موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب علل نادر از اختلالات حرکتی
Uncommon Causes of Movement Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب علل نادر از اختلالات حرکتی

Uncommon Causes of Movement Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Néstor Gálvez-Jiménez and Paul Tuite
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های نادر در ICU
Uncommon Diseases in the ICU
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های نادر در ICU

Uncommon Diseases in the ICU
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Marc Leone, Claude Martin , Jean-Louis Vincent
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروکاردیوگرام
The ECG In Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروکاردیوگرام

The ECG In Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: John R. Hampton
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش موفق آندوسکوپی دستگاه گوارش
Successful Training in Gastrointestinal Endoscopy
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش موفق آندوسکوپی دستگاه گوارش

Successful Training in Gastrointestinal Endoscopy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Jonathan Cohen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 18.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی
Smith and Aitkenhead's Textbook of Anaesthesia: Expert Consult
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی

Smith and Aitkenhead's Textbook of Anaesthesia: Expert Consult
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Alan R. Aitkenhead BSc MD FRCA , Iain Moppett , Jonathan Thompson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 22.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رباتیک  دهنده  نفرکتومی: راهنمای عملی
Robotic Donor Nephrectomy: A Practical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب رباتیک دهنده نفرکتومی: راهنمای عملی

Robotic Donor Nephrectomy: A Practical Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Said Abdallah Al-Mamari , Hervé Quintens
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 26.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارماکولوژی برای پرستاران: روشهای پاتوفیزیولوژیک
Pharmacology for Nurses: A Pathophysiologic Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب فارماکولوژی برای پرستاران: روشهای پاتوفیزیولوژیک

Pharmacology for Nurses: A Pathophysiologic Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Michael P. Adams, Leland Holland Ph.D. , Carol Urban
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 28.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب های مغزی کودکان
Pediatric Traumatic Brain Injury: New Frontiers in Clinical and Translational Research
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب های مغزی کودکان

Pediatric Traumatic Brain Injury: New Frontiers in Clinical and Translational Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Vicki Anderson and Keith Owen Yeates
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت گلوکوم (آب سیاه)
Pearls of Glaucoma Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت گلوکوم (آب سیاه)

Pearls of Glaucoma Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: JoAnn A. Giaconi, Simon K. Law , Anne L. Coleman , Joseph Caprioli
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت ارتودنسی در کودکان
Orthodontic Management of Uncrowded Class II Division One Malocclusion in Children, 1e
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ارتودنسی در کودکان

Orthodontic Management of Uncrowded Class II Division One Malocclusion in Children, 1e
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: John C. Bennett FDS RCS
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای اولیه برای پرستاری دندانپزشکی ارتودنسی
Basic Guide to Orthodontic Dental Nursing
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای اولیه برای پرستاری دندانپزشکی ارتودنسی

Basic Guide to Orthodontic Dental Nursing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Fiona Grist
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چشم پزشکی در یک نگاه
Ophthalmology at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب چشم پزشکی در یک نگاه

Ophthalmology at a Glance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Jane Olver , Lorraine Cassidy , Gurjeet Jutley, Laura Crawley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتابچه راهنمای تکنیک های خم کردن سیم های ارتودنسی
Manual of Wire Bending Techniques
نام کتاب:

دانلود کتابچه راهنمای تکنیک های خم کردن سیم های ارتودنسی

Manual of Wire Bending Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Elichiro Nakajima
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قصور و مسئولیت پزشکی
Malpractice and Medical Liability: European State of the Art and Guidelines
نام کتاب:

دانلود کتاب قصور و مسئولیت پزشکی

Malpractice and Medical Liability: European State of the Art and Guidelines
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اخلاق پزشکی
نویسنده: Santo Davide Ferrara , Rafael Boscolo-Berto , Guido Viel
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنما برای پرستاران دندانپزشکی
Levison's Textbook for Dental Nurses
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنما برای پرستاران دندانپزشکی

Levison's Textbook for Dental Nurses
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Carole Hollins
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هماتولوژی
Lecture Notes: Haematology
نام کتاب:

دانلود کتاب هماتولوژی

Lecture Notes: Haematology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Chris S.R. Hatton , Nevin C. Hughes-Jones, Deborah Hay , David Keeling
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 63.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک
Laparoscopic Cholecystectomy: An Evidence-Based Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک

Laparoscopic Cholecystectomy: An Evidence-Based Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Ferdinando Agresta , Fabio Cesare Campanile, Nereo Vettoretto
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نورولوژی هریسون در پزشکی بالینی
Harrison's Neurology in Clinical Medicine, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب نورولوژی هریسون در پزشکی بالینی

Harrison's Neurology in Clinical Medicine, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Stephen Hauser , Scott Josephson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 21.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غدد هریسون
Harrison's Endocrinology, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب غدد هریسون

Harrison's Endocrinology, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: J. Jameson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گوارش و کبد هریسون
Harrison's Gastroenterology and Hepatology
نام کتاب:

دانلود کتاب گوارش و کبد هریسون

Harrison's Gastroenterology and Hepatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Dan Longo and Anthony Fauci
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر