موضوعات کتاب ها

میوپاتی های التهابی ایدیوپاتیک (آسیب های التهابی ناشناخته) – تحولات اخیر
Idiopathic Inflammatory Myopathies - Recent Developments
نام کتاب:

میوپاتی های التهابی ایدیوپاتیک (آسیب های التهابی ناشناخته) – تحولات اخیر

Idiopathic Inflammatory Myopathies - Recent Developments
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Idiopathic Inflammatory Myopathies – Recent Developments
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 پیشرفت های بالینی و ملکولی در بیماری خشک شدگی مهره های ستون فقرات
Clinical and Molecular Advances in Ankylosing Spondylitis
نام کتاب:

پیشرفت های بالینی و ملکولی در بیماری خشک شدگی مهره های ستون فقرات

Clinical and Molecular Advances in Ankylosing Spondylitis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Jacome Bruges-Armas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 26.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


چالش ها در روماتولوژی
Challenges in Rheumatology
نام کتاب:

چالش ها در روماتولوژی

Challenges in Rheumatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Miroslav Harjacek
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 جراحی نقص های پیچیده دیواره شکم
Surgery of Complex Abdominal Wall Defects
نام کتاب:

جراحی نقص های پیچیده دیواره شکم

Surgery of Complex Abdominal Wall Defects
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Rifat Latifi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 التهاب آلرژیک غشای مخاطی بینی
Allergic Rhinitis
نام کتاب:

التهاب آلرژیک غشای مخاطی بینی

Allergic Rhinitis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Marek L. Kowalski
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مبانی بیوفیزیکی حرکت انسان
Biophysical Foundations of Human Movement-3rd Edition
نام کتاب:

مبانی بیوفیزیکی حرکت انسان

Biophysical Foundations of Human Movement-3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Bruce Abernethy, Vaughan Kippers, Stephanie J. Hanrahan, Marcus G. Pandy, Alison M. McManus, and Laurel Mackinnon
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


بیماری های آلرژیک – نکات مهم در کلینیک، مکانیسم و درمان
Allergic Diseases - Highlights in the Clinic, Mechanisms and Treatment
نام کتاب:

بیماری های آلرژیک – نکات مهم در کلینیک، مکانیسم و درمان

Allergic Diseases - Highlights in the Clinic, Mechanisms and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Celso Pereira
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مشکلات رایج در جراحی مراقبت حاد
Common Problems in Acute Care Surgery
نام کتاب:

مشکلات رایج در جراحی مراقبت حاد

Common Problems in Acute Care Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Laura J. Moore, Krista L. Turner, and S. Rob Todd
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اشعه درمانی (رادیوتراپی) برای سرطان پوست
Radiation Therapy for Skin Cancer
نام کتاب:

اشعه درمانی (رادیوتراپی) برای سرطان پوست

Radiation Therapy for Skin Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Armand B. Cognetta and William M. Mendenhall
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 بیماری های عصبی عضلانی – رویکرد مبتنی بر مورد
Neuromuscular Disease: A Case-Based Approach
نام کتاب:

بیماری های عصبی عضلانی – رویکرد مبتنی بر مورد

Neuromuscular Disease: A Case-Based Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: John H. J. Wokke, Pieter A. van Doorn, Jessica E. Hoogendijk, and Marianne de Visser
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مشاوره پرستار دامپزشکی
The Consulting Veterinary Nurse
نام کتاب:

مشاوره پرستار دامپزشکی

The Consulting Veterinary Nurse
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Nicola Ackerman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکرو RNA ها به عنوان ابزار هایی در تولید زیست دارویی
MicroRNAs as Tools in Biopharmaceutical Production
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو RNA ها به عنوان ابزار هایی در تولید زیست دارویی

MicroRNAs as Tools in Biopharmaceutical Production
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Niall Barron
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  الکتروکاردیوگرام (ECG) در مراقبت اورژانس قبل از بیمارستان
The ECG in Prehospital Emergency Care
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروکاردیوگرام (ECG) در مراقبت اورژانس قبل از بیمارستان

The ECG in Prehospital Emergency Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: William J. Brady, Korin Hudson, Robin Naples and Amita Sudhir
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها ی غیر منتظره در تحقیقات ملانوم (تومور سیاه رنگ قشر عمیق پوست)
Breakthroughs in Melanoma Research
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها ی غیر منتظره در تحقیقات ملانوم (تومور سیاه رنگ قشر عمیق پوست)

Breakthroughs in Melanoma Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Yohei Tanaka
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 44.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تومور های مغزی – تدابیر درمانی کنونی و در حال ظهور
Brain Tumors - Current and Emerging Therapeutic Strategies
نام کتاب:

دانلود کتاب تومور های مغزی – تدابیر درمانی کنونی و در حال ظهور

Brain Tumors - Current and Emerging Therapeutic Strategies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Ana L. Abujamra
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 24 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب براکی تراپی
Brachytherapy
نام کتاب:

دانلود کتاب براکی تراپی

Brachytherapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Kazushi Kishi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش عملی در طب اورژانس
Practical Teaching in Emergency Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش عملی در طب اورژانس

Practical Teaching in Emergency Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Robert L. Rogers, Amal Mattu, Michael E. Winters, Joseph P. Martinez
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


سرطان مثانه – از علم پایه تا جراحی رباتیک
Bladder Cancer - From Basic Science to Robotic Surgery
نام کتاب:

سرطان مثانه – از علم پایه تا جراحی رباتیک

Bladder Cancer - From Basic Science to Robotic Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Abdullah Erdem Canda
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 20.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت ها در زیست شناسی، تصویربرداری و درمان گلیوبلاستوما
Advances in the Biology, Imaging and Therapies for Glioblastoma
نام کتاب:

پیشرفت ها در زیست شناسی، تصویربرداری و درمان گلیوبلاستوما

Advances in the Biology, Imaging and Therapies for Glioblastoma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Clark C. Chen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 33 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت ها در درمان سرطان
Advances in Cancer Therapy
نام کتاب:

پیشرفت ها در درمان سرطان

Advances in Cancer Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Mariastefania Antica
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر