موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تفسیر الکتروکاردیوگرافی برای همه
ECG Interpretation for Everyone: An On-The-Spot Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر الکتروکاردیوگرافی برای همه

ECG Interpretation for Everyone: An On-The-Spot Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Fred Kusumoto , Pam Bernath
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات آناتومی و فیزیولوژی Hole
Hole's Essentials of Human Anatomy & Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات آناتومی و فیزیولوژی Hole

Hole's Essentials of Human Anatomy & Physiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: David Shier, Jackie Butler , Ricki Lewis
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 66.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی
Basic and Clinical Pharmacology 12/E (LANGE Basic Science)
نام کتاب:

دانلود کتاب فارماکولوژی پایه و بالینی

Basic and Clinical Pharmacology 12/E (LANGE Basic Science)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Bertram Katzung, Susan Masters , Anthony Trevor
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات  بیهوشی مغز و اعصاب و مراقبتهای ویژه
Essentials of Neurosurgical Anesthesia & Critical Care
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات بیهوشی مغز و اعصاب و مراقبتهای ویژه

Essentials of Neurosurgical Anesthesia & Critical Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Ansgar M. Brambrink, Jeffrey R. Kirsch
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فشار اکسیداتیو در بیولوژی سرطان  و درمان
Oxidative Stress in Cancer Biology and Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب فشار اکسیداتیو در بیولوژی سرطان و درمان

Oxidative Stress in Cancer Biology and Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Douglas R. Spitz , Kenneth J. Dornfeld , Koyamangalath Krishnan , David Gius
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سردرد
Headache
نام کتاب:

دانلود کتاب سردرد

Headache
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Matthew Robbins, Brian M. Grosberg , Richard Lipton
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت پزشکی بلند مدت
Long-Term Care Medicine: A Pocket Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت پزشکی بلند مدت

Long-Term Care Medicine: A Pocket Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Pamela Ann Fenstemacher , Peter Winn
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص و درمان پزشکی کارنت (2014)
CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2014 (LANGE CURRENT Series)
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص و درمان پزشکی کارنت (2014)

CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2014 (LANGE CURRENT Series)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Maxine Papadakis, Stephen J. McPhee , Michael W. Rabow
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 43.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت مغز و اعصاب  اروپا
European Handbook of Neurological Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت مغز و اعصاب اروپا

European Handbook of Neurological Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Nils Erik Gilhus , Michael R. Barnes , Michael Brainin
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی جراحی Netter
Netter's Surgical Anatomy and Approaches, 1e (Netter Clinical Science)
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی جراحی Netter

Netter's Surgical Anatomy and Approaches, 1e (Netter Clinical Science)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Conor P Delaney MD MCh PhD FRSCI
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 344 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سونوگرافی نوزادان کرانیال
Neonatal Cranial Ultrasonography
نام کتاب:

دانلود کتاب سونوگرافی نوزادان کرانیال

Neonatal Cranial Ultrasonography
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Gerda Meijler
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بیماری سنگ مجاری ادراری
Urinary Tract Stone Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری سنگ مجاری ادراری

Urinary Tract Stone Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Nagaraja P. Rao, Glenn M. Preminger , John P. Kavanagh
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 33 مگابایت
قیمت: 15,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلال عملکرد میتوکندری در ناهنجاری بازسازی سلول های عصبی
Mitochondrial Dysfunction in Neurodegenerative Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلال عملکرد میتوکندری در ناهنجاری بازسازی سلول های عصبی

Mitochondrial Dysfunction in Neurodegenerative Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Amy Katherine Reeve , Kim Jennifer Krishnan , Michael R. Duchen, Doug M Turnbull
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی باریاتریک: تغییرات فنی و عوارض
Bariatric Surgery: Technical Variations and Complications
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی باریاتریک: تغییرات فنی و عوارض

Bariatric Surgery: Technical Variations and Complications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Michael Korenkov
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنوع زیستی گیاهان دارویی هیمالیا - پاکستان
Medicinal Plant Biodiversity of Lesser Himalayas-Pakistan
نام کتاب:

دانلود کتاب تنوع زیستی گیاهان دارویی هیمالیا - پاکستان

Medicinal Plant Biodiversity of Lesser Himalayas-Pakistan
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Arshad Mehmood Abbasi , Mir Ajab Khan , Mushtaq Ahmad , Muhammad Zafar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیولوژی اورژانس  از شکم
Emergency Radiology of the Abdomen
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیولوژی اورژانس از شکم

Emergency Radiology of the Abdomen
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: mariano Scaglione , Ulrich Linsenmaier, Gerd Schueller
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 20 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب CT قلب
Cardiac CT
نام کتاب:

دانلود کتاب CT قلب

Cardiac CT
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Marc Dewey
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 40 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مراقبت بعد از عمل در جراحی قلب بزرگسالان
Manual of Perioperative Care in Adult Cardiac Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مراقبت بعد از عمل در جراحی قلب بزرگسالان

Manual of Perioperative Care in Adult Cardiac Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Robert M. Bojar
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای بهبودی سریع در جراحی کولورکتال
Manual of Fast Track Recovery for Colorectal Surgery (Enhanced Recovery)
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بهبودی سریع در جراحی کولورکتال

Manual of Fast Track Recovery for Colorectal Surgery (Enhanced Recovery)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Nader Francis , Robin H. Kennedy , Olle Ljungqvist , Monty G. Mythen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی میکروگرافیک Mohs
Mohs Micrographic Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی میکروگرافیک Mohs

Mohs Micrographic Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Keyvan Nouri
سال انتشار: 2012
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 10,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر