موضوعات کتاب ها

جنبه های کاربردی از سونوگرافی در انسان
Applied Aspects of Ultrasonography in Humans
نام کتاب:

جنبه های کاربردی از سونوگرافی در انسان

Applied Aspects of Ultrasonography in Humans
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Phil Ainslie
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کاربرد EMG (الکترومیوگرافی) در پزشکی بالینی و ورزشی
Applications of EMG in Clinical and Sports Medicine
نام کتاب:

کاربرد EMG (الکترومیوگرافی) در پزشکی بالینی و ورزشی

Applications of EMG in Clinical and Sports Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Catriona Steele
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 20 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


همه چیز در مورد تغذیه با شیر مادر
The Everything Breastfeeding Book
نام کتاب:

همه چیز در مورد تغذیه با شیر مادر

The Everything Breastfeeding Book
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Suzanne Fredregill and Ray Fredregill
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.64 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پرستاری مبتنی بر شواهد برای مراقبت از سکته مغزی و شرایط نوروواسکولر
Evidence-Based Nursing Care for Stroke and Neurovascular Conditions
نام کتاب:

پرستاری مبتنی بر شواهد برای مراقبت از سکته مغزی و شرایط نوروواسکولر

Evidence-Based Nursing Care for Stroke and Neurovascular Conditions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Sheila A. Alexander
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پرستاری جراحی داخلی
Medical-Surgical Nursing Demystified
نام کتاب:

پرستاری جراحی داخلی

Medical-Surgical Nursing Demystified
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Mary Digiulio and James Keogh
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.26 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


راهنمای دارویی دیویس برای پرستاران
Davis's Drug Guide for Nurses, 13th edition
نام کتاب:

راهنمای دارویی دیویس برای پرستاران

Davis's Drug Guide for Nurses, 13th edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: April Hazard Valler, Cynthia A. Sanoski
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 43 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پرستاری و ارتقاء بهداشت عمومی
Community & Public Health Nursing: Promoting the Public's Health
نام کتاب:

پرستاری و ارتقاء بهداشت عمومی

Community & Public Health Nursing: Promoting the Public's Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Judith Allender RN, Cherie Rector, Kristine Warner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 109 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تفکر و نوشتن برای دانشجویان پرستاری
Critical Thinking and Writing for Nursing Students
نام کتاب:

تفکر و نوشتن برای دانشجویان پرستاری

Critical Thinking and Writing for Nursing Students
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Bob Price and Anne Harrington
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


راهنمای پرستاری بیتس 
Student Laboratory Manual for Bates' Nursing Guide to Physical Examination and History Taking
نام کتاب:

راهنمای پرستاری بیتس  " معاینه فیزیکی و شرح حال"

Student Laboratory Manual for Bates' Nursing Guide to Physical Examination and History Taking
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Beth Hogan-Quigley MSN RN CRNP
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.33 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تضمین کیفیت در خدمات بهداشت و درمان
Quality Assurance in Healthcare Service Delivery, Nursing and Personalized Medicine: Technologies and Processes
نام کتاب:

تضمین کیفیت در خدمات بهداشت و درمان "زایمان، پرستاری، و پزشکی فردی"

Quality Assurance in Healthcare Service Delivery, Nursing and Personalized Medicine: Technologies and Processes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Athina Lazakidou and Andriani Daskalaki
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.88 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مراقبت و پرستاری یک رویکرد جامع
Critical Care Nursing: A Holistic Approach
نام کتاب:

مراقبت و پرستاری یک رویکرد جامع

Critical Care Nursing: A Holistic Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Patricia Gonce , Dorrie K. Fontaine
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 43.62 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


زئونوز
Zoonosis
نام کتاب:

زئونوز

Zoonosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Jacob Lorenzo-Morales
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


عفونت های دستگاه ادراری
Urinary Tract Infections
نام کتاب:

عفونت های دستگاه ادراری

Urinary Tract Infections
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Peter Tenke
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آشنایی با سل - تلاش های تازه برای مبارزه با مقاومت دارویی
Understanding Tuberculosis - New Approaches to Fighting Against Drug Resistance
نام کتاب:

آشنایی با سل - تلاش های تازه برای مبارزه با مقاومت دارویی

Understanding Tuberculosis - New Approaches to Fighting Against Drug Resistance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Pere-Joan Cardona
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آشنایی با سل - تجارب جهانی و روش های نوآورانه برای تشخیص
Understanding Tuberculosis - Global Experiences and Innovative Approaches to the Diagnosis
نام کتاب:

آشنایی با سل - تجارب جهانی و روش های نوآورانه برای تشخیص

Understanding Tuberculosis - Global Experiences and Innovative Approaches to the Diagnosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Pere-Joan Cardona
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آشنایی با سل - رمزگشایی زندگی مرموز باسیل
Understanding Tuberculosis - Deciphering the Secret Life of the Bacilli
نام کتاب:

آشنایی با سل - رمزگشایی زندگی مرموز باسیل

Understanding Tuberculosis - Deciphering the Secret Life of the Bacilli
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Pere-Joan Cardona
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


آشنایی با HIV / AIDS مدیریت و مراقبت - روش همه گیر در قرن 21
Understanding HIV/AIDS Management and Care - Pandemic Approaches in the 21st Century
نام کتاب:

آشنایی با HIV / AIDS مدیریت و مراقبت - روش همه گیر در قرن 21

Understanding HIV/AIDS Management and Care - Pandemic Approaches in the 21st Century
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Fyson Hanania Kasenga
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سمیت و تست دارو
Toxicity and Drug Testing
نام کتاب:

سمیت و تست دارو

Toxicity and Drug Testing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: William Acree
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سفلیس – شناسایی، توصیف و تشخیص
Syphilis - Recognition, Description and Diagnosis
نام کتاب:

سفلیس – شناسایی، توصیف و تشخیص

Syphilis - Recognition, Description and Diagnosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Neuza S. Sato
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


کارسینوم (سرطان) سلول سنگفرشی
Squamous Cell Carcinoma
نام کتاب:

کارسینوم (سرطان) سلول سنگفرشی

Squamous Cell Carcinoma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Xiaoming Li
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر