موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سرطان سر و گردن: یک رویکرد چند رشته
Head and Neck Cancer: A Multidisciplinary Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان سر و گردن: یک رویکرد چند رشته

Head and Neck Cancer: A Multidisciplinary Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Louis B. Harrison , Roy B. Sessions and Merrill S. Kies
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 67.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آندوسکوپی: استفاده خلاقانه و فن آوری های نوظهور
Endoscopy: Innovative Uses and Emerging Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب آندوسکوپی: استفاده خلاقانه و فن آوری های نوظهور

Endoscopy: Innovative Uses and Emerging Technologies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Somchai Amornyotin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 54.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد ها به هیسترکتومی
Approaches to Hysterectomy
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد ها به هیسترکتومی

Approaches to Hysterectomy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Zouhair O. Amarin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 27.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری آلزایمر: چالش های آینده
Alzheimer`s Disease: Challenges for the Future
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری آلزایمر: چالش های آینده

Alzheimer`s Disease: Challenges for the Future
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Inga Zer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سم شناسی صنعتی
Hamilton and Hardy's Industrial Toxicology
نام کتاب:

دانلود کتاب سم شناسی صنعتی

Hamilton and Hardy's Industrial Toxicology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » سم شناسی
نویسنده: Raymond D. Harbison , Marie M. Bourgeois and Giffe T. Johnson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صرع و حالت Interictal: بیماری های همراه و کیفیت زندگی
Epilepsy and the Interictal State: Co-morbidities and Quality of Life
نام کتاب:

دانلود کتاب صرع و حالت Interictal: بیماری های همراه و کیفیت زندگی

Epilepsy and the Interictal State: Co-morbidities and Quality of Life
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Erik K. St Louis , David M. Ficker , Terence J. O'Brien
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس آناتومی انسان
Atlas of Human Anatomy
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس آناتومی انسان

Atlas of Human Anatomy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Mark Nielsen and Shawn D. Miller
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 71.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی پپتید و طراحی دارو
Peptide Chemistry and Drug Design
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی پپتید و طراحی دارو

Peptide Chemistry and Drug Design
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Ben M. Dunn
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توانبخشی عصبی عضلانی در درمانهای دستی و فیزیکی
Neuromuscular Rehabilitation in Manual and Physical Therapies: Principles to Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب توانبخشی عصبی عضلانی در درمانهای دستی و فیزیکی

Neuromuscular Rehabilitation in Manual and Physical Therapies: Principles to Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Eyal Lederman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گیرنده 5-HT2C در پاتوفیزیولوژی بیماری سیستم عصبی مرکزی
5-HT2C Receptors in the Pathophysiology of CNS Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب گیرنده 5-HT2C در پاتوفیزیولوژی بیماری سیستم عصبی مرکزی

5-HT2C Receptors in the Pathophysiology of CNS Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Giuseppe Di Giovanni , Ennio Esposito , Vincenzo Di Matteo
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای نظریه های پیری
Handbook of Theories of Aging, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای نظریه های پیری

Handbook of Theories of Aging, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سالمندان و علم پیر شناسی
نویسنده: Vern L. Bengtson and Richard Settersten Jr
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کمبود هورمون رشد: فیزیولوژی و مدیریت بالینی
Growth Hormone Deficiency: Physiology and Clinical Management
نام کتاب:

دانلود کتاب کمبود هورمون رشد: فیزیولوژی و مدیریت بالینی

Growth Hormone Deficiency: Physiology and Clinical Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Laurie E. Cohen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی پلاستیک
Grabb and Smith's Plastic Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی پلاستیک

Grabb and Smith's Plastic Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Charles HM Thorne , Geoffrey C. Gurtner , Kevin Chung , Arun Gosain and Babak Mehrara
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 57.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای جراحی و بیهوشی جهانی: ارائه مراقبت در تنظیمات منابع محدود
Global Surgery and Anesthesia Manual: Providing Care in Resource-limited Settings
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای جراحی و بیهوشی جهانی: ارائه مراقبت در تنظیمات منابع محدود

Global Surgery and Anesthesia Manual: Providing Care in Resource-limited Settings
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: John G. Meara , Craig D. , Selwyn O. Rogers and David P. Mooney
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فیزیولوژی دستگاه گوارش و بیماری ها: روش ها و پروتکل ها
Gastrointestinal Physiology and Diseases: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی دستگاه گوارش و بیماری ها: روش ها و پروتکل ها

Gastrointestinal Physiology and Diseases: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Andrei I. Ivanov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی کاربردی اورولوژیک در بیماریهای نوروژنیک و انکولوژیک: نقش جراحی های کم تهاجمی پیشرفته
Functional Urologic Surgery in Neurogenic and Oncologic Diseases: Role of Advanced Minimally Invasive Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی کاربردی اورولوژیک در بیماریهای نوروژنیک و انکولوژیک: نقش جراحی های کم تهاجمی پیشرفته

Functional Urologic Surgery in Neurogenic and Oncologic Diseases: Role of Advanced Minimally Invasive Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Antonio Carbone , Giovanni Palleschi , Antonio Luigi Pastore and Aurel Messas
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی توانبخشی حرفه ای قانونی
Foundations of Forensic Vocational Rehabilitation
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی توانبخشی حرفه ای قانونی

Foundations of Forensic Vocational Rehabilitation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Rick Robinson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکل پزشکی DNA تایپینگ قانونی
Forensic DNA Typing Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکل پزشکی DNA تایپینگ قانونی

Forensic DNA Typing Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: William Goodwin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طب اورژانس کودکان
Fleisher & Ludwig's Textbook of Pediatric Emergency Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب طب اورژانس کودکان

Fleisher & Ludwig's Textbook of Pediatric Emergency Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Richard G Bachur and Kathy N. Shaw
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 135.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ویژگی ها و مدیریت درد سرطان لگن
Features and Management of the Pelvic Cancer Pain
نام کتاب:

دانلود کتاب ویژگی ها و مدیریت درد سرطان لگن

Features and Management of the Pelvic Cancer Pain
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Marco Cascella and Arturo Cuomo Daniela Viscardi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر