موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب در روش سیلیکون برای پیش بینی مسمومیت داروها
In Silico Methods for Predicting Drug Toxicity
نام کتاب:

دانلود کتاب در روش سیلیکون برای پیش بینی مسمومیت داروها

In Silico Methods for Predicting Drug Toxicity
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Emilio Benfenati
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثر آموزش HIV / ایدز در سراسر جهان
Impact of HIV/AIDS on Education Worldwide
نام کتاب:

دانلود کتاب اثر آموزش HIV / ایدز در سراسر جهان

Impact of HIV/AIDS on Education Worldwide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Alexander W. Wiseman and Ryan N. Glover
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری در اختلالات نورودژنراتیو (تخریب کننده عصب)
Imaging in Neurodegenerative Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری در اختلالات نورودژنراتیو (تخریب کننده عصب)

Imaging in Neurodegenerative Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Luca Saba
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 101.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری و تجسم در اتاق عمل  مدرن: راهنمای جامع برای پزشکان
Imaging and Visualization in The Modern Operating Room: A Comprehensive Guide for Physicians
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری و تجسم در اتاق عمل مدرن: راهنمای جامع برای پزشکان

Imaging and Visualization in The Modern Operating Room: A Comprehensive Guide for Physicians
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Yuman Fong , Pier Cristoforo Giulianotti , Jason Lewis , Bas Groot Koerkamp , Thomas Reiner
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 22.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و مدلسازی تصویر در چشم پزشکی
Image Analysis and Modeling in Ophthalmology
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و مدلسازی تصویر در چشم پزشکی

Image Analysis and Modeling in Ophthalmology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Eddie Y. K. Ng , U. Rajendra Acharya , Jasjit S. Suri Aurelio Campilho
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 20.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی بالینی
Illustrated Clinical Anatomy, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی بالینی

Illustrated Clinical Anatomy, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Peter H. Abrahams , John L. Craven and John S.P. Lumley
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسکولیوز ایدیوپاتیک
Idiopathic Scoliosis: The Harms Study Group Treatment Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب اسکولیوز ایدیوپاتیک

Idiopathic Scoliosis: The Harms Study Group Treatment Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Peter O. Newton , Michael F. O'Brien , Harry L. Shufflebarger , Randal R. Betz , Robert A. Dickson , Juergen Harms
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توموگرافی اپتیکی منتشر: اصول و کاربرد ها
Diffuse Optical Tomography: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب توموگرافی اپتیکی منتشر: اصول و کاربرد ها

Diffuse Optical Tomography: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Huabei Jiang
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمایز و مغز
Differentiation and the Brain: How Neuroscience Supports the Learner-Friendly Classroom
نام کتاب:

دانلود کتاب تمایز و مغز

Differentiation and the Brain: How Neuroscience Supports the Learner-Friendly Classroom
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: David A. Sousa and Carol Ann Tomlinson
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیتولوژی تشخیصی
Diagnostic Cytology
نام کتاب:

دانلود کتاب سیتولوژی تشخیصی

Diagnostic Cytology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: M.D. Dey Pranab
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 80.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص و درمان اختلالات تحرک چشمی
Diagnosis and Management of Ocular Motility Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص و درمان اختلالات تحرک چشمی

Diagnosis and Management of Ocular Motility Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Alec M. Ansons , Helen Davis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 72.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیابت
Diabetes
نام کتاب:

دانلود کتاب دیابت

Diabetes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Chugh Sn
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب شناسی روانی: علوم اعصاب بیماری های روانی و درمان آن
Depathologizing Psychopathology: The Neuroscience of Mental Illness and Its Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب شناسی روانی: علوم اعصاب بیماری های روانی و درمان آن

Depathologizing Psychopathology: The Neuroscience of Mental Illness and Its Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Theodore Wasserman and Lori Drucker Wasserman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های بنیادی دندان
Dental Stem Cells
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های بنیادی دندان

Dental Stem Cells
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Fikrettin Şahin , Ayşegül Doğan and Selami Demirci
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاوره پلیس: چه پزشکان باید بدانید
Counseling Cops: What Clinicians Need to Know
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاوره پلیس: چه پزشکان باید بدانید

Counseling Cops: What Clinicians Need to Know
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: Ellen Kirschman PhD , Mark Kamena PhD , Joel Fay PsyD
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مباحثه در عروق مغز و اعصاب
Controversies in Vascular Neurosurgery
نام کتاب:

دانلود کتاب مباحثه در عروق مغز و اعصاب

Controversies in Vascular Neurosurgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Erol Veznedaroglu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اجمالی مغز و اعصاب
Concise Neurology
نام کتاب:

دانلود کتاب اجمالی مغز و اعصاب

Concise Neurology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Alberto J. Espay and José Biller
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لوسمی میلوئیدی مزمن: روش ها و پروتکل ها
Chronic Myeloid Leukemia: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب لوسمی میلوئیدی مزمن: روش ها و پروتکل ها

Chronic Myeloid Leukemia: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Shaoguang Li and Haojian Zhang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تروما زایمان
Childbirth Trauma
نام کتاب:

دانلود کتاب تروما زایمان

Childbirth Trauma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Stergios K Doumouchtsis
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خود تنظیمی مغزی: کنترل جریان خون در مغز
Cerebral Autoregulation: Control of Blood Flow in the Brain
نام کتاب:

دانلود کتاب خود تنظیمی مغزی: کنترل جریان خون در مغز

Cerebral Autoregulation: Control of Blood Flow in the Brain
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Stephen Payne
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر