موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب کشف و طراحی دارو در سیلیکون: تئوری، روش ها، چالش ها، و کاربرد ها
In Silico Drug Discovery and Design: Theory, Methods, Challenges, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف و طراحی دارو در سیلیکون: تئوری، روش ها، چالش ها، و کاربرد ها

In Silico Drug Discovery and Design: Theory, Methods, Challenges, and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Claudio N. Cavasotto
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرستاری مراقبت ویژه: یک رویکرد جامع
Critical Care Nursing: A Holistic Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب پرستاری مراقبت ویژه: یک رویکرد جامع

Critical Care Nursing: A Holistic Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Patricia Gonce Morton and Dorrie K. Fontaine
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 45 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیوند اندوتلیال قرنیه
Corneal Endothelial Transplant
نام کتاب:

دانلود کتاب پیوند اندوتلیال قرنیه

Corneal Endothelial Transplant
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: John Thomas
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 20.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری مادرزادی قلبی و نوجوانی
Congenital Heart Disease and Adolescence
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری مادرزادی قلبی و نوجوانی

Congenital Heart Disease and Adolescence
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Markus Schwerzmann , Corina Thomet and Philip Moons
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  روش های محاسباتی برای سم شناسی تکثیری و نموی
Computational Methods for Reproductive and Developmental Toxicology
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های محاسباتی برای سم شناسی تکثیری و نموی

Computational Methods for Reproductive and Developmental Toxicology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » سم شناسی
نویسنده: Donald R. Mattison
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نورولوژی شناختی، کرداری و رفتاری: دیدگاه تکاملی
Cognitive, Conative and Behavioral Neurology: An Evolutionary Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب نورولوژی شناختی، کرداری و رفتاری: دیدگاه تکاملی

Cognitive, Conative and Behavioral Neurology: An Evolutionary Perspective
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Michael Hoffmann
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواهر و برادر ناشنوا و شنوا در مکالمات
Deaf and Hearing Siblings in Conversation
نام کتاب:

دانلود کتاب خواهر و برادر ناشنوا و شنوا در مکالمات

Deaf and Hearing Siblings in Conversation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Marla C. Berkowitz , Judith A. Jonas and Martha A. Sheridan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم پایه و بالینی شناسایی و مطالعه غدد مترشحه داخلی گرینسپن (اندوکرینولوژی پایه و بالینی گرینسپن)
Greenspan's Basic and Clinical Endocrinology, Ninth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب علم پایه و بالینی شناسایی و مطالعه غدد مترشحه داخلی گرینسپن (اندوکرینولوژی پایه و بالینی گرینسپن)

Greenspan's Basic and Clinical Endocrinology, Ninth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: David G. Gardner and Dolores M. Shoback
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 57.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محیط زیست و بهداشت عمومی
The Built Environment and Public Health
نام کتاب:

دانلود کتاب محیط زیست و بهداشت عمومی

The Built Environment and Public Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Russell P. Lopez
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری ریوی بالین محور
Clinically Oriented Pulmonary Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری ریوی بالین محور

Clinically Oriented Pulmonary Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Jeffrey P. Kanne
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مروری بالینی در غدد درون ریز: جلد دوم - غدد اطفال: 2
Clinical Rounds in Endocrinology: Volume II - Pediatric Endocrinology: 2
نام کتاب:

دانلود کتاب مروری بالینی در غدد درون ریز: جلد دوم - غدد اطفال: 2

Clinical Rounds in Endocrinology: Volume II - Pediatric Endocrinology: 2
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Anil Bhansali , Anuradha Aggarwal , Girish Parthan and Yashpal Gogate
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 19.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی ارتفاع سینوس فک بالا
Clinical Maxillary Sinus Elevation Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی ارتفاع سینوس فک بالا

Clinical Maxillary Sinus Elevation Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوش٬ حلق و بینی
نویسنده: Daniel W. K. Kao
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هماتولوژی آزمایشگاهی بالینی
Clinical Laboratory Hematology: Pearson New International Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب هماتولوژی آزمایشگاهی بالینی

Clinical Laboratory Hematology: Pearson New International Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Shirlyn B. McKenzie
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 78.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیش بینی مسمومیت مواد شیمیایی
Chemical Toxicity Prediction: Category Formation and Read-Across
نام کتاب:

دانلود کتاب پیش بینی مسمومیت مواد شیمیایی

Chemical Toxicity Prediction: Category Formation and Read-Across
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » سم شناسی
نویسنده: Mark T. D. Cronin , Judith Madden , Steven Enoch and David Roberts
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فایلهای داخلی پزشکی
Case Files Internal Medicine, Fourth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فایلهای داخلی پزشکی

Case Files Internal Medicine, Fourth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Eugene Toy and John Patlan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاتتریزاسیون و مداخله قلب و عروق: یک کتاب درسی کرونر، محیطی و بیماری های قلبی ساختاری
Cardiovascular Catheterization and Intervention: A Textbook of Coronary, Peripheral, and Structural Heart Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب کاتتریزاسیون و مداخله قلب و عروق: یک کتاب درسی کرونر، محیطی و بیماری های قلبی ساختاری

Cardiovascular Catheterization and Intervention: A Textbook of Coronary, Peripheral, and Structural Heart Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Debabrata Mukherjee , Eric Bates , Marco Roffi and David Moliterno
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 22.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت آریتمی قلبی
Cardiac Arrhythmia Management: A Practical Guide for Nurses and Allied Professionals
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت آریتمی قلبی

Cardiac Arrhythmia Management: A Practical Guide for Nurses and Allied Professionals
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Angela Tsiperfal , Linda K. Ottoboni , Salwa Beheiry , Amin Al-Ahmad , Andrea Natale and Paul Wang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های بنیادی سرطان پستان و مقاومت درمان
Breast Cancer Stem Cells & Therapy Resistance
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های بنیادی سرطان پستان و مقاومت درمان

Breast Cancer Stem Cells & Therapy Resistance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Phuc Van Pham
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از پروستات
Biopsy Interpretation of the Prostate
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از پروستات

Biopsy Interpretation of the Prostate
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Jonathan I. Epstein and George J. Netto
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 25.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از کبد
Biopsy Interpretation of the Liver
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از کبد

Biopsy Interpretation of the Liver
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Michael Torbenson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 27.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر