موضوعات کتاب ها

الکترودیاگنوز در مرز های جدید تحقیقات بالینی
Electrodiagnosis in New Frontiers of Clinical Research
نام کتاب:

الکترودیاگنوز در مرز های جدید تحقیقات بالینی

Electrodiagnosis in New Frontiers of Clinical Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Hande Turker
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فیزیولوژی
Physiology: with STUDENT CONSULT Online Access, 5e (Costanzo Physiology)
نام کتاب:

فیزیولوژی

Physiology: with STUDENT CONSULT Online Access, 5e (Costanzo Physiology)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Linda S. Costanzo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تروما ارتوپدی: رویکرد مبتنی بر شواهد
Orthopedic Traumatology: An Evidence-Based Approach
نام کتاب:

تروما ارتوپدی: رویکرد مبتنی بر شواهد

Orthopedic Traumatology: An Evidence-Based Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Manish K. Sethi , A. Alex Jahangir , William T. Obremskey
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دارو های نادر: آشنایی با بازار دارویی بیماری های نادر  و پویایی آن
Orphan Drugs: Understanding The Rare Disease Market And Its Dynamics
نام کتاب:

دارو های نادر: آشنایی با بازار دارویی بیماری های نادر و پویایی آن

Orphan Drugs: Understanding The Rare Disease Market And Its Dynamics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: E Hernberg-Stahl, M Reljanovic
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هدایت زندگی با بیماری پارکینسون
Navigating Life with Parkinson Disease
نام کتاب:

هدایت زندگی با بیماری پارکینسون

Navigating Life with Parkinson Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Sotirios Parashos , Rose Wichmann
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


فناوری نانو در پوست
Nanotechnology in Dermatology
نام کتاب:

فناوری نانو در پوست

Nanotechnology in Dermatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Adnan Nasir, Adam Friedman , Steven Wang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مراقبت چندگانه از بی اختیاری ادراری
Multidisciplinary Care of Urinary Incontinence
نام کتاب:

مراقبت چندگانه از بی اختیاری ادراری

Multidisciplinary Care of Urinary Incontinence
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Lewis Chan , Vincent Tse
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 اسپکتروسکوپی MR از اختلالات مغزی کودکان
MR Spectroscopy of Pediatric Brain Disorders
نام کتاب:

اسپکتروسکوپی MR از اختلالات مغزی کودکان

MR Spectroscopy of Pediatric Brain Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Stefan Blüml , Ashok Panigrahy
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


راهنمای سلول های بنیادی و پیوند مغز استخوان
Manual of Stem Cell and Bone Marrow Transplantation
نام کتاب:

راهنمای سلول های بنیادی و پیوند مغز استخوان

Manual of Stem Cell and Bone Marrow Transplantation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Joseph H. Antin, Deborah Yolin Raley
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کشتن یا درمان: تاریخچه مصور پزشکی
Kill or Cure: An Illustrated History of Medicine
نام کتاب:

کشتن یا درمان: تاریخچه مصور پزشکی

Kill or Cure: An Illustrated History of Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی
نویسنده: Steve Parker
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 37.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 داروهای استنشاقی: تکنیک ها و محصولات
Inhalation Drug Delivery: Techniques and Products
نام کتاب:

داروهای استنشاقی: تکنیک ها و محصولات

Inhalation Drug Delivery: Techniques and Products
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Paolo Colombo , Daniela Traini , Francesca Buttini
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیوند بافت جنینی انسانی
Human Fetal Tissue Transplantation
نام کتاب:

پیوند بافت جنینی انسانی

Human Fetal Tissue Transplantation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Niranjan Bhattacharya , Phillip Stubblefield
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


هورمون ها و سرطان پستان
Hormones and Breast Cancer
نام کتاب:

هورمون ها و سرطان پستان

Hormones and Breast Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Gerald Litwack
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


راهنمایی برای طراحی آزمایشگاه: بهداشت، ایمنی، و ملاحظات زیست محیطی
Guidelines for Laboratory Design: Health, Safety, and Environmental Considerations
نام کتاب:

راهنمایی برای طراحی آزمایشگاه: بهداشت، ایمنی، و ملاحظات زیست محیطی

Guidelines for Laboratory Design: Health, Safety, and Environmental Considerations
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: Louis J. DiBerardinis , Janet S. Baum, Melvin W. First , Gari T. Gatwood, Anand K. Seth
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


نقرس: علوم پایه و بالینی
Gout: Basic Science and Clinical Practice
نام کتاب:

نقرس: علوم پایه و بالینی

Gout: Basic Science and Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: David S. Newcombe
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


  راهکار بالینی جهانی: مدیریت و پیاده سازی در هنگام  مواجهه با منابع محدود
Global Clinical Trials Playbook: Management and Implementation when resources are limited
نام کتاب:

راهکار بالینی جهانی: مدیریت و پیاده سازی در هنگام مواجهه با منابع محدود

Global Clinical Trials Playbook: Management and Implementation when resources are limited
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Menghis Bairu , Richard Chin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 گاستروانترولوژی (گوارش)
Gastroenterology
نام کتاب:

گاستروانترولوژی (گوارش)

Gastroenterology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Ralph Boulton , Claire Cousins , Sanjeev Gupta , Humphrey Hodgson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 چاقو جراحی مغز و اعصاب گاما در درمان اختلالات داخل جمجمه
Gamma Knife Neurosurgery in the Management of Intracranial Disorders
نام کتاب:

چاقو جراحی مغز و اعصاب گاما در درمان اختلالات داخل جمجمه

Gamma Knife Neurosurgery in the Management of Intracranial Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Lotta Sarnman , Motohiro Hayashi , Jeremy Ganz , Kintomo Takakura
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مطالعات اثر متقابل دارو  بر غشای زیستی: استفاده از تکنیک های رنگ سنجی
Drug-Biomembrane Interaction Studies: The Application of Calorimetric Techniques
نام کتاب:

مطالعات اثر متقابل دارو بر غشای زیستی: استفاده از تکنیک های رنگ سنجی

Drug-Biomembrane Interaction Studies: The Application of Calorimetric Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: R Pignatello
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اطلس رنگی  بدن انسان
Coloring Atlas of the Human Body
نام کتاب:

اطلس رنگی بدن انسان

Coloring Atlas of the Human Body
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Kerry Hull PhD
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 19.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر