موضوعات کتاب ها

 آنژیوپلاستی، تکنیک های مختلف و چالش ها در درمان تنگی عروقی مادرزادی و اکتسابی
Angioplasty, Various Techniques and Challenges in Treatment of Congenital and Acquired Vascular Stenoses
نام کتاب:

آنژیوپلاستی، تکنیک های مختلف و چالش ها در درمان تنگی عروقی مادرزادی و اکتسابی

Angioplasty, Various Techniques and Challenges in Treatment of Congenital and Acquired Vascular Stenoses
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Thomas Forbes
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 45.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت ها در جراحی لاپاروسکوپی
Advances in Laparoscopic Surgery
نام کتاب:

پیشرفت ها در جراحی لاپاروسکوپی

Advances in Laparoscopic Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Arshad M. Malik
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت ها در جراحی اندوسکوپیک
Advances in Endoscopic Surgery
نام کتاب:

پیشرفت ها در جراحی اندوسکوپیک

Advances in Endoscopic Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Cornel Iancu
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 58 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تکنیک های پیشرفته در لیپوساکشن و چربی انتقال
Advanced Techniques in Liposuction and Fat Transfer
نام کتاب:

تکنیک های پیشرفته در لیپوساکشن و چربی انتقال

Advanced Techniques in Liposuction and Fat Transfer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Nikolay Serdev
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 28.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 لاپاروسکوپی پیشرفته
Advanced Laparoscopy
نام کتاب:

لاپاروسکوپی پیشرفته

Advanced Laparoscopy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Ali Shamsa
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


باریاتریک (پزشکی مرتبط با چاقی) پیشرفته و جراحی متابولیک
Advanced Bariatric and Metabolic Surgery
نام کتاب:

باریاتریک (پزشکی مرتبط با چاقی) پیشرفته و جراحی متابولیک

Advanced Bariatric and Metabolic Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Chih-Kun Huang
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


زردپی آشیل
Achilles Tendon
نام کتاب:

زردپی آشیل

Achilles Tendon
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Andrej Čretnik
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


جراحی شکم
Abdominal Surgery
نام کتاب:

جراحی شکم

Abdominal Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Fethi Derbel
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


ویترکتومی (عمل چشم)
Vitrectomy
نام کتاب:

ویترکتومی (عمل چشم)

Vitrectomy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Zongming Song
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.6مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


رمز و راز گلوکوم (آب سیاه)
The Mystery of Glaucoma
نام کتاب:

رمز و راز گلوکوم (آب سیاه)

The Mystery of Glaucoma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Tomaš Kubena
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 45.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 رتینوبلاستوم – آخرین اطلاعات درباره جنبه های بالینی، مشاوره ژنتیکی، اپیدمیولوژی و زیست شناسی مولکولی تومور
Retinoblastoma: An Update on Clinical, Genetic Counseling, Epidemiology and Molecular Tumor Biology
نام کتاب:

رتینوبلاستوم – آخرین اطلاعات درباره جنبه های بالینی، مشاوره ژنتیکی، اپیدمیولوژی و زیست شناسی مولکولی تومور

Retinoblastoma: An Update on Clinical, Genetic Counseling, Epidemiology and Molecular Tumor Biology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Govindasamy Kumaramanickavel
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اوتولارینگولوژی (رشته بیماری های گوش و حلق و بینی)
Otolaryngology
نام کتاب:

اوتولارینگولوژی (رشته بیماری های گوش و حلق و بینی)

Otolaryngology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوش٬ حلق و بینی
نویسنده: Balwant Singh Gendeh
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیماری های چشمی
Ocular Diseases
نام کتاب:

بیماری های چشمی

Ocular Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Adedayo Adio
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کراتوپلاستی ها (پیوند های قرنیه) – تکنیک های جراحی و عوارض
Keratoplasties - Surgical techniques and complications
نام کتاب:

کراتوپلاستی ها (پیوند های قرنیه) – تکنیک های جراحی و عوارض

Keratoplasties - Surgical techniques and complications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Luigi Mosca
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کراتیت
Keratitis
نام کتاب:

کراتیت

Keratitis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Muthiah Srinivasan
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


گلوکوم (آب سیاه) – جنبه های کنونی بالینی و پژوهشی
Glaucoma - Current Clinical and Research Aspects
نام کتاب:

گلوکوم (آب سیاه) – جنبه های کنونی بالینی و پژوهشی

Glaucoma - Current Clinical and Research Aspects
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Pinakin Gunvant
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 24.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


گلوکوم (آب سیاه) – مفاهیم پایه و بالینی
Glaucoma - Basic and Clinical Concepts
نام کتاب:

گلوکوم (آب سیاه) – مفاهیم پایه و بالینی

Glaucoma - Basic and Clinical Concepts
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Shimon Rumelt
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 53.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 گلوکوم (آب سیاه) – جنبه های عمومی و بالینی
Glaucoma - Basic and Clinical Aspects
نام کتاب:

گلوکوم (آب سیاه) – جنبه های عمومی و بالینی

Glaucoma - Basic and Clinical Aspects
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Shimon Rumelt
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 33.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


الکترورتینوگرام ها (ثبت گرافیکی فعالیت الکتریکی شبکیه چشم)
Electroretinograms
نام کتاب:

الکترورتینوگرام ها (ثبت گرافیکی فعالیت الکتریکی شبکیه چشم)

Electroretinograms
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Gregor Belusic
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 15.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


رتینوپاتی دیابتی (آسیب شبکیه چشم ناشی از دیابت)
Diabetic Retinopathy
نام کتاب:

رتینوپاتی دیابتی (آسیب شبکیه چشم ناشی از دیابت)

Diabetic Retinopathy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Mohammad Shamsul Ola
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر