موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اثبات  استرس قلب: مداخله رفتاری برای بیماران قلبی
Stress Proof the Heart: Behavioral Interventions for Cardiac Patients
نام کتاب:

دانلود کتاب اثبات استرس قلب: مداخله رفتاری برای بیماران قلبی

Stress Proof the Heart: Behavioral Interventions for Cardiac Patients
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Ellen A. Dornelas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سونوگرافی در زنان و مامایی
Donald School Textbook of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
نام کتاب:

دانلود کتاب سونوگرافی در زنان و مامایی

Donald School Textbook of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Asim Kurjak
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 24.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داروها در  HER 2 مثبت سرطان پستان (گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال انسانی 2)
Drugs for HER-2-positive Breast Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب داروها در HER 2 مثبت سرطان پستان (گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال انسانی 2)

Drugs for HER-2-positive Breast Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Maria Sibilia, Christoph C. Zielinski , Christoph Zielinski, Thomas W. Grunt
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشف و بررسی داروها: روش ها در فارماکولوژی بالینی
Drug Discovery and Evaluation: Methods in Clinical Pharmacology
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف و بررسی داروها: روش ها در فارماکولوژی بالینی

Drug Discovery and Evaluation: Methods in Clinical Pharmacology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: H.Gerhard Vogel , Jochen Maas , Alexander Gebauer
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 15,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های بدن انسان
Diseases of the Human Body
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های بدن انسان

Diseases of the Human Body
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Carol D. Tamparo and Marcia A. Lewis
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 85.5 مگابایت
قیمت: 15,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های شکم و لگن: تصویر برداری تشخیصی و ​​تکنیک های مداخله
Diseases of the abdomen and Pelvis : Diagnostic Imaging and Interventional Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های شکم و لگن: تصویر برداری تشخیصی و ​​تکنیک های مداخله

Diseases of the abdomen and Pelvis : Diagnostic Imaging and Interventional Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: J. Hodler , G. K. Von Schulthess , Ch L. Zollikofer
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 19.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری رادیولوژی از دستگاه گوارش در نوزادان و کودکان
Radiological Imaging of the Digestive Tract in Infants and Children (Medical Radiology / Diagnostic Imaging)
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری رادیولوژی از دستگاه گوارش در نوزادان و کودکان

Radiological Imaging of the Digestive Tract in Infants and Children (Medical Radiology / Diagnostic Imaging)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Annick S. Devos , Johan G. Blickman , A.L. Baert
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روشهای تشخیصی و درمانی در گوارش
Diagnostic and Therapeutic Procedures in Gastroenterology: An Illustrated Guide (Clinical Gastroenterology)
نام کتاب:

دانلود کتاب روشهای تشخیصی و درمانی در گوارش

Diagnostic and Therapeutic Procedures in Gastroenterology: An Illustrated Guide (Clinical Gastroenterology)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: George Wu , Subbaramiah Sridhar
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 20.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت دندانپزشکی
Little and Falace's Dental Management of the Medically Compromised Patient
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت دندانپزشکی

Little and Falace's Dental Management of the Medically Compromised Patient
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: James W. Little DMD MS , Donald Falace DMD , Craig Miller DMD MS , Nelson L. Rhodus DMD MPH
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 72.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اورژانس های دندانپزشکی
Dental Emergencies
نام کتاب:

دانلود کتاب اورژانس های دندانپزشکی

Dental Emergencies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Mark Greenwood , Ian Corbett
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر  پزشکی عروق
Translational Vascular Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر پزشکی عروق

Translational Vascular Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: David Abraham , Clive Handler , Michael Dashwood and Gerry Coghlan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 15,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب CT از شکم حاد
CT of the Acute Abdomen
نام کتاب:

دانلود کتاب CT از شکم حاد

CT of the Acute Abdomen
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Patrice Taourel
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 28.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرستاری مراقبت های ویژه
Critical Care Nursing
نام کتاب:

دانلود کتاب پرستاری مراقبت های ویژه

Critical Care Nursing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Lippincott
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 25.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی احیا کننده قرنیه
Corneal Regenerative Medicine: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی احیا کننده قرنیه

Corneal Regenerative Medicine: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Bernice Wright and Che J Connon
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشکلات شایع در جراحی مراقبت حاد
Common Problems in Acute Care Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب مشکلات شایع در جراحی مراقبت حاد

Common Problems in Acute Care Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Laura J. Moore , Krista L. Turner , S. Rob Todd
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب MRI بالینی از شکم
Clinical MRI of the Abdomen
نام کتاب:

دانلود کتاب MRI بالینی از شکم

Clinical MRI of the Abdomen
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Nicholas C. Gourtsoyiannis
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 59.4 مگابایت
قیمت: 10,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی سیستم بافت عصبی مرکزی
Central Nervous System Tissue Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی سیستم بافت عصبی مرکزی

Central Nervous System Tissue Engineering
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Ashley E. Wilkinson , Aleesha M. McCormick, Nic D. Leipzig
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 10,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروندهای بیهوشی
Case Files Anesthesiology
نام کتاب:

دانلود کتاب پروندهای بیهوشی

Case Files Anesthesiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Lydia Conlay, Julia Pollock, Mary Ann Vann , Sheela Pai , Eugene Toy
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اورولوژی کمپبل
Campbell-Walsh Urology
نام کتاب:

دانلود کتاب اورولوژی کمپبل

Campbell-Walsh Urology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Alan J. Wein , Louis R. Kavoussi , Andrew C. Novick Alan W. Partin , Craig A. Peters
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 536 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان پستان، روز بیماری ناهمگن: مراحل بسیار ابتدایی
Breast Cancer, a Heterogeneous Disease Entity: The Very Early Stages
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان پستان، روز بیماری ناهمگن: مراحل بسیار ابتدایی

Breast Cancer, a Heterogeneous Disease Entity: The Very Early Stages
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Zsuzsanna Kahán , Tibor Tot
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 10,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر