موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اورژانس  رفتاری برای  پزشک اورژانس
Behavioral Emergencies for the Emergency Physician
نام کتاب:

دانلود کتاب اورژانس رفتاری برای پزشک اورژانس

Behavioral Emergencies for the Emergency Physician
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Leslie S. Zun, Lara G. Chepenik and Mary Nan S. Mallory
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی درمانی القایی: برنامه جامع درمان سرطان در سطح  پیشرفته
Induction Chemotherapy: Integrated Treatment Programs for Locally Advanced Cancers
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی درمانی القایی: برنامه جامع درمان سرطان در سطح پیشرفته

Induction Chemotherapy: Integrated Treatment Programs for Locally Advanced Cancers
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Karl Reinhard Aigner, Frederick O Stephens
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عسل در  طب سنتی و مدرن
Honey in Traditional and Modern Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب عسل در طب سنتی و مدرن

Honey in Traditional and Modern Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Laïd Boukraâ
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نفرولوژی و اختلالات اسید و باز  هریسون
Harrison's Nephrology and Acid-Base Disorders, 2e
نام کتاب:

دانلود کتاب نفرولوژی و اختلالات اسید و باز هریسون

Harrison's Nephrology and Acid-Base Disorders, 2e
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: J. Jameson, Joseph Loscalzo
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای  پزشکی هریسون
Harrison's Manual of Medicine, 17th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پزشکی هریسون

Harrison's Manual of Medicine, 17th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Anthony Fauci, Eugene Braunwald , Dennis Kasper, Stephen Hauser, Dan Longo, J. Jameson, Joseph Loscalzo
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 41.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ترانس سونوگرافی و بیوپسی از پروستات
Handbook of Transrectal Ultrasound and Biopsy of the Prostate
نام کتاب:

دانلود کتاب ترانس سونوگرافی و بیوپسی از پروستات

Handbook of Transrectal Ultrasound and Biopsy of the Prostate
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Uday Patel, David Rickards
سال انتشار: 2002
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری مادرزادی مفصل ران در بزرگسالان
Congenital Hip Disease in Adults
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری مادرزادی مفصل ران در بزرگسالان

Congenital Hip Disease in Adults
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: George Hartofilakidis , George C. Babis , Kalliopi Lampropoulou-Adamidou
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی تطبیقی​​: آناتومی و فیزیولوژی
Comparative Medicine: Anatomy and Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی تطبیقی​​: آناتومی و فیزیولوژی

Comparative Medicine: Anatomy and Physiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Erika Jensen-Jarolim
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس رنگی هماتولوژی
Color Atlas of Hematology: Illustrated Field Guide Based on Proficiency Testing
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس رنگی هماتولوژی

Color Atlas of Hematology: Illustrated Field Guide Based on Proficiency Testing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Eric F. Glassy
سال انتشار: 1998
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس رنگی پزشکی قانونی و آسیب شناسی
Color Atlas of Forensic Medicine and Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس رنگی پزشکی قانونی و آسیب شناسی

Color Atlas of Forensic Medicine and Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: Charles Catanese
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 70.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های  وضوح فوق العاده تصویر میکروسکوپ در علوم اعصاب
Super-Resolution Microscopy Techniques in the Neurosciences
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های وضوح فوق العاده تصویر میکروسکوپ در علوم اعصاب

Super-Resolution Microscopy Techniques in the Neurosciences
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Eugenio Fornasiero , Silvio Rizzoli
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلال دوقطبی
Bipolar Disorder: A Guide for Patients and Families
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلال دوقطبی

Bipolar Disorder: A Guide for Patients and Families
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Francis Mark Mondimore
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بستگان زیستی: IVF، سلولهای بنیادی، و آینده خویشاوندی
Biological Relatives: IVF, Stem Cells, and the Future of Kinship
نام کتاب:

دانلود کتاب بستگان زیستی: IVF، سلولهای بنیادی، و آینده خویشاوندی

Biological Relatives: IVF, Stem Cells, and the Future of Kinship
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Sarah B. Franklin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلاکت ها در اختلالات خونی و قلب و عروق: راهنمای بالینی
Platelets in Hematologic and Cardiovascular Disorders: A Clinical Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب پلاکت ها در اختلالات خونی و قلب و عروق: راهنمای بالینی

Platelets in Hematologic and Cardiovascular Disorders: A Clinical Handbook
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Paolo Gresele , Valentin Fuster , Jose A. Lopez , Clive P. Page, Jos Vermylen
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تومور شناسی کودکان: راهنمای جامع
Pediatric Oncology: A Comprehensive Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب تومور شناسی کودکان: راهنمای جامع

Pediatric Oncology: A Comprehensive Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Paul Imbach, Thomas Kühne , Robert J. Arceci
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهارت های بالینی کودکان
Pediatric Clinical Skills
نام کتاب:

دانلود کتاب مهارت های بالینی کودکان

Pediatric Clinical Skills
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Richard B. Goldbloom
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری نوری از دینامیک مغز
Optical Imaging of Neocortical Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری نوری از دینامیک مغز

Optical Imaging of Neocortical Dynamics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Bruno Weber , Fritjof Helmchen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آرتروسکوپی عمل هیپ (مفصل ران)
Operative Hip Arthroscopy
نام کتاب:

دانلود کتاب آرتروسکوپی عمل هیپ (مفصل ران)

Operative Hip Arthroscopy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: J.W. Thomas Byrd
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 52.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب MRI بافت با T2s و یا T2  کوتاه
MRI of Tissues with Short T2s or T2*s
نام کتاب:

دانلود کتاب MRI بافت با T2s و یا T2 کوتاه

MRI of Tissues with Short T2s or T2*s
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Graeme M. Bydder , Gary D. Fullerton , Ian R. Young
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مورفین و متاستاز
Morphine and Metastasis
نام کتاب:

دانلود کتاب مورفین و متاستاز

Morphine and Metastasis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Marie-Odile Parat
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر