موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب شواهد و تحقیقات بر اساس داروهای چینی
Evidence and Rational Based Research on Chinese Drugs
نام کتاب:

دانلود کتاب شواهد و تحقیقات بر اساس داروهای چینی

Evidence and Rational Based Research on Chinese Drugs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Hildebert Wagner, Gudrun Ulrich-Merzenich
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب  پلاسما ی غنی از پلاکت
Platelet-Rich Plasma: Regenerative Medicine: Sports Medicine, Orthopedic, and Recovery of Musculoskeletal Injuries
نام کتاب:

دانلود کتاب پلاسما ی غنی از پلاکت

Platelet-Rich Plasma: Regenerative Medicine: Sports Medicine, Orthopedic, and Recovery of Musculoskeletal Injuries
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: José Fábio Santos Duarte Lana, Maria Helena Andrade Santana, William Dias Belangero, Angela Cristina Malheiros Luzo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی قانونی دیجیتال و جرایم اینترنتی
Digital Forensics and Cyber Crime: 4th International Conference, ICDF2C 2012, Lafayette, IN, USA, October 25-26, 2012, Revised Selected Papers ... and Telecommunications Engineering)
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی قانونی دیجیتال و جرایم اینترنتی

Digital Forensics and Cyber Crime: 4th International Conference, ICDF2C 2012, Lafayette, IN, USA, October 25-26, 2012, Revised Selected Papers ... and Telecommunications Engineering)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: Marcus K. Rogers , Kathryn C. Seigfried-Spellar
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان انگلهای انسان در طب سنتی چینی
Treatment of Human Parasitosis in Traditional Chinese Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان انگلهای انسان در طب سنتی چینی

Treatment of Human Parasitosis in Traditional Chinese Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Heinz Mehlhorn, Zhongdao Wu, Bin Ye
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب فرهنگ مغز و اعصاب:  مدیریت مدرن گرا  در تحقیقات مغز و احساسات
Neuro-Organisationskultur: Moderne Führung orientiert an Hirn- und Emotionsforschung
نام کتاب:

دانلود کتاب فرهنگ مغز و اعصاب: مدیریت مدرن گرا در تحقیقات مغز و احساسات

Neuro-Organisationskultur: Moderne Führung orientiert an Hirn- und Emotionsforschung
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Garo Reisyan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عمل جراحی زانو با استفاده از جراحی به کمک کامپیوتر و رباتیک
Knee Surgery using Computer Assisted Surgery and Robotics
نام کتاب:

دانلود کتاب عمل جراحی زانو با استفاده از جراحی به کمک کامپیوتر و رباتیک

Knee Surgery using Computer Assisted Surgery and Robotics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Fabio Catani, Stefano Zaffagnini
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  علوم اعصاب محاسباتی
Computational Neuroscience: A First Course
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم اعصاب محاسباتی

Computational Neuroscience: A First Course
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Hanspeter A Mallot
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های سوپر ملکولار (فوق ملکولی) در زمینه های زیست پزشکی
Supramolecular Systems in Biomedical Fields
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های سوپر ملکولار (فوق ملکولی) در زمینه های زیست پزشکی

Supramolecular Systems in Biomedical Fields
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Hans-Jorg Schneider, David C. Magri, Carmen Ortiz-Mellet, A Coleman, Enrique Garcia-Espana, I Piantanida, J R Aldrich-Wright, Jurgen Schatz, Juan F Miravet, Beatriu Escuder, O Ramstrom, Andreas Hennig, F L Dickert, Ravindra K Pandey, Werner M. Nau, Nail Saleh, Jeanne Leblond-Chain
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوگرافی درمان : تحولات اخیر با استفاده از مواد شیمیایی و زیست شناسی مولکولی
Biotherapeutics: Recent Developments using Chemical and Molecular Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوگرافی درمان : تحولات اخیر با استفاده از مواد شیمیایی و زیست شناسی مولکولی

Biotherapeutics: Recent Developments using Chemical and Molecular Biology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Lyn H Jones, Andrew J McKnight, David Fox, Peter H Seeberger, Sterghios A Moschos, Christine Power, Edmund Graziani, Rob Liskamp, Ben Davis, Kim Janda, Duncan McGregor, Christian Heinis, Pallavi Tawde, Hilde Revets, John Chaddock, David A Spiegel, Henrik Orum, Partha Chowdhury, David King
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رشد مغز
Brain Development: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب رشد مغز

Brain Development: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Simon G. Sprecher
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسگرهای زیستی و سرطان
Biosensors and Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب حسگرهای زیستی و سرطان

Biosensors and Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Victor R. Preedy , Vinood Patel
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ظهور فیزیولوژی جنینی و نوزادی: علم پایه برای مراقبت بالینی
The Rise of Fetal and Neonatal Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب ظهور فیزیولوژی جنینی و نوزادی: علم پایه برای مراقبت بالینی

The Rise of Fetal and Neonatal Physiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Lawrence D. Longo
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ایمنی  گیاهشناسی
American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ایمنی گیاهشناسی

American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Zoë Gardner , Michael McGuffin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری نانو RNA و درمان
RNA Nanotechnology and Therapeutics
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری نانو RNA و درمان

RNA Nanotechnology and Therapeutics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Peixuan Guo, Farzin Haque
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های آزمایشگاهی متداول در تحقیقات علوم اعصاب
Current Laboratory Methods in Neuroscience Research
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های آزمایشگاهی متداول در تحقیقات علوم اعصاب

Current Laboratory Methods in Neuroscience Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Huangui Xiong , Howard E. Gendelman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.7- مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس مری و آسیب شناسی معده
Atlas of Esophagus and Stomach Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس مری و آسیب شناسی معده

Atlas of Esophagus and Stomach Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Scott R. Owens , Henry D. Appelman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 47.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اکو گرافی بالینی چشم
Clinical Ophthalmic Echography: A Case Study Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب اکو گرافی بالینی چشم

Clinical Ophthalmic Echography: A Case Study Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Roger P. Harrie, Cynthia J. Kendall
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خطرهای احتمالی در بیهوشی  اطفال
Near Misses in Pediatric Anesthesia
نام کتاب:

دانلود کتاب خطرهای احتمالی در بیهوشی اطفال

Near Misses in Pediatric Anesthesia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: John G. Brock-Utne
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تجویز متادون و درمان بوپرنورفین
Handbook of Methadone Prescribing and Buprenorphine Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تجویز متادون و درمان بوپرنورفین

Handbook of Methadone Prescribing and Buprenorphine Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Ricardo A. Cruciani, Helena Knotkova
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پاتولوژی کالبد شکافی اطفال
Handbook of Pediatric Autopsy Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پاتولوژی کالبد شکافی اطفال

Handbook of Pediatric Autopsy Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Enid Gilbert-Barness , Diane E. Spicer and Thora S. Steffensen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 85.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر