موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پردازش سیگنال های زیستی
Biosignal Processing: Principles and Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش سیگنال های زیستی

Biosignal Processing: Principles and Practices
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Hualou Liang, Joseph D. Bronzino , Donald R. Peterson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 21.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقد و بررسی دوسالانه ناباروری
Biennial Review of Infertility
نام کتاب:

دانلود کتاب نقد و بررسی دوسالانه ناباروری

Biennial Review of Infertility
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Catherine Racowsky , Peter N. Schlegel, Bart C.J.M. Fauser , Lori Barnard
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیولوژی پایه
Basic Radiology
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیولوژی پایه

Basic Radiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Michael Chen , Thomas Pope , David Ott
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 22 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس مجازی کولونوسکوپی
Atlas of Virtual Colonoscopy
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس مجازی کولونوسکوپی

Atlas of Virtual Colonoscopy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Abraham Dachman , Andrea Laghi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد به طب داخلی: کتاب مرجع برای طب بالینی
Approach to Internal Medicine: A Resource Book for Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد به طب داخلی: کتاب مرجع برای طب بالینی

Approach to Internal Medicine: A Resource Book for Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: David Hui
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 15,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انکیلوزان اسپوندیلیت: در طب بالینی
Ankylosing Spondylitis: In Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب انکیلوزان اسپوندیلیت: در طب بالینی

Ankylosing Spondylitis: In Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Joachim Sieper , Jurgen Braun
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 10,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی و مراقبت بعد از عمل جراحی آئورت
Anesthesia and Perioperative Care for Aortic Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی و مراقبت بعد از عمل جراحی آئورت

Anesthesia and Perioperative Care for Aortic Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Kathirvel Subramaniam , Kyung W. Park , Balachundhar Subramaniam
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 21.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سونوگرافی و  انشعاب شریانی آترواسکلروز
Ultrasound and Carotid Bifurcation Atherosclerosis
نام کتاب:

دانلود کتاب سونوگرافی و انشعاب شریانی آترواسکلروز

Ultrasound and Carotid Bifurcation Atherosclerosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Andrew Nicolaides , Kirk W. Beach, Efthyvoulos Kyriacou , Constantinos S. Pattichis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 27.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لاپاروسکوپی: روش های سنتی، بینش جدید و روشهای جدید
Laparoscopic Entry: Traditional Methods, New Insights and Novel Approaches
نام کتاب:

دانلود کتاب لاپاروسکوپی: روش های سنتی، بینش جدید و روشهای جدید

Laparoscopic Entry: Traditional Methods, New Insights and Novel Approaches
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Andrea Tinelli
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی و فیزیولوژی
Anatomy and Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی و فیزیولوژی

Anatomy and Physiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Maggie Norris , Donna Rae Siegfried
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی و حرکت انسان
Anatomy and Human Movement
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی و حرکت انسان

Anatomy and Human Movement
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Nigel Palastanga MA BA FCSP DMS DipTP, Roger W. Soames
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 26.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمیلوئید و اختلالات مرتبط: آسیب شناسی جراحی و ارتباط بالینی
Amyloid and Related Disorders: Surgical Pathology and Clinical Correlations
نام کتاب:

دانلود کتاب آمیلوئید و اختلالات مرتبط: آسیب شناسی جراحی و ارتباط بالینی

Amyloid and Related Disorders: Surgical Pathology and Clinical Correlations
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Maria M. Picken MD PhD FASN, Ahmet Dogan , Guillermo A. Herrera
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 23.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوار قلب امپدانس گردشی
Ambulatory Impedance Cardiography
نام کتاب:

دانلود کتاب نوار قلب امپدانس گردشی

Ambulatory Impedance Cardiography
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Gerard Cybulski
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیرنده های موسکارینی
Muscarinic Receptors
نام کتاب:

دانلود کتاب گیرنده های موسکارینی

Muscarinic Receptors
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Allison D. Fryer , Arthur Christopoulos , Neil M. Nathanson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شرایط دشوار در جراحی لاپاروسکوپی اورولوژی
Difficult Conditions in Laparoscopic Urologic Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب شرایط دشوار در جراحی لاپاروسکوپی اورولوژی

Difficult Conditions in Laparoscopic Urologic Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Ahmed Al-Kandari, Inderbir S. Gill
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 26.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بینش های نو در شیمی مغز و اعصاب و عملکرد گیرنده های حسی ریوی
Novel Insights in the Neurochemistry and Function of Pulmonary Sensory Receptors
نام کتاب:

دانلود کتاب بینش های نو در شیمی مغز و اعصاب و عملکرد گیرنده های حسی ریوی

Novel Insights in the Neurochemistry and Function of Pulmonary Sensory Receptors
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Inge Brouns, Isabel Pintelon , Jean-Pierre Timmermans , Dirk Adriaensen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش عملی به پزشکی قلب و عروق
A Practical Approach to Cardiovascular Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب روش عملی به پزشکی قلب و عروق

A Practical Approach to Cardiovascular Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Reza Ardehali , Marco Perez, Paul Wang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لیپوپروتئین ها و بیماری های قلب و عروق
Lipoproteins and Cardiovascular Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب لیپوپروتئین ها و بیماری های قلب و عروق

Lipoproteins and Cardiovascular Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Lita A. Freeman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تجزیه و تحلیل تصاویر پزشکی: روش ها و الگوریتم ها
Guide to Medical Image Analysis: Methods and Algorithms
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تجزیه و تحلیل تصاویر پزشکی: روش ها و الگوریتم ها

Guide to Medical Image Analysis: Methods and Algorithms
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Klaus D. Toennies
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمون نوروواسکولر: بررسی سریع بیماران مبتلا به سکته مغزی با استفاده از تفسیر شکل موج سونوگرافی
Neurovascular Examination: The Rapid Evaluation of Stroke Patients Using Ultrasound Waveform Interpretation
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمون نوروواسکولر: بررسی سریع بیماران مبتلا به سکته مغزی با استفاده از تفسیر شکل موج سونوگرافی

Neurovascular Examination: The Rapid Evaluation of Stroke Patients Using Ultrasound Waveform Interpretation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Andrei V. Alexandrov
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر