موضوعات کتاب ها

مباحث جاری در ورزش و پزشکی ورزشی
Current Issues in Sports and Exercise Medicine
نام کتاب:

مباحث جاری در ورزش و پزشکی ورزشی

Current Issues in Sports and Exercise Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Michael Hamlin, Nick Draper and Yaso Kathiravel
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیومکانیک در برنامه های کاربردی
Biomechanics in Applications
نام کتاب:

بیومکانیک در برنامه های کاربردی

Biomechanics in Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Vaclav Klika
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 38 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آرتروپلاستی - به روز رسانی
Arthroplasty - Update
نام کتاب:

آرتروپلاستی - به روز رسانی

Arthroplasty - Update
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Plamen Kinov
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 35.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


چشم انداز بین المللی در مورد موضوعات پزشکی ورزشی و آسیب ورزشی
An International Perspective on Topics in Sports Medicine and Sports Injury
نام کتاب:

چشم انداز بین المللی در مورد موضوعات پزشکی ورزشی و آسیب ورزشی

An International Perspective on Topics in Sports Medicine and Sports Injury
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Kenneth R. Zaslav
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 17 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مباحث در سرطان دهانه رحم با دفاع برای پیشگیری
Topics on Cervical Cancer With an Advocacy for Prevention
نام کتاب:

مباحث در سرطان دهانه رحم با دفاع برای پیشگیری

Topics on Cervical Cancer With an Advocacy for Prevention
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Rajamanickam Rajkumar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 جنین انسان
The Human Embryo
نام کتاب:

جنین انسان

The Human Embryo
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Shigehito Yamada and Tetsuya Takakuwa
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 29 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت های اخیر در تحقیقات بر روی جفت انسان
Recent Advances in Research on the Human Placenta
نام کتاب:

پیشرفت های اخیر در تحقیقات بر روی جفت انسان

Recent Advances in Research on the Human Placenta
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Jing Zheng
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 23.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پرولاکتین
Prolactin
نام کتاب:

پرولاکتین

Prolactin
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: György M. Nagy and Bela E. Toth
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تولد زودرس – مادر و کودک
Preterm Birth - Mother and Child
نام کتاب:

تولد زودرس – مادر و کودک

Preterm Birth - Mother and Child
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: John C. Morrison
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سندرم پلی کیستیک تخمدان
Polycystic Ovary Syndrome
نام کتاب:

سندرم پلی کیستیک تخمدان

Polycystic Ovary Syndrome
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Srabani Mukherjee
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان تخمدان – چشم انداز های بالینی و درمانی
Ovarian Cancer - Clinical and Therapeutic Perspectives
نام کتاب:

سرطان تخمدان – چشم انداز های بالینی و درمانی

Ovarian Cancer - Clinical and Therapeutic Perspectives
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Samir A. Farghaly
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 27 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان تخمدان – چشم انداز علمی پایه
Ovarian Cancer - Basic Science Perspective
نام کتاب:

سرطان تخمدان – چشم انداز علمی پایه

Ovarian Cancer - Basic Science Perspective
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Samir A. Farghaly
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان تخمدان – آخرین اطلاعات بالینی و ترجمه ای
Ovarian Cancer - A Clinical and Translational Update
نام کتاب:

سرطان تخمدان – آخرین اطلاعات بالینی و ترجمه ای

Ovarian Cancer - A Clinical and Translational Update
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Iván Díaz-Padilla
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


لقاح در شرایط آزمایشگاهی - جنبه های نوآورانه بالینی و آزمایشگاهی
In Vitro Fertilization - Innovative Clinical and Laboratory Aspects
نام کتاب:

لقاح در شرایط آزمایشگاهی - جنبه های نوآورانه بالینی و آزمایشگاهی

In Vitro Fertilization - Innovative Clinical and Laboratory Aspects
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Shevach Friedler
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هیسترکتومی (برداشت رحم)
Hysterectomy
نام کتاب:

هیسترکتومی (برداشت رحم)

Hysterectomy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Ayman Al-Hendy and Mohamed Sabry
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


گونادوتروپین (هورمون محرک غده جنسی)
Gonadotropin
نام کتاب:

گونادوتروپین (هورمون محرک غده جنسی)

Gonadotropin
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Jorge Vizcarra
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیش از بارداری تا پس از زایمان
From Preconception to Postpartum
نام کتاب:

پیش از بارداری تا پس از زایمان

From Preconception to Postpartum
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Stavros Sifakis and Nikolaos Vrachnis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


افزایش موفقیت تولید مثل کمکی
Enhancing Success of Assisted Reproduction
نام کتاب:

افزایش موفقیت تولید مثل کمکی

Enhancing Success of Assisted Reproduction
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Atef M.M. Darwish
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اندومتریوز (آماس غشای داخلی رحم) – مفاهیم پایه و روند های پژوهش کنونی
Endometriosis - Basic Concepts and Current Research Trends
نام کتاب:

اندومتریوز (آماس غشای داخلی رحم) – مفاهیم پایه و روند های پژوهش کنونی

Endometriosis - Basic Concepts and Current Research Trends
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Koel Chaudhury and Baidyanath Chakravarty
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 20.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 حاملگی خارج رحمی – تشخیص و مدیریت مدرن
Ectopic Pregnancy - Modern Diagnosis and Management
نام کتاب:

حاملگی خارج رحمی – تشخیص و مدیریت مدرن

Ectopic Pregnancy - Modern Diagnosis and Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Michael Kamrava
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر