موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سلول های بنیادی پالپ دندان
Dental Pulp Stem Cells
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های بنیادی پالپ دندان

Dental Pulp Stem Cells
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Sibel Yildirim
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحویل هدفمند داروهای میکرو و ماکرومولکول
Targeted Delivery of Small and Macromolecular Drugs
نام کتاب:

دانلود کتاب تحویل هدفمند داروهای میکرو و ماکرومولکول

Targeted Delivery of Small and Macromolecular Drugs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Ajit S. Narang , Ram I. Mahato
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری از مغز انسان در سلامت و بیماری
Imaging of the Human Brain in Health and Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری از مغز انسان در سلامت و بیماری

Imaging of the Human Brain in Health and Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Philip Seeman , Bertha Madras
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ایمنی نانو: اندازه گیری،  در معرض قرار گرفتن و سم شناسی
Handbook of Nanosafety: Measurement, Exposure and Toxicology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ایمنی نانو: اندازه گیری، در معرض قرار گرفتن و سم شناسی

Handbook of Nanosafety: Measurement, Exposure and Toxicology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » سم شناسی
نویسنده: Ulla Vogel , Kai Savolainen , Qinglan Wu , Martie van Tongeren , Derk Brouwer , Markus Berges
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای طبقه بندی بیماری های عفونی
Taxonomic Guide to Infectious Diseases: Understanding the Biologic Classes of Pathogenic Organisms
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای طبقه بندی بیماری های عفونی

Taxonomic Guide to Infectious Diseases: Understanding the Biologic Classes of Pathogenic Organisms
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Jules J. Berman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ثبات دارویی برای دانشمندان داروسازی
Drug Stability for Pharmaceutical Scientists
نام کتاب:

دانلود کتاب ثبات دارویی برای دانشمندان داروسازی

Drug Stability for Pharmaceutical Scientists
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Thorsteinn Loftsson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب MRI کمی از نخاع
Quantitative MRI of the Spinal Cord
نام کتاب:

دانلود کتاب MRI کمی از نخاع

Quantitative MRI of the Spinal Cord
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Julien Cohen-Adad , Claudia Wheeler-Kingshott
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 39.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب های مغزی
Traumatic Brain Injury
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب های مغزی

Traumatic Brain Injury
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Farid Sadaka
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مکانیزمهای  آریتمی  قلبی، پاتوفیزیولوژی و درمان
Cardiac Arrhythmias Mechanisms, Pathophysiology, and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیزمهای آریتمی قلبی، پاتوفیزیولوژی و درمان

Cardiac Arrhythmias Mechanisms, Pathophysiology, and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Wilbert S. Aronow
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای آزمایشگاه و تست های تشخیصی
A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آزمایشگاه و تست های تشخیصی

A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: Frances Fischbach and Marshall B. Dunning
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیزم های عروقی در تروما  CNS
Vascular Mechanisms in CNS Trauma
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیزم های عروقی در تروما CNS

Vascular Mechanisms in CNS Trauma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Eng H. Lo , Josephine Lok , MingMing Ning , Michael Whalen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک بهره وری نیروی کار نظامی: اثرات سوء مصرف مواد، بهداشت، و بهداشت روان
Understanding Military Workforce Productivity: Effects of Substance Abuse, Health, and Mental Health
نام کتاب:

دانلود کتاب درک بهره وری نیروی کار نظامی: اثرات سوء مصرف مواد، بهداشت، و بهداشت روان

Understanding Military Workforce Productivity: Effects of Substance Abuse, Health, and Mental Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Robert M. Bray , Laurel L. Hourani , Jason Williams , Marian E. Lane , Mary Ellen Marsden
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت ریسک درمانی داروها
Therapeutic Risk Management of Medicines
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ریسک درمانی داروها

Therapeutic Risk Management of Medicines
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Stephen J. Mayall and Anjan Swapu Banerjee
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بدن انسان
The Usborne Complete Book of the Human Body
نام کتاب:

دانلود کتاب بدن انسان

The Usborne Complete Book of the Human Body
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Anna Claybourne , Stephen Moncrieff , Juliet Percival
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 26.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد سلامت و بهداشت و درمان
The Economics of Health and Health Care
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد سلامت و بهداشت و درمان

The Economics of Health and Health Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Sherman Folland , Allen C. Goodman, Miron Stano
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی رباتیک قلب
Robotic Cardiac Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی رباتیک قلب

Robotic Cardiac Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Changqing Gao
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناخت و درمان اختلالات تنفس
Recognizing and Treating Breathing Disorders: A Multidisciplinary Approach, 2e
نام کتاب:

دانلود کتاب شناخت و درمان اختلالات تنفس

Recognizing and Treating Breathing Disorders: A Multidisciplinary Approach, 2e
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Leon Chaitow, Christopher Gilbert, Dinah Bradley
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروستاتکتومی پایه: دیدگاه جراحی
Radical Prostatectomy: Surgical Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب پروستاتکتومی پایه: دیدگاه جراحی

Radical Prostatectomy: Surgical Perspectives
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: James A. Eastham, Edward M. Schaeffer
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی حوادث تابش: چشم انداز حادثه هسته ای فوکوشیما
Radiation Disaster Medicine: Perspective from the Fukushima Nuclear Accident
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی حوادث تابش: چشم انداز حادثه هسته ای فوکوشیما

Radiation Disaster Medicine: Perspective from the Fukushima Nuclear Accident
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Koichi Tanigawa, Rethy Kieth Chhem
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کولونوسکوپی عملی
Practical Colonoscopy
نام کتاب:

دانلود کتاب کولونوسکوپی عملی

Practical Colonoscopy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Jerome D. Waye , James Aisenberg , Peter H. Rubin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر