موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مدیریت فیبریلاسیون دهلیزی: روش عملی
Management of Atrial Fibrillation: A Practical Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت فیبریلاسیون دهلیزی: روش عملی

Management of Atrial Fibrillation: A Practical Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Mohammad Shenasa and A. John Camm
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروفیزیولوژی: مبانی
Electrophysiology: The Basics: A Companion Guide for the Cardiology Fellow during the EP Rotation
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروفیزیولوژی: مبانی

Electrophysiology: The Basics: A Companion Guide for the Cardiology Fellow during the EP Rotation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Jonathan S. Steinberg and Suneet Mittal
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبحث دارو شیمی فضایی: روش تحلیلی و فارماکولوژی، ویرایش سوم
Drug Stereochemistry: Analytical Methods and Pharmacology, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مبحث دارو شیمی فضایی: روش تحلیلی و فارماکولوژی، ویرایش سوم

Drug Stereochemistry: Analytical Methods and Pharmacology, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Krzysztof Jozwiak , W. J. Lough and Irving W. Wainer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشف دارو
Drug Discovery
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف دارو

Drug Discovery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Hany A. El-Shemy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری و مشاوره دارویی: اختلالات عصبی
Disease & Drug Consult: Neurologic Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری و مشاوره دارویی: اختلالات عصبی

Disease & Drug Consult: Neurologic Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Lippincott
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهارت های سمع: صداهای نفس و قلب
Auscultation Skills: Breath & Heart Sounds
نام کتاب:

دانلود کتاب مهارت های سمع: صداهای نفس و قلب

Auscultation Skills: Breath & Heart Sounds
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Jessica Shank Coviello
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 71.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقعد: درمان جراحی و آسیب شناسی
Anus: Surgical Treatment and Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب مقعد: درمان جراحی و آسیب شناسی

Anus: Surgical Treatment and Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Richard Cohen and Alastair Windsor
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی برای دندانپزشکی
Anatomy for Dental Medicine, Latin Nomenclature
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی برای دندانپزشکی

Anatomy for Dental Medicine, Latin Nomenclature
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Michael Schuenke , Erik Schulte , Udo Schumacher and Eric W. Baker
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 141 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی خواب
Sleep Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی خواب

Sleep Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Himender Makker , Matthew Walker , Hugh Selsick , Bhik Kotecha and Ama Johal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان تشنج غیرصرعی: راهنمای درمانگر
Treating Nonepileptic Seizures: Therapist Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان تشنج غیرصرعی: راهنمای درمانگر

Treating Nonepileptic Seizures: Therapist Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: W. Curt LaFrance , Jeffrey Peter Wincze
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دوقطبی کتاب: تاریخ، نوروبیولوژی و درمان
The Bipolar Book: History, Neurobiology, and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب دوقطبی کتاب: تاریخ، نوروبیولوژی و درمان

The Bipolar Book: History, Neurobiology, and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Aysegul Yildiz , Pedro Ruiz and Charles Nemeroff
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طبقه بندی بین المللی بیماری ها، و عیب یابی درمانی  قلبی
The EHRA Book of Pacemaker, ICD, and CRT Troubleshooting: Case-based learning with multiple choice questions
نام کتاب:

دانلود کتاب طبقه بندی بین المللی بیماری ها، و عیب یابی درمانی قلبی

The EHRA Book of Pacemaker, ICD, and CRT Troubleshooting: Case-based learning with multiple choice questions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Deepak L. Bhatt
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 51.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت از دیابت: راهنمای عملی
Diabetes Care: A Practical Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت از دیابت: راهنمای عملی

Diabetes Care: A Practical Manual
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Rowan Hillson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختار و فرآیندهای مراقبت
Structure and Processes of Care
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار و فرآیندهای مراقبت

Structure and Processes of Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Betty R. Ferrell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سندرم میلودیسپلاستیک
Myelodysplastic Syndromes
نام کتاب:

دانلود کتاب سندرم میلودیسپلاستیک

Myelodysplastic Syndromes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Ota Fuchs
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 27.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملاحظات مولکولی و تحول مسائل مربوط به مدیریت جراحی در درمان بیماران مبتلا به تومور مغزی
Molecular Considerations And Evolving Surgical Management Issues In The Treatment Of Patients with a Brain Tumor
نام کتاب:

دانلود کتاب ملاحظات مولکولی و تحول مسائل مربوط به مدیریت جراحی در درمان بیماران مبتلا به تومور مغزی

Molecular Considerations And Evolving Surgical Management Issues In The Treatment Of Patients with a Brain Tumor
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Terry Lichtor
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات حرکتی هیپرکینتیک
Hyperkinetic Movement Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات حرکتی هیپرکینتیک

Hyperkinetic Movement Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Roger M Kurlan , Paul E Greene , Kevin M Biglan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای آناتومی انسان و فیزیولوژی آزمایشگاهی
Human Anatomy & Physiology Laboratory Manual: Making Connections, Cat Version
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آناتومی انسان و فیزیولوژی آزمایشگاهی

Human Anatomy & Physiology Laboratory Manual: Making Connections, Cat Version
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Catharine C. Whiting
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 103.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمپلنت های دندانی و بیومتریال
Dental Implantology and Biomaterial
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمپلنت های دندانی و بیومتریال

Dental Implantology and Biomaterial
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Mazen Ahmad Jawad Amin Almasri
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 81.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسم
Asthma: From Childhood Asthma to ACOS Phenotypes
نام کتاب:

دانلود کتاب آسم

Asthma: From Childhood Asthma to ACOS Phenotypes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Celso Pereira
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر