موضوعات کتاب ها

 گاستروانترولوژی (گوارش)
Gastroenterology
نام کتاب:

گاستروانترولوژی (گوارش)

Gastroenterology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Ralph Boulton , Claire Cousins , Sanjeev Gupta , Humphrey Hodgson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 چاقو جراحی مغز و اعصاب گاما در درمان اختلالات داخل جمجمه
Gamma Knife Neurosurgery in the Management of Intracranial Disorders
نام کتاب:

چاقو جراحی مغز و اعصاب گاما در درمان اختلالات داخل جمجمه

Gamma Knife Neurosurgery in the Management of Intracranial Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Lotta Sarnman , Motohiro Hayashi , Jeremy Ganz , Kintomo Takakura
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مطالعات اثر متقابل دارو  بر غشای زیستی: استفاده از تکنیک های رنگ سنجی
Drug-Biomembrane Interaction Studies: The Application of Calorimetric Techniques
نام کتاب:

مطالعات اثر متقابل دارو بر غشای زیستی: استفاده از تکنیک های رنگ سنجی

Drug-Biomembrane Interaction Studies: The Application of Calorimetric Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: R Pignatello
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اطلس رنگی  بدن انسان
Coloring Atlas of the Human Body
نام کتاب:

اطلس رنگی بدن انسان

Coloring Atlas of the Human Body
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Kerry Hull PhD
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 19.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 مراقبت پیچیده : چالش تشخیص در پزشکی بیمارستان
Clinical Care Conundrums: Challenging Diagnoses in Hospital Medicine
نام کتاب:

مراقبت پیچیده : چالش تشخیص در پزشکی بیمارستان

Clinical Care Conundrums: Challenging Diagnoses in Hospital Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: James C. Pile, Thomas E. Baudendistel , Brian Harte
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 آزمایشات بالینی نورولوژی – طراحی، هدایت، آنالیز
Clinical Trials in Neurology: Design, Conduct, Analysis
نام کتاب:

آزمایشات بالینی نورولوژی – طراحی، هدایت، آنالیز

Clinical Trials in Neurology: Design, Conduct, Analysis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Bernard Ravina MD MSCE , Jeffrey Cummings , Michael McDermott , R. Michael Poole
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


نوروتراپی بالینی – کاربرد تکنیک های درمان
Clinical Neurotherapy: Application of Techniques for Treatment
نام کتاب:

نوروتراپی بالینی – کاربرد تکنیک های درمان

Clinical Neurotherapy: Application of Techniques for Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: David S. Cantor , James R. Evans
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اطلس اعصاب محیطی در سونوگرافی
Atlas of Peripheral Nerve Ultrasound
نام کتاب:

اطلس اعصاب محیطی در سونوگرافی

Atlas of Peripheral Nerve Ultrasound
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Siegfried Peer, Hannes Gruber
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اطلس آناتومی غدد لنفاوی
Atlas of Lymph Node Anatomy
نام کتاب:

اطلس آناتومی غدد لنفاوی

Atlas of Lymph Node Anatomy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Mukesh G. Harisinghani
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اطلس پیری پوست
Atlas of Geriatric Dermatology
نام کتاب:

اطلس پیری پوست

Atlas of Geriatric Dermatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Robert A. Norman, Edward M. Young Jr
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 37.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیوند کبد: ارزیابی و مدیریت بالینی
Liver Transplantation: Clinical Assessment and Management
نام کتاب:

پیوند کبد: ارزیابی و مدیریت بالینی

Liver Transplantation: Clinical Assessment and Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: James Neuberger, James Ferguson, Philip N. Newsome
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 40,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


جراحی رباط مچ دست: قبل از آرتریت
Carpal Ligament Surgery: Before Arthritis
نام کتاب:

جراحی رباط مچ دست: قبل از آرتریت

Carpal Ligament Surgery: Before Arthritis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Emmanuel Camus , Luc Van Overstraeten
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


متاستاز تجربی و بالینی: بررسی جامع
Experimental and Clinical Metastasis: A Comprehensive Review
نام کتاب:

متاستاز تجربی و بالینی: بررسی جامع

Experimental and Clinical Metastasis: A Comprehensive Review
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Julia V. Burnier , Miguel N Burnier
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اطلس زیر پوستی مرمت  لبه به لبه دریچه میترال
Atlas of Percutaneous Edge-to-Edge Mitral Valve Repair
نام کتاب:

اطلس زیر پوستی مرمت لبه به لبه دریچه میترال

Atlas of Percutaneous Edge-to-Edge Mitral Valve Repair
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Ted Feldman , Olaf Franzen, Reginald Low , Jason Rogers , Khung Keong Yeo
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 46 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 تعویض عمومی پوست، سوختگی، و جراحی پلاستیک: مهندسی بافت در عمل بالینی
Dermal Replacements in General, Burn, and Plastic Surgery: Tissue Engineering in Clinical Practice
نام کتاب:

تعویض عمومی پوست، سوختگی، و جراحی پلاستیک: مهندسی بافت در عمل بالینی

Dermal Replacements in General, Burn, and Plastic Surgery: Tissue Engineering in Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Lars-Peter Kamolz , David Benjamin Lumenta
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات غذا خوردن و پوست
Eating Disorders and the Skin
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات غذا خوردن و پوست

Eating Disorders and the Skin
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Renata Strumia
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مباحث اصلی در بیهوشی قلب
Core Topics in Cardiac Anesthesia
نام کتاب:

مباحث اصلی در بیهوشی قلب

Core Topics in Cardiac Anesthesia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Jonathan H. Mackay , Dr Joseph E. Arrowsmith
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 25.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پیچیدگی های پیوند کلیه
Understanding the Complexities of Kidney Transplantation
نام کتاب:

پیچیدگی های پیوند کلیه

Understanding the Complexities of Kidney Transplantation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Jorge Ortiz and Jason Andre
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 30.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مشکلات فنی در بیماران تحت همودیالیز
Technical Problems in Patients on Hemodialysis
نام کتاب:

مشکلات فنی در بیماران تحت همودیالیز

Technical Problems in Patients on Hemodialysis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Maria Goretti Penido
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مشکلات ویژه در بیماران همودیالیزی
Special Problems in Hemodialysis Patients
نام کتاب:

مشکلات ویژه در بیماران همودیالیزی

Special Problems in Hemodialysis Patients
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Maria Goretti Penido
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر