موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب آسیب رباط  زانو: تکنیک های جراحی
Knee Ligament Injuries: Extraarticular Surgical Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب رباط زانو: تکنیک های جراحی

Knee Ligament Injuries: Extraarticular Surgical Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Roberto Rossi, Fabrizio Margheritini
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی هسته ای
Nuclear Medicine: A Guide for Healthcare Professionals and Patients
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی هسته ای

Nuclear Medicine: A Guide for Healthcare Professionals and Patients
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Dibya Prakash
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب كانالهای دریچه ی ولتاژي سديم
Voltage Gated Sodium Channels
نام کتاب:

دانلود کتاب كانالهای دریچه ی ولتاژي سديم

Voltage Gated Sodium Channels
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Peter Ruben
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب شناسی مولکولی نوری در شرایط ازمایشگاهی و در داخل بدن
Ex-vivo and In-vivo Optical Molecular Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب شناسی مولکولی نوری در شرایط ازمایشگاهی و در داخل بدن

Ex-vivo and In-vivo Optical Molecular Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Jürgen Popp
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی Lippincott برای  صدور گواهینامه پرستاری داخلی جراحی
Lippincott's Review for Medical-Surgical Nursing Certification (LWW, Springhouse Review for Medical-Surgical Nursing Certification)
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی Lippincott برای صدور گواهینامه پرستاری داخلی جراحی

Lippincott's Review for Medical-Surgical Nursing Certification (LWW, Springhouse Review for Medical-Surgical Nursing Certification)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Lippincott
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیولوژی
100 Cases in Radiology
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیولوژی

100 Cases in Radiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Robert Thomas , James Connelly , Christopher Burke
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتوپدی و روماتولوژی
100 Cases in Orthopaedics and Rheumatology
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتوپدی و روماتولوژی

100 Cases in Orthopaedics and Rheumatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Parminder J Singh , Catherine Swales
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوتکنولوژی و بیوفارماسیوتیکال ها (زیست دارو ها)
Biotechnology and Biopharmaceuticals: Transforming Proteins and Genes into Drugs
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوتکنولوژی و بیوفارماسیوتیکال ها (زیست دارو ها)

Biotechnology and Biopharmaceuticals: Transforming Proteins and Genes into Drugs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Rodney J. Y. Ho
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 28.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی سیستم های پلیمری برای بهبود انتشار دارو
Engineering Polymer Systems for Improved Drug Delivery
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی سیستم های پلیمری برای بهبود انتشار دارو

Engineering Polymer Systems for Improved Drug Delivery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Rebecca A. Bader, David A. Putnam
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی قلب و عروق
Cardiovascular Physiology, Seventh Edition (LANGE Physiology Series)
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی قلب و عروق

Cardiovascular Physiology, Seventh Edition (LANGE Physiology Series)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: David Mohrman , Lois Heller
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تصویر برداری پزشکی: فیزیک، مهندسی و کاربردهای بالینی
Introduction to Medical Imaging: Physics, Engineering and Clinical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تصویر برداری پزشکی: فیزیک، مهندسی و کاربردهای بالینی

Introduction to Medical Imaging: Physics, Engineering and Clinical Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Nadine Barrie Smith , Andrew Webb
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت عوارض قلب و عروق در دیابت
Managing Cardiovascular Complications in Diabetes
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت عوارض قلب و عروق در دیابت

Managing Cardiovascular Complications in Diabetes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: D. John Betteridge , Stephen Nicholls
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیوند در یک نگاه
Transplantation at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب پیوند در یک نگاه

Transplantation at a Glance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Menna Clatworthy , Christopher Watson , Michael Allison , John Dark
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم قلب و عروق در یک نگاه
The Cardiovascular System at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم قلب و عروق در یک نگاه

The Cardiovascular System at a Glance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Philip I. Aaronson , Jeremy P. T. Ward , Michelle J. Connolly
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخچه  موارد جراحی مغز و اعصاب
Oxford Case Histories in Neurosurgery
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخچه موارد جراحی مغز و اعصاب

Oxford Case Histories in Neurosurgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Harutomo Hasegawa , Matthew Crocker, Pawanjit Singh Minhas
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مرجع تشخیص پرستاری
Sparks and Taylor's Nursing Diagnosis Reference Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مرجع تشخیص پرستاری

Sparks and Taylor's Nursing Diagnosis Reference Manual
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Sheila S. Ralph , Cynthia M. Taylor RN MS
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی و فیزیولوژی
Mosby's Anatomy & Physiology Study and Review Cards
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی و فیزیولوژی

Mosby's Anatomy & Physiology Study and Review Cards
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Dan Matusiak
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 58.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زیست شناسی بافت چربی
Adipose Tissue Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب زیست شناسی بافت چربی

Adipose Tissue Biology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Michael E. Symonds
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنین شناسی انسانی و زیست شناسی رشد
Human Embryology and Developmental Biology: With STUDENT CONSULT Online Access, 5e
نام کتاب:

دانلود کتاب جنین شناسی انسانی و زیست شناسی رشد

Human Embryology and Developmental Biology: With STUDENT CONSULT Online Access, 5e
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Bruce M. Carlson MD PhD
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 23.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش
Gastrointestinal Anatomy and Physiology: The Essentials
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش

Gastrointestinal Anatomy and Physiology: The Essentials
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: John F. Reinus , Douglas Simon
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر