موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پیوند کلیه
Kidney Transplantation - Principles and Practice: Expert Consult (Morris,Kidney Transplantation)
نام کتاب:

دانلود کتاب پیوند کلیه

Kidney Transplantation - Principles and Practice: Expert Consult (Morris,Kidney Transplantation)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Peter Morris , Stuart J. Knechtle
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 96.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اسپکتروسکوپی (طیف سنجی) تشدید مغناطیسی: ابزار برای تحقیقات علوم اعصاب و کاربردهای بالینی
Magnetic Resonance Spectroscopy: Tools for Neuroscience Research and Emerging Clinical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اسپکتروسکوپی (طیف سنجی) تشدید مغناطیسی: ابزار برای تحقیقات علوم اعصاب و کاربردهای بالینی

Magnetic Resonance Spectroscopy: Tools for Neuroscience Research and Emerging Clinical Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Charlotte Stagg , Douglas L. Rothman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 48.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شرایط لازم در طب سوزنی صورت
Constitutional Facial Acupuncture
نام کتاب:

دانلود کتاب شرایط لازم در طب سوزنی صورت

Constitutional Facial Acupuncture
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Mary Elizabeth Wakefield
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نشانگرهای زیستی در سم شناسی
Biomarkers in Toxicology
نام کتاب:

دانلود کتاب نشانگرهای زیستی در سم شناسی

Biomarkers in Toxicology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » سم شناسی
نویسنده: Ramesh C. Gupta
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 43.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترکیبات سربی گیاهان دارویی برای درمان بیماری های عصبی
Lead Compounds from Medicinal Plants for the Treatment of Neurodegenerative Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب ترکیبات سربی گیاهان دارویی برای درمان بیماری های عصبی

Lead Compounds from Medicinal Plants for the Treatment of Neurodegenerative Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Christophe Wiart
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و کشف داروهای سرطان
Cancer Drug Design and Discovery, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و کشف داروهای سرطان

Cancer Drug Design and Discovery, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Stephen Neidle
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 44.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  داروهای بیهوشی حیوانات اهلی: گاو، نشخوارکنندگان کوچک، شترسانان، و خوک ها
Farm Animal Anesthesia: Cattle, Small Ruminants, Camelids, and Pigs
نام کتاب:

دانلود کتاب داروهای بیهوشی حیوانات اهلی: گاو، نشخوارکنندگان کوچک، شترسانان، و خوک ها

Farm Animal Anesthesia: Cattle, Small Ruminants, Camelids, and Pigs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: HuiChu Lin , Paul Walz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داروهای وریدی 2014 : کتاب راهنما برای پرستاران و متخصصان سلامت
2014 Intravenous Medications: A Handbook for Nurses and Health Professionals
نام کتاب:

دانلود کتاب داروهای وریدی 2014 : کتاب راهنما برای پرستاران و متخصصان سلامت

2014 Intravenous Medications: A Handbook for Nurses and Health Professionals
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Betty L. Gahart RN , Adrienne R. Nazareno PharmD
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بنیاد علمی ارزیابی روانشناسی اعصاب: با کاربردها در بررسی پزشکی قانونی
The Scientific Foundation of Neuropsychological Assessment: With Applications to Forensic Evaluation
نام کتاب:

دانلود کتاب بنیاد علمی ارزیابی روانشناسی اعصاب: با کاربردها در بررسی پزشکی قانونی

The Scientific Foundation of Neuropsychological Assessment: With Applications to Forensic Evaluation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: Elbert Russell
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در تصویربرداری و فیزیک الکترونی
Advances in Imaging and Electron Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در تصویربرداری و فیزیک الکترونی

Advances in Imaging and Electron Physics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Peter W. Hawkes
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 21.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی انسانی
Human Physiology: An Integrated Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی انسانی

Human Physiology: An Integrated Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Dee Unglaub Silverthorn
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 81.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت های ویژه کودکان
Pediatric Critical Care
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت های ویژه کودکان

Pediatric Critical Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Bradley P. Fuhrman and Jerry J. Zimmerman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 68.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه پردازان پرستاری و کار آنها
Nursing Theorists and Their Work
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه پردازان پرستاری و کار آنها

Nursing Theorists and Their Work
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Martha Raile Alligood PhD RN ANEF
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپی ژنتیک درمان سرطان
Epigenetic Therapy of Cancer: Preclinical Models and Treatment Approaches
نام کتاب:

دانلود کتاب اپی ژنتیک درمان سرطان

Epigenetic Therapy of Cancer: Preclinical Models and Treatment Approaches
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Michael Lübbert , Peter A. Jones
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مصدومیت چند رباط زانو: راهنمای عملی برای مدیریت
The Multiple Ligament Injured Knee: A Practical Guide to Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مصدومیت چند رباط زانو: راهنمای عملی برای مدیریت

The Multiple Ligament Injured Knee: A Practical Guide to Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Gregory C. Fanelli
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسکلت انسان در پزشکی قانونی
The Human Skeleton in Forensic Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب اسکلت انسان در پزشکی قانونی

The Human Skeleton in Forensic Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: Mehmet Yasar Iscan , Maryna Steyn
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 31.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحریک مغز: راهنمای مغز و اعصاب بالینی
Brain Stimulation, Volume 116: Handbook of Clinical Neurology
نام کتاب:

دانلود کتاب تحریک مغز: راهنمای مغز و اعصاب بالینی

Brain Stimulation, Volume 116: Handbook of Clinical Neurology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Andres M. Lozano, Mark Hallett
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 43.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لوسمی
Leukemias: Principles and Practice of Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب لوسمی

Leukemias: Principles and Practice of Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Stefan Faderl , Hagop Kantarjian
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 21.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم مواد دندانی
Phillips' Science of Dental Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب علم مواد دندانی

Phillips' Science of Dental Materials
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Kenneth J. Anusavice
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 56.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های قانونی در بقایای مدفون
Forensic Approaches to Buried Remains
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های قانونی در بقایای مدفون

Forensic Approaches to Buried Remains
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: John Hunter , Barrie Simpson and Caroline Sturdy Colls
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 72.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر