موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب عیب یابی الکترونیک پایه برای تکنسین پزشکی
Basic Electronic Troubleshooting for Biomedical Technicians
نام کتاب:

دانلود کتاب عیب یابی الکترونیک پایه برای تکنسین پزشکی

Basic Electronic Troubleshooting for Biomedical Technicians
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Nicholas Cram , Selby Holder
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس  اولتراسوند سر و گردن
Atlas of Head and Neck Ultrasound
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس اولتراسوند سر و گردن

Atlas of Head and Neck Ultrasound
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Heinrich Iro , Alessandro Bozzato , Johannes Zenk
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 43.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی در یک نگاه
Anatomy at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی در یک نگاه

Anatomy at a Glance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Omar Faiz , Simon Blackburn , David Moffat
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عوارض جانبی تداخلات دارویی: کتاب راهنما برای تجویز
Adverse Drug Interactions: A Handbook for Prescribers (A Hodder Arnold Publication)
نام کتاب:

دانلود کتاب عوارض جانبی تداخلات دارویی: کتاب راهنما برای تجویز

Adverse Drug Interactions: A Handbook for Prescribers (A Hodder Arnold Publication)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Lakshman Delgoda Karalliedde , Simon F.J. Clarke , Ursula Collignon , Janaka Karalliedde
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طب اورژانس بزرگسالان
Adult Emergency Medicine: Self-Assessment Color Review
نام کتاب:

دانلود کتاب طب اورژانس بزرگسالان

Adult Emergency Medicine: Self-Assessment Color Review
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: John F. O'Brien
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متاستاز تجربی: مدل سازی و تجزیه و تحلیل
Experimental Metastasis: Modeling and Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب متاستاز تجربی: مدل سازی و تجزیه و تحلیل

Experimental Metastasis: Modeling and Analysis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Anastasia Malek
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکامل تنظیم پاتوفیزیولوژی تومور
Evolution-adjusted Tumor Pathophysiology
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل تنظیم پاتوفیزیولوژی تومور

Evolution-adjusted Tumor Pathophysiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Albrecht Reichle
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماستکتومی ناچیز در جراحی سینه
Nipple Sparing Mastectomy: Minimally Invasive Video-Assisted Technique
نام کتاب:

دانلود کتاب ماستکتومی ناچیز در جراحی سینه

Nipple Sparing Mastectomy: Minimally Invasive Video-Assisted Technique
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Alberta Ferrari , Adele Sgarella , Sandro Zonta
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سندرم فشار به عصب
Nervenkompressionssyndrome (German Edition)
نام کتاب:

دانلود کتاب سندرم فشار به عصب

Nervenkompressionssyndrome (German Edition)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Hans Assmus , Gregor Antoniadis
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.6
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسفینگولیپیدها: علوم پایه و توسعه دارویی
Sphingolipids: Basic Science and Drug Development
نام کتاب:

دانلود کتاب اسفینگولیپیدها: علوم پایه و توسعه دارویی

Sphingolipids: Basic Science and Drug Development
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Erich Gulbins , Irina Petrache
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشف دارو مبتنی برفراگمنت و  بلور شناسی با X-Ray
Fragment-Based Drug Discovery and X-Ray Crystallography
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف دارو مبتنی برفراگمنت و بلور شناسی با X-Ray

Fragment-Based Drug Discovery and X-Ray Crystallography
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Thomas G. Davies , Marko Hyvönen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آترواسکلروز: مکانیسم سلولی و مولکولی
Atherosclerosis: Molecular and Cellular Mechanisms
نام کتاب:

دانلود کتاب آترواسکلروز: مکانیسم سلولی و مولکولی

Atherosclerosis: Molecular and Cellular Mechanisms
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Sarah Jane George , Jason Johnson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتئومیکس کلیه و ادرار
Renal and Urinary Proteomics: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتئومیکس کلیه و ادرار

Renal and Urinary Proteomics: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Visith Thongboonkerd
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب به سوی پزشکی علمی
Toward Scientific Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب به سوی پزشکی علمی

Toward Scientific Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اخلاق پزشکی
نویسنده: O.S. Miettinen
سال انتشار: 2014
حجم فایل:
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی بافت چربی
Physiology and Physiopathology of Adipose Tissue
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی بافت چربی

Physiology and Physiopathology of Adipose Tissue
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Jean-Philippe Bastard , Bruno Fève
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سم شناسی متانول
The Toxicology of Methanol
نام کتاب:

دانلود کتاب سم شناسی متانول

The Toxicology of Methanol
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » سم شناسی
نویسنده: John J. Clary
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستگاه تنفسی در معادلات
The Respiratory System in Equations (MS&A)
نام کتاب:

دانلود کتاب دستگاه تنفسی در معادلات

The Respiratory System in Equations (MS&A)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Bertrand Maury
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشکلات  اورولوژی
Problem Based Urology
نام کتاب:

دانلود کتاب مشکلات اورولوژی

Problem Based Urology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Paolo Gontero, Roger S. Kirby , Culley C. Carson III
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی اکوکاردیوگرافی در تنظیم فوری
Practical Manual of Echocardiography in the Urgent Setting
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی اکوکاردیوگرافی در تنظیم فوری

Practical Manual of Echocardiography in the Urgent Setting
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Vladimir Fridman , Mario Garcia
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب درمان فیزیکی شانه
Physical Therapy of the Shoulder, 5e (Clinics in Physical Therapy)
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان فیزیکی شانه

Physical Therapy of the Shoulder, 5e (Clinics in Physical Therapy)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Robert A. Donatelli PhD PT OCS
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 34.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر