موضوعات کتاب ها

مباحث جاری در گاستریت
Current Topics in Gastritis - 2012
نام کتاب:

مباحث جاری در گاستریت

Current Topics in Gastritis - 2012
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Gyula Mozsik
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 شیوه های اندوسکوپی در کلون و رکتوم
Endoscopic Procedures in Colon and Rectum
نام کتاب:

شیوه های اندوسکوپی در کلون و رکتوم

Endoscopic Procedures in Colon and Rectum
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: José Joaquim Ribeiro da Rocha
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیماری کرون (التهاب ایلئوم)
Crohn's Disease
نام کتاب:

بیماری کرون (التهاب ایلئوم)

Crohn's Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Sami Karoui
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مفاهیم فعلی در اختلالات کلون
Current Concepts in Colonic Disorders
نام کتاب:

مفاهیم فعلی در اختلالات کلون

Current Concepts in Colonic Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Godfrey Lule
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


یبوست – علل، تشخیص و درمان
Constipation - Causes, Diagnosis and Treatment
نام کتاب:

یبوست – علل، تشخیص و درمان

Constipation - Causes, Diagnosis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Anthony G. Catto-Smith
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان کولورکتال – از پیشگیری تا مراقبت از بیمار
Colorectal Cancer - From Prevention to Patient Care
نام کتاب:

سرطان کولورکتال – از پیشگیری تا مراقبت از بیمار

Colorectal Cancer - From Prevention to Patient Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Rajunor Ettarh
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 25.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کولونوسکوپی و غربالگری سرطان کولورکتال – دستورالعمل های آینده
Colonoscopy and Colorectal Cancer Screening - Future Directions
نام کتاب:

کولونوسکوپی و غربالگری سرطان کولورکتال – دستورالعمل های آینده

Colonoscopy and Colorectal Cancer Screening - Future Directions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Marco Bustamante
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کولونوسکوپی
Colonoscopy
نام کتاب:

کولونوسکوپی

Colonoscopy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Paul Miskovitz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 31.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کولیت (آماس روده بزرگ)
Colitis
نام کتاب:

کولیت (آماس روده بزرگ)

Colitis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Masayuki Fukata
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پانکراتیت مزمن
Chronic Pancreatitis
نام کتاب:

پانکراتیت مزمن

Chronic Pancreatitis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: David Sutherland
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بیماری سلیاک (CD) – از پاتوفیزیولوژی تا درمان های پیشرفته
Celiac Disease - From Pathophysiology to Advanced Therapies
نام کتاب:

بیماری سلیاک (CD) – از پاتوفیزیولوژی تا درمان های پیشرفته

Celiac Disease - From Pathophysiology to Advanced Therapies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Peter Kruzliak and Govind Bhagat
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آپاندیسیت - مجموعه ای از مقالات از سراسر جهان
Appendicitis - A Collection of Essays from Around the World
نام کتاب:

آپاندیسیت - مجموعه ای از مقالات از سراسر جهان

Appendicitis - A Collection of Essays from Around the World
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Anthony Lander
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پیوند سلول های زنده، بافت ها و اندام ها از گونه ای به گونه
Xenotransplantation
نام کتاب:

پیوند سلول های زنده، بافت ها و اندام ها از گونه ای به گونه

Xenotransplantation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Shuji Miyagawa
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


جراحی عروق - اصول و تمرین
Vascular Surgery - Principles and Practice
نام کتاب:

جراحی عروق - اصول و تمرین

Vascular Surgery - Principles and Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Dai Yamanouchi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


جراحی عروق
Vascular Surgery
نام کتاب:

جراحی عروق

Vascular Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Dai Yamanouchi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 21.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


موضوعات به روز شده در جراحی با حداقل تهاجم شکم
Updated Topics in Minimally Invasive Abdominal Surgery
نام کتاب:

موضوعات به روز شده در جراحی با حداقل تهاجم شکم

Updated Topics in Minimally Invasive Abdominal Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Ahmed AbdelRaouf ElGeidie
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بازسازی بافت – از زیست شناسی پایه تا کاربرد بالینی
Tissue Regeneration - From Basic Biology to Clinical Application
نام کتاب:

بازسازی بافت – از زیست شناسی پایه تا کاربرد بالینی

Tissue Regeneration - From Basic Biology to Clinical Application
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Jamie Davies
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 29 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


جراحی ستون فقرات
Spine Surgery
نام کتاب:

جراحی ستون فقرات

Spine Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Kook Jin Chung
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


نقش استئوتومی در اصلاح مادرزادی و اکتسابی اختلالات اسکلت
The Role of Osteotomy in the Correction of Congenital and Acquired Disorders of the Skeleton
نام کتاب:

نقش استئوتومی در اصلاح مادرزادی و اکتسابی اختلالات اسکلت

The Role of Osteotomy in the Correction of Congenital and Acquired Disorders of the Skeleton
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: James P
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 27.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 مباحث ویژه در جراحی قلب
Special Topics in Cardiac Surgery
نام کتاب:

مباحث ویژه در جراحی قلب

Special Topics in Cardiac Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Cuneyt Narin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر