موضوعات کتاب ها

اکوکاردیوگرافی (اکو قلب نگاری) – در بیماری های خاص
Echocardiography - In Specific Diseases
نام کتاب:

اکوکاردیوگرافی (اکو قلب نگاری) – در بیماری های خاص

Echocardiography - In Specific Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Gani Bajraktari
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


جذب سنجی دو انرژی اشعه ایکس (DXA، سابقاً DEXA – اندازه گیری تراکم مواد معدنی استخوان)
Dual Energy X-Ray Absorptiometry
نام کتاب:

جذب سنجی دو انرژی اشعه ایکس (DXA، سابقاً DEXA – اندازه گیری تراکم مواد معدنی استخوان)

Dual Energy X-Ray Absorptiometry
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Abdellah El Maghraoui
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


CT اسکن – تکنیک ها و کاربرد ها
CT Scanning - Techniques and Applications
نام کتاب:

CT اسکن – تکنیک ها و کاربرد ها

CT Scanning - Techniques and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Karupppasamy Subburaj
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 42 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


توموگرافی (پرتونگاری مقطعی) رایانه ای – کاربرد های ویژه
Computed Tomography - Special Applications
نام کتاب:

توموگرافی (پرتونگاری مقطعی) رایانه ای – کاربرد های ویژه

Computed Tomography - Special Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Luca Saba
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 42 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


توموگرافی (پرتونگاری مقطعی) رایانه ای – کاربرد های بالینی
Computed Tomography - Clinical Applications
نام کتاب:

توموگرافی (پرتونگاری مقطعی) رایانه ای – کاربرد های بالینی

Computed Tomography - Clinical Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Luca Saba
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 45.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مهندسی بافت برای بازسازی بافت و اندام
Tissue Engineering for Tissue and Organ Regeneration
نام کتاب:

مهندسی بافت برای بازسازی بافت و اندام

Tissue Engineering for Tissue and Organ Regeneration
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Daniel Eberli
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 50 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پزشکی احیا و مهندسی بافت – سلول ها و بیومتریال ها (زیست مواد)
Regenerative Medicine and Tissue Engineering - Cells and Biomaterials
نام کتاب:

پزشکی احیا و مهندسی بافت – سلول ها و بیومتریال ها (زیست مواد)

Regenerative Medicine and Tissue Engineering - Cells and Biomaterials
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Daniel Eberli
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 45.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بازسازی کبد
Liver Regeneration
نام کتاب:

بازسازی کبد

Liver Regeneration
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Pedro M. Baptista
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


زیست پزشکی
Biomedicine
نام کتاب:

زیست پزشکی

Biomedicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Chao Lin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


طیف سنجی مادون قرمز - زندگی و علوم پزشکی
Infrared Spectroscopy - Life and Biomedical Sciences
نام کتاب:

طیف سنجی مادون قرمز - زندگی و علوم پزشکی

Infrared Spectroscopy - Life and Biomedical Sciences
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Theophile Theophanides
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بازسازی استخوان
Bone Regeneration
نام کتاب:

بازسازی استخوان

Bone Regeneration
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Haim Tal
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 44 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پیشرفت ها در پزشکی احیا
Advances in Regenerative Medicine
نام کتاب:

پیشرفت ها در پزشکی احیا

Advances in Regenerative Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Sabine Wislet-Gendebien
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


جنبه های کاربردی از سونوگرافی در انسان
Applied Aspects of Ultrasonography in Humans
نام کتاب:

جنبه های کاربردی از سونوگرافی در انسان

Applied Aspects of Ultrasonography in Humans
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Phil Ainslie
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کاربرد EMG (الکترومیوگرافی) در پزشکی بالینی و ورزشی
Applications of EMG in Clinical and Sports Medicine
نام کتاب:

کاربرد EMG (الکترومیوگرافی) در پزشکی بالینی و ورزشی

Applications of EMG in Clinical and Sports Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Catriona Steele
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 20 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


همه چیز در مورد تغذیه با شیر مادر
The Everything Breastfeeding Book
نام کتاب:

همه چیز در مورد تغذیه با شیر مادر

The Everything Breastfeeding Book
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Suzanne Fredregill and Ray Fredregill
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.64 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پرستاری مبتنی بر شواهد برای مراقبت از سکته مغزی و شرایط نوروواسکولر
Evidence-Based Nursing Care for Stroke and Neurovascular Conditions
نام کتاب:

پرستاری مبتنی بر شواهد برای مراقبت از سکته مغزی و شرایط نوروواسکولر

Evidence-Based Nursing Care for Stroke and Neurovascular Conditions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Sheila A. Alexander
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پرستاری جراحی داخلی
Medical-Surgical Nursing Demystified
نام کتاب:

پرستاری جراحی داخلی

Medical-Surgical Nursing Demystified
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Mary Digiulio and James Keogh
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.26 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


راهنمای دارویی دیویس برای پرستاران
Davis's Drug Guide for Nurses, 13th edition
نام کتاب:

راهنمای دارویی دیویس برای پرستاران

Davis's Drug Guide for Nurses, 13th edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: April Hazard Valler, Cynthia A. Sanoski
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 43 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پرستاری و ارتقاء بهداشت عمومی
Community & Public Health Nursing: Promoting the Public's Health
نام کتاب:

پرستاری و ارتقاء بهداشت عمومی

Community & Public Health Nursing: Promoting the Public's Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Judith Allender RN, Cherie Rector, Kristine Warner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 109 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تفکر و نوشتن برای دانشجویان پرستاری
Critical Thinking and Writing for Nursing Students
نام کتاب:

تفکر و نوشتن برای دانشجویان پرستاری

Critical Thinking and Writing for Nursing Students
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Bob Price and Anne Harrington
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر