موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مدیریت آریتمی قلبی
Cardiac Arrhythmia Management: A Practical Guide for Nurses and Allied Professionals
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت آریتمی قلبی

Cardiac Arrhythmia Management: A Practical Guide for Nurses and Allied Professionals
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Angela Tsiperfal , Linda K. Ottoboni , Salwa Beheiry , Amin Al-Ahmad , Andrea Natale and Paul Wang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های بنیادی سرطان پستان و مقاومت درمان
Breast Cancer Stem Cells & Therapy Resistance
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های بنیادی سرطان پستان و مقاومت درمان

Breast Cancer Stem Cells & Therapy Resistance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Phuc Van Pham
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از پروستات
Biopsy Interpretation of the Prostate
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از پروستات

Biopsy Interpretation of the Prostate
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Jonathan I. Epstein and George J. Netto
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 25.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از کبد
Biopsy Interpretation of the Liver
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از کبد

Biopsy Interpretation of the Liver
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Michael Torbenson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 27.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از ضایعات کودکان
Biopsy Interpretation of Pediatric Lesions
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از ضایعات کودکان

Biopsy Interpretation of Pediatric Lesions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Aliya N. Husain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیومکانیک ورزش و تمرین با منابع وب سایت و نرم افزار دسترسی به MaxTRAQ 2D
Biomechanics of Sport and Exercise With Web Resource and MaxTRAQ 2D Software Access-3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بیومکانیک ورزش و تمرین با منابع وب سایت و نرم افزار دسترسی به MaxTRAQ 2D

Biomechanics of Sport and Exercise With Web Resource and MaxTRAQ 2D Software Access-3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Peter McGinnis
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب 300 کارت دارویی تاپ داروسازی
McGraw-Hill's 2016/2017 Top 300 Pharmacy Drug Cards
نام کتاب:

دانلود کتاب 300 کارت دارویی تاپ داروسازی

McGraw-Hill's 2016/2017 Top 300 Pharmacy Drug Cards
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Jill M. Kolesar and Lee Vermeulen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 24.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان ضد میکروبی  کودکان نلسون، نسخه 21
2015 Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, 21st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان ضد میکروبی کودکان نلسون، نسخه 21

2015 Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, 21st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: John S. Bradley , John D. Nelson Emeritus , David W Kimberlin , John A.D. Leake and Paul E Palumbo
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان ضد میکروبی کودکان نلسون
2014 Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان ضد میکروبی کودکان نلسون

2014 Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: John S. Bradley , John D. Nelson Emeritus , David W Kimberlin , John A.D. Leake and Paul E Palumbo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کلینیک ارتوپدی: اختلاف کنونی در تعویض مفصل
World Clinics Orthopedics: Current Controversies in Joint Replacement
نام کتاب:

دانلود کتاب کلینیک ارتوپدی: اختلاف کنونی در تعویض مفصل

World Clinics Orthopedics: Current Controversies in Joint Replacement
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Matthew S., M.D. Austin and Gregg R., M.D. Klein
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 20 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زنان و زایمان
Williams Gynecology, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب زنان و زایمان

Williams Gynecology, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Barbara Hoffman , John Schorge , Karen Bradshaw , Lisa Halvorson , Joseph Schaffer and Marlene M. Corton
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 182.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب افشای اسرار و اخلاق در مراقبت بهداشتی و اجتماعی
Whistleblowing and Ethics in Health and Social Care
نام کتاب:

دانلود کتاب افشای اسرار و اخلاق در مراقبت بهداشتی و اجتماعی

Whistleblowing and Ethics in Health and Social Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اخلاق پزشکی
نویسنده: Angie Ash
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 0.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریز تومور
Tumor Microenvironment: Study Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب ریز تومور

Tumor Microenvironment: Study Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Constantinos Koumenis , Lisa M. Coussens , Amato Giaccia and Ester Hammond
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روند پیشگیری از سرطان پستان
Trends in Breast Cancer Prevention
نام کتاب:

دانلود کتاب روند پیشگیری از سرطان پستان

Trends in Breast Cancer Prevention
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Jose Russo
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آینده سلامت، رفاه و تربیت بدنی: بهینه سازی بهداشت کودکان از طریق مشارکت جامعه محلی و جهانی
The Future of Health, Wellbeing and Physical Education: Optimising Children's Health through Local and Global Community Partnerships
نام کتاب:

دانلود کتاب آینده سلامت، رفاه و تربیت بدنی: بهینه سازی بهداشت کودکان از طریق مشارکت جامعه محلی و جهانی

The Future of Health, Wellbeing and Physical Education: Optimising Children's Health through Local and Global Community Partnerships
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Timothy Lynch
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم عصبی روده
The Enteric Nervous System: 30 Years Later
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم عصبی روده

The Enteric Nervous System: 30 Years Later
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Stuart Brierley , Marcello Costa
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص بیماری های لنفوپرولیفراتیو
The Diagnosis of Lymphoproliferative Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص بیماری های لنفوپرولیفراتیو

The Diagnosis of Lymphoproliferative Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Kevin Gatter , Georges Delsol , Roger Warnke and Francesco Pezzella
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 71.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیپ بزرگسالان : جراحی حفظ هیپ
The Adult Hip: Hip Preservation Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب هیپ بزرگسالان : جراحی حفظ هیپ

The Adult Hip: Hip Preservation Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: John Clohisy, Paul Beaule, Craig DellaValle , John J. Callaghan, Aaron G. Rosenberg and Harry E. Rubash
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 58.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز و اعصاب 5 دقیقه مشورت
The 5-Minute Neurology Consult
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز و اعصاب 5 دقیقه مشورت

The 5-Minute Neurology Consult
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: D. Joanne Lynn , Herbert Newton and Alexander Rae-Grant
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عمل زنان و زایمان
Te Linde's Operative Gynecology
نام کتاب:

دانلود کتاب عمل زنان و زایمان

Te Linde's Operative Gynecology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Howard W Jones and John A Rock
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 108.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر