موضوعات کتاب ها

سرطان مثانه – از علم پایه تا جراحی رباتیک
Bladder Cancer - From Basic Science to Robotic Surgery
نام کتاب:

سرطان مثانه – از علم پایه تا جراحی رباتیک

Bladder Cancer - From Basic Science to Robotic Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Abdullah Erdem Canda
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 20.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت ها در زیست شناسی، تصویربرداری و درمان گلیوبلاستوما
Advances in the Biology, Imaging and Therapies for Glioblastoma
نام کتاب:

پیشرفت ها در زیست شناسی، تصویربرداری و درمان گلیوبلاستوما

Advances in the Biology, Imaging and Therapies for Glioblastoma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Clark C. Chen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 33 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


پیشرفت ها در درمان سرطان
Advances in Cancer Therapy
نام کتاب:

پیشرفت ها در درمان سرطان

Advances in Cancer Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Mariastefania Antica
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مباحث در بیوپسی کلیه و آسیب شناسی
Topics in Renal Biopsy and Pathology
نام کتاب:

مباحث در بیوپسی کلیه و آسیب شناسی

Topics in Renal Biopsy and Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Muhammed Mubarak and Javed I. Kazi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوپسی (برداشت بافت) پروستات
Prostate Biopsy
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوپسی (برداشت بافت) پروستات

Prostate Biopsy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Nabil Kaddis Bissada
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 20.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوپسی (بافت برداری) ماهیچه
Muscle Biopsy
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوپسی (بافت برداری) ماهیچه

Muscle Biopsy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Challa Sundaram
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوپسی (برداشت بافت) کبد
Liver Biopsy
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوپسی (برداشت بافت) کبد

Liver Biopsy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Hirokazu Takahashi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 40.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیپوگلیسمی (کاهش قند خون) – علل و ظهور
Hypoglycemia - Causes and Occurrences
نام کتاب:

دانلود کتاب هیپوگلیسمی (کاهش قند خون) – علل و ظهور

Hypoglycemia - Causes and Occurrences
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Everlon Cid Rigobelo
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیستوپاتولوژی - نظرات و پیشرفتهای اخیر
Histopathology - Reviews and Recent Advances
نام کتاب:

دانلود کتاب هیستوپاتولوژی - نظرات و پیشرفتهای اخیر

Histopathology - Reviews and Recent Advances
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Enrique Poblet Martinez
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 32 مگابایت
قیمت: 25,000 رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیابت – آسیب ها و درمان ها
Diabetes - Damages and Treatments
نام کتاب:

دانلود کتاب دیابت – آسیب ها و درمان ها

Diabetes - Damages and Treatments
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Everlon Cid Rigobelo
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستی سرکوزیز سیستم عصبی انسان
Cysticercosis of the Human Nervous System
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستی سرکوزیز سیستم عصبی انسان

Cysticercosis of the Human Nervous System
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Oscar H. Del Brutto and ‎Hector H. Garcia
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  استراتژی های تحویل دارو برای دارو های به طور ضعیف محلول در آب
Drug Delivery Strategies for Poorly Water-Soluble Drugs
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژی های تحویل دارو برای دارو های به طور ضعیف محلول در آب

Drug Delivery Strategies for Poorly Water-Soluble Drugs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Dionysios Douroumis and Alfred Fahr
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارماکوگنوزی مولکولی (دارو های ساده و گیاهی)
Molecular Pharmacognosy
نام کتاب:

دانلود کتاب فارماکوگنوزی مولکولی (دارو های ساده و گیاهی)

Molecular Pharmacognosy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Lu-qi Huang
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصمیم گیری های پزشکی
Medical Decision Making
نام کتاب:

دانلود کتاب تصمیم گیری های پزشکی

Medical Decision Making
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Harold C. Sox, Michael C. Higgins and Douglas K. Owens
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 15,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نرم افزار منبع باز در پژوهش علم حیات – راه حل های عملی برای مقابله با چالش های مشترک در صنعت داروسازی
Open Source Software in Life Science Research: Practical Solutions To Common Challenges In The Pharmaceutical Industry And Beyond
نام کتاب:

دانلود کتاب نرم افزار منبع باز در پژوهش علم حیات – راه حل های عملی برای مقابله با چالش های مشترک در صنعت داروسازی

Open Source Software in Life Science Research: Practical Solutions To Common Challenges In The Pharmaceutical Industry And Beyond
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Lee Harland and Mark Forster
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اطلس اندومیکروسکوپی دستگاه گوارش
Atlas of Gastrointestinal Endomicroscopy
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس اندومیکروسکوپی دستگاه گوارش

Atlas of Gastrointestinal Endomicroscopy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Yan-Qing Li, Khek-Yu Ho, Xiu-Li Zuo, Cheng-Jun Zhou
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 24 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روندهای موجود در تحقیق درباره بیماری کبد الکلی - جنبه های بالینی و علمی
Trends in Alcoholic Liver Disease Research - Clinical and Scientific Aspects
نام کتاب:

دانلود کتاب روندهای موجود در تحقیق درباره بیماری کبد الکلی - جنبه های بالینی و علمی

Trends in Alcoholic Liver Disease Research - Clinical and Scientific Aspects
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Ichiro Shimizu
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فشار خون سیاهرگی – علل و عوارض
Portal Hypertension - Causes and Complications
نام کتاب:

دانلود کتاب فشار خون سیاهرگی – علل و عوارض

Portal Hypertension - Causes and Complications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Dmitry V. Garbuzenko
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چالش های شناسایی در تشخیص های بالینی
Detection Challenges in Clinical Diagnostics
نام کتاب:

دانلود کتاب چالش های شناسایی در تشخیص های بالینی

Detection Challenges in Clinical Diagnostics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: Pankaj Vadgama and Serban Peteu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.13 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پانکراتیت حاد (التهاب حاد پانکراس)
Acute Pancreatitis
نام کتاب:

دانلود کتاب پانکراتیت حاد (التهاب حاد پانکراس)

Acute Pancreatitis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Luis Rodrigo
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر