موضوعات کتاب ها

طب سوزنی در طب مدرن
Acupuncture in Modern Medicine
نام کتاب:

طب سوزنی در طب مدرن

Acupuncture in Modern Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Lucy L. Chen and Tsung O. Cheng
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.5مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


خلاصه ای از مقالات در درمان جایگزین
A Compendium of Essays on Alternative Therapy
نام کتاب:

خلاصه ای از مقالات در درمان جایگزین

A Compendium of Essays on Alternative Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Arup Bhattacharya
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سارکوئیدوز (زگیل) – تشخیص و مدیریت
Sarcoidosis Diagnosis and Management
نام کتاب:

سارکوئیدوز (زگیل) – تشخیص و مدیریت

Sarcoidosis Diagnosis and Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Mohammad Hosein Kalantar Motamedi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 37.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سارکوئیدوز (زگیل)
Sarcoidosis
نام کتاب:

سارکوئیدوز (زگیل)

Sarcoidosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Yoshinobu Eishi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیماری های تنفسی
Respiratory Diseases
نام کتاب:

بیماری های تنفسی

Respiratory Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Mostafa Ghanei
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بیماری تنفسی و عفونت – دیدگاهای جدید
Respiratory Disease and Infection - A New Insight
نام کتاب:

بیماری تنفسی و عفونت – دیدگاهای جدید

Respiratory Disease and Infection - A New Insight
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Bassam H. Mahboub
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


عفونت ریوی
Pulmonary Infection
نام کتاب:

عفونت ریوی

Pulmonary Infection
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Amer Amal
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 آمبولی ریه
Pulmonary Embolism
نام کتاب:

آمبولی ریه

Pulmonary Embolism
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Ufuk Çobanoğlu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


انکوژنز، بیماری های ریوی التهابی و انگلی گرمسیری
Oncogenesis, Inflammatory and Parasitic Tropical Diseases of the Lung
نام کتاب:

انکوژنز، بیماری های ریوی التهابی و انگلی گرمسیری

Oncogenesis, Inflammatory and Parasitic Tropical Diseases of the Lung
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Jean-Marie Kayembe
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دیدگاه های جهانی در برونکوسکوپی
Global Perspectives on Bronchoscopy
نام کتاب:

دیدگاه های جهانی در برونکوسکوپی

Global Perspectives on Bronchoscopy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Sai Praveen Haranath and Samiya Razvi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


امفیزم (اتساع ریه)
Emphysema
نام کتاب:

امفیزم (اتساع ریه)

Emphysema
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Ravi Mahadeva
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سیستیک فیبروزیس – امید های تازه ای به واسطه پژوهش
Cystic Fibrosis - Renewed Hopes Through Research
نام کتاب:

سیستیک فیبروزیس – امید های تازه ای به واسطه پژوهش

Cystic Fibrosis - Renewed Hopes Through Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Dinesh Sriramulu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بیماری انسدادی مزمن ریه – مفاهیم کنونی و عمل
Chronic Obstructive Pulmonary Disease - Current Concepts and Practice
نام کتاب:

بیماری انسدادی مزمن ریه – مفاهیم کنونی و عمل

Chronic Obstructive Pulmonary Disease - Current Concepts and Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Kian-Chung Ong
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آسم نایژه ای (تنگی نفس) – تدابیر درمانی جدید
Bronchial Asthma - Emerging Therapeutic Strategies
نام کتاب:

آسم نایژه ای (تنگی نفس) – تدابیر درمانی جدید

Bronchial Asthma - Emerging Therapeutic Strategies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Elizabeth Sapey
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیماری های ریه
Lung Diseases - Selected State of the Art Reviews
نام کتاب:

بیماری های ریه

Lung Diseases - Selected State of the Art Reviews
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Elvis Malcolm Irusen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 23 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سلول های بنیادی در کلینیک و تحقیقات
Stem Cells in Clinic and Research
نام کتاب:

سلول های بنیادی در کلینیک و تحقیقات

Stem Cells in Clinic and Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Ali Gholamrezanezhad
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 59.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 زیست شناسی سلول بنیادی در زندگی عادی و بیماری
Stem Cell Biology in Normal Life and Diseases
نام کتاب:

زیست شناسی سلول بنیادی در زندگی عادی و بیماری

Stem Cell Biology in Normal Life and Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Kamran Alimoghaddam
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت های جدید در پیوند سلول بنیادی
New Advances in Stem Cell Transplantation
نام کتاب:

پیشرفت های جدید در پیوند سلول بنیادی

New Advances in Stem Cell Transplantation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Taner Demirer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سلول های بنیادی عصبی و درمان
Neural Stem Cells and Therapy
نام کتاب:

سلول های بنیادی عصبی و درمان

Neural Stem Cells and Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Tao Sun
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 29.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


روشهای پیشرفته در کشت، دستکاری و استفاده از سلولهای بنیادی جنینی برای برنامه های کاربردی عمومی و عملی
Methodological Advances in the Culture, Manipulation and Utilization of Embryonic Stem Cells for Basic and Practical Applications
نام کتاب:

روشهای پیشرفته در کشت، دستکاری و استفاده از سلولهای بنیادی جنینی برای برنامه های کاربردی عمومی و عملی

Methodological Advances in the Culture, Manipulation and Utilization of Embryonic Stem Cells for Basic and Practical Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Craig Atwood
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 54.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر