in Echocardiography: A Self-Assessment Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر موفق در اکوکاردیوگرافی: راهنمای ارزیابی

Successful Accreditation in Echocardiography: A Self-Assessment Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Sanjay Banypersad
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیو سرامیک با کاربردهای بالینی
Bio-Ceramics with Clinical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب بیو سرامیک با کاربردهای بالینی

Bio-Ceramics with Clinical Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Maria Vallet-Regi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان مجرای صفراوی و کیسه صفرا : تشخیص و درمان
Biliary Tract and Gallbladder Cancer: Diagnosis & Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان مجرای صفراوی و کیسه صفرا : تشخیص و درمان

Biliary Tract and Gallbladder Cancer: Diagnosis & Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Charles R. Thomas and Clifton D. Fuller
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس چشم پزشکی تیره گربه سانان
Atlas of Feline Ophthalmology
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس چشم پزشکی تیره گربه سانان

Atlas of Feline Ophthalmology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Kerry L. Ketring , Mary Belle Glaze
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 30.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس  آندوسکوپی برش دستگاه گوارش
Atlas of Digestive Endoscopic Resection
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس آندوسکوپی برش دستگاه گوارش

Atlas of Digestive Endoscopic Resection
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Pinghong Zhou , Liqing Yao and Xinyu Qin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 30.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب کفش ورزشی و ارتز در پزشکی ورزشی
Athletic Footwear and Orthoses in Sports Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب کفش ورزشی و ارتز در پزشکی ورزشی

Athletic Footwear and Orthoses in Sports Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Matthew B. Werd and E. Leslie Knight
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آترواسکلروز (تصلب شرائین) : درمان و پیشگیری
Atherosclerosis: Treatment and Prevention
نام کتاب:

دانلود کتاب آترواسکلروز (تصلب شرائین) : درمان و پیشگیری

Atherosclerosis: Treatment and Prevention
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Christian Weber and Oliver Soehnlei
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومیک  پایه تشخیص اکوکاردیوگرافی
Anatomic Basis of Echocardiographic Diagnosis
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومیک پایه تشخیص اکوکاردیوگرافی

Anatomic Basis of Echocardiographic Diagnosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Kwan-Leung Chan, John P. Veinot
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 40.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه به شیمی دارویی
An Introduction to Medicinal Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه به شیمی دارویی

An Introduction to Medicinal Chemistry
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Graham L. Patrick
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تحقیقات بالینی
An Introduction to Clinical Research
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تحقیقات بالینی

An Introduction to Clinical Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Piers Page , William Eardley , James Carr , David Chadwick and Keith Porter
سال انتشار: 2012
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان های جایگزین و مکمل برای سرطان: رویکردهای یکپارچه و کشف متعارف داروها
Alternative and Complementary Therapies for Cancer: Integrative Approaches and Discovery of Conventional Drugs
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان های جایگزین و مکمل برای سرطان: رویکردهای یکپارچه و کشف متعارف داروها

Alternative and Complementary Therapies for Cancer: Integrative Approaches and Discovery of Conventional Drugs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Moulay Alaoui-Jamali
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پوست
ABC of Dermatology
نام کتاب:

دانلود کتاب پوست

ABC of Dermatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Rachael Morris-Jones
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی ورزشی و علوم، روانشناسی ورزشی
Handbook of Sports Medicine and Science, Sport Psychology
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی ورزشی و علوم، روانشناسی ورزشی

Handbook of Sports Medicine and Science, Sport Psychology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Britton W. Brewer
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاموکسیفن
Tamoxifen
نام کتاب:

دانلود کتاب تاموکسیفن

Tamoxifen
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Philipp Y. Maximov, Russell E. McDaniel and V. Craig Jordan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طب اورژانس
Pocket Prescriber Emergency Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب طب اورژانس

Pocket Prescriber Emergency Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Anthony Brown
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوروآمونی: در محدوده علم مغز
Neuromania: On the limits of brain science
نام کتاب:

دانلود کتاب نوروآمونی: در محدوده علم مغز

Neuromania: On the limits of brain science
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Paolo Legrenzi , Carlo Umilta and Frances Anderson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علل نادر از اختلالات حرکتی
Uncommon Causes of Movement Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب علل نادر از اختلالات حرکتی

Uncommon Causes of Movement Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Néstor Gálvez-Jiménez and Paul Tuite
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های نادر در ICU
Uncommon Diseases in the ICU
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های نادر در ICU

Uncommon Diseases in the ICU
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Marc Leone, Claude Martin , Jean-Louis Vincent
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروکاردیوگرام
The ECG In Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروکاردیوگرام

The ECG In Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: John R. Hampton
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر