موضوعات کتاب ها

دانلود کتابچه راهنمای تکنیک های خم کردن سیم های ارتودنسی
Manual of Wire Bending Techniques
نام کتاب:

دانلود کتابچه راهنمای تکنیک های خم کردن سیم های ارتودنسی

Manual of Wire Bending Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Elichiro Nakajima
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قصور و مسئولیت پزشکی
Malpractice and Medical Liability: European State of the Art and Guidelines
نام کتاب:

دانلود کتاب قصور و مسئولیت پزشکی

Malpractice and Medical Liability: European State of the Art and Guidelines
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اخلاق پزشکی
نویسنده: Santo Davide Ferrara , Rafael Boscolo-Berto , Guido Viel
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنما برای پرستاران دندانپزشکی
Levison's Textbook for Dental Nurses
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنما برای پرستاران دندانپزشکی

Levison's Textbook for Dental Nurses
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Carole Hollins
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هماتولوژی
Lecture Notes: Haematology
نام کتاب:

دانلود کتاب هماتولوژی

Lecture Notes: Haematology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Chris S.R. Hatton , Nevin C. Hughes-Jones, Deborah Hay , David Keeling
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 63.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک
Laparoscopic Cholecystectomy: An Evidence-Based Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک

Laparoscopic Cholecystectomy: An Evidence-Based Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Ferdinando Agresta , Fabio Cesare Campanile, Nereo Vettoretto
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نورولوژی هریسون در پزشکی بالینی
Harrison's Neurology in Clinical Medicine, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب نورولوژی هریسون در پزشکی بالینی

Harrison's Neurology in Clinical Medicine, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Stephen Hauser , Scott Josephson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 21.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غدد هریسون
Harrison's Endocrinology, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب غدد هریسون

Harrison's Endocrinology, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: J. Jameson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گوارش و کبد هریسون
Harrison's Gastroenterology and Hepatology
نام کتاب:

دانلود کتاب گوارش و کبد هریسون

Harrison's Gastroenterology and Hepatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Dan Longo and Anthony Fauci
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ضروریات بیهوشی بالینی
Essential Clinical Anesthesia
نام کتاب:

دانلود کتاب ضروریات بیهوشی بالینی

Essential Clinical Anesthesia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Charles Vacanti MD , Professor Scott Segal MD , Pankaj Sikka MD , Richard Urman MD
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 21.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ارتودنسی
Enhancement Orthodontics: Theory and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتودنسی

Enhancement Orthodontics: Theory and Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Marc Bernard Ackerman
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس رنگی آسیب شناسی کودکان
Color Atlas of Pediatric Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس رنگی آسیب شناسی کودکان

Color Atlas of Pediatric Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Aliya N. Husain MD , J. Thomas Stocker MD
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 36.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  نورولوژی بالینی اطفال
Clinical Pediatric Neurology: A Signs and Symptoms Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب نورولوژی بالینی اطفال

Clinical Pediatric Neurology: A Signs and Symptoms Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Fenichel, Gerald
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 11.7- مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  نورولوژی: پرونده های موردی
Case Files Neurology
نام کتاب:

دانلود کتاب نورولوژی: پرونده های موردی

Case Files Neurology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Eugene Toy , Ericka Simpson , Milvia Pleitez , David Rosenfield , Ron Tintner
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  خواص MRI الکترو مغناطیسی بافت
Electro-Magnetic Tissue Properties MRI
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص MRI الکترو مغناطیسی بافت

Electro-Magnetic Tissue Properties MRI
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Jin Keun Seo , Eung Je Woo , Ulrich Katscher , Yi Wang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 20.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتابانعقاد منتشر داخل عروقی: تظاهرات بالینی، تشخیص و گزینه های درمان
Disseminated Intravascular Coagulation (DIC): Clinical Manifestations, Diagnosis and Treatment Options
نام کتاب:

دانلود کتابانعقاد منتشر داخل عروقی: تظاهرات بالینی، تشخیص و گزینه های درمان

Disseminated Intravascular Coagulation (DIC): Clinical Manifestations, Diagnosis and Treatment Options
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Balwinder, M.D. Singh
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز و اعصاب
Neuro-Logic: A Primer on Localization
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز و اعصاب

Neuro-Logic: A Primer on Localization
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Phillip L. Pearl and Helene Emsellem
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های آماری دردهای صورتی دهانی و تحقیقات اختلالات گیجگاهی فکی
Statistical Approaches to Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders Research
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های آماری دردهای صورتی دهانی و تحقیقات اختلالات گیجگاهی فکی

Statistical Approaches to Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوش٬ حلق و بینی
نویسنده: Daniele Manfredini, Rosa Arboretti , Luca Guarda Nardini , Eleonora Carrozzo , Luigi Salmaso
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازسازی رباط متقاطع قدامی: راهنمای عملی جراحی
Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Practical Surgical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب بازسازی رباط متقاطع قدامی: راهنمای عملی جراحی

Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Practical Surgical Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Rainer Siebold , David Dejour , Stefano Zaffagnini
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 26.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آرتروسکوپی مچ پا
Ankle Arthroscopy: Techniques Developed by the Amsterdam Foot and Ankle School
نام کتاب:

دانلود کتاب آرتروسکوپی مچ پا

Ankle Arthroscopy: Techniques Developed by the Amsterdam Foot and Ankle School
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: C. Niek van Dijk
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 36.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیوند اعضای بدن در شکم
Abdominal Organ Transplantation: State of the Art
نام کتاب:

دانلود کتاب پیوند اعضای بدن در شکم

Abdominal Organ Transplantation: State of the Art
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Nizam Mamode , Raja Kandaswamy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر