موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب آسیب Physeal  غیر از شکستگی
Physeal Injury Other Than Fracture
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب Physeal غیر از شکستگی

Physeal Injury Other Than Fracture
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Hamlet A. Peterson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 21.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلسفه پزشکی
Philosophy of Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب فلسفه پزشکی

Philosophy of Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اخلاق پزشکی
نویسنده: Fred Gifford , Dov M. Gabbay , Paul Thagard , John Woods
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست فارماکوژنومیک در مطالعات بالینی
Pharmacogenomic Testing in Current Clinical Practice: Implementation in the Clinical Laboratory (Molecular and Translational Medicine)
نام کتاب:

دانلود کتاب تست فارماکوژنومیک در مطالعات بالینی

Pharmacogenomic Testing in Current Clinical Practice: Implementation in the Clinical Laboratory (Molecular and Translational Medicine)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Alan H. B. Wu , Kiang-Teck J. Yeo
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول جراحی اطفال
Fundamentals of Pediatric Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول جراحی اطفال

Fundamentals of Pediatric Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Peter Mattei
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 29 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب PET-CT: یافته های نادر و بیماری ها
PET-CT: Rare Findings and Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب PET-CT: یافته های نادر و بیماری ها

PET-CT: Rare Findings and Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Cristina Nannir, Stefano Fanti
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت های تسکین دهنده کودکان
Pediatric Palliative Care: Global Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت های تسکین دهنده کودکان

Pediatric Palliative Care: Global Perspectives
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Caprice Knapp , Vanessa Madden , Susan Fowler-Kerry
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماریهای گوارش و کبد کودکان
Pediatric Gastrointestinal and Liver Disease: Expert Consult
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماریهای گوارش و کبد کودکان

Pediatric Gastrointestinal and Liver Disease: Expert Consult
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Robert Wyllie MD , Jeffrey S. Hyams MD
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 86.6 مگابایت
قیمت: 15,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اورژانس پزشکی: تشخیص و مدیریت
Emergency Medicine 6e: Diagnosis and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب اورژانس پزشکی: تشخیص و مدیریت

Emergency Medicine 6e: Diagnosis and Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Anthony F. T. Brown and Mike D. Cadogan
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تعادل انرژی و سرطان دستگاه گوارش
Energy Balance and Gastrointestinal Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب تعادل انرژی و سرطان دستگاه گوارش

Energy Balance and Gastrointestinal Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Sanford D. Markowitz and Nathan A. Berger
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص و درمان بیماری های مقاربتی
Current Diagnosis and Treatment Sexually Transmitted Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص و درمان بیماری های مقاربتی

Current Diagnosis and Treatment Sexually Transmitted Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Jeffrey Klausner and Edward Hook
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


طب جایگزین
Altternativee medicinee
نام کتاب:

طب جایگزین

Altternativee medicinee
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Rafael Campo
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تجزیه و تحلیل تصاویر پزشکی
Guide to Medical Image Analysis: Methods and Algorithms
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تجزیه و تحلیل تصاویر پزشکی

Guide to Medical Image Analysis: Methods and Algorithms
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Klaus D. Toennies
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی و حرکت انسان
Anatomy and Human Movement: Structure and function, 6e (Physiotherapy Essentials)
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی و حرکت انسان

Anatomy and Human Movement: Structure and function, 6e (Physiotherapy Essentials)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Nigel Palastanga MA BA FCSP DMS DipTP , Roger W. Soames BSc(Human Biology) PhD(Human Sciences)
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 26.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  رادیولوژی پایه
Basic Radiology, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیولوژی پایه

Basic Radiology, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Michael Chen , Thomas Pope and David Ott
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 22 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فیزیولوژی پزشکی
Medical Physiology: A Systems Approach
نام کتاب:

فیزیولوژی پزشکی

Medical Physiology: A Systems Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Hershel Raff andMichael Levitzky
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 49.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طب سوزنی - طب بالینی، تکنیک های خاص و ویژه
Acupuncture - Clinical Practice, Particular Techniques and Special Issues
نام کتاب:

دانلود کتاب طب سوزنی - طب بالینی، تکنیک های خاص و ویژه

Acupuncture - Clinical Practice, Particular Techniques and Special Issues
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Acupuncture - Clinical Practice, Particular Techniques and Special Issues
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: 10,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات پزشکی چین
Essentials of Chinese Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات پزشکی چین

Essentials of Chinese Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Liang Liu , Zhanwen Liu
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر الکتروکاردیوگرافی برای همه
ECG Interpretation for Everyone: An On-The-Spot Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر الکتروکاردیوگرافی برای همه

ECG Interpretation for Everyone: An On-The-Spot Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Fred Kusumoto , Pam Bernath
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات آناتومی و فیزیولوژی Hole
Hole's Essentials of Human Anatomy & Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات آناتومی و فیزیولوژی Hole

Hole's Essentials of Human Anatomy & Physiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: David Shier, Jackie Butler , Ricki Lewis
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 66.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی
Basic and Clinical Pharmacology 12/E (LANGE Basic Science)
نام کتاب:

دانلود کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی

Basic and Clinical Pharmacology 12/E (LANGE Basic Science)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Bertram Katzung, Susan Masters , Anthony Trevor
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر