موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب لوازم جانبی خارجی پا و مچ پا
External Fixators of the Foot and Ankle
نام کتاب:

دانلود کتاب لوازم جانبی خارجی پا و مچ پا

External Fixators of the Foot and Ankle
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Paul Cooper , vasilios Polyzois and Thomas Zgonis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 69.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی مغز و اعصاب  تجربی در مدل های حیوانی
Experimental Neurosurgery in Animal Models
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی مغز و اعصاب تجربی در مدل های حیوانی

Experimental Neurosurgery in Animal Models
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Miroslaw Janowski
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 17.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شواهد مبتنی بر غدد درون ریز
Evidence-Based Endocrinology
نام کتاب:

دانلود کتاب شواهد مبتنی بر غدد درون ریز

Evidence-Based Endocrinology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Pauline M Camacho
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک
Essentials of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک

Essentials of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Thomas N. Tozer and Malcolm Rowland
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های ضروری در جراحی آرنج
Essential Techniques in Elbow Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های ضروری در جراحی آرنج

Essential Techniques in Elbow Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Samuel Antuña and Raúl Barco
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری اورژانسی ضروری
Essential Emergency Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری اورژانسی ضروری

Essential Emergency Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Resa E. Lewiss , Turandot Saul and Kaushal H. Shah
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 28.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت اپی ژنتیک در سرطان
Epigenetic Advancements in Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت اپی ژنتیک در سرطان

Epigenetic Advancements in Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Manoj K. Mishra and Kumar S. Bishnupuri
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علامت دهی اندوکانابینوئید: روش ها و پروتکل ها
Endocannabinoid Signaling: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب علامت دهی اندوکانابینوئید: روش ها و پروتکل ها

Endocannabinoid Signaling: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Mauro Maccarrone
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت فیبریلاسیون دهلیزی: روش عملی
Management of Atrial Fibrillation: A Practical Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت فیبریلاسیون دهلیزی: روش عملی

Management of Atrial Fibrillation: A Practical Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Mohammad Shenasa and A. John Camm
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروفیزیولوژی: مبانی
Electrophysiology: The Basics: A Companion Guide for the Cardiology Fellow during the EP Rotation
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروفیزیولوژی: مبانی

Electrophysiology: The Basics: A Companion Guide for the Cardiology Fellow during the EP Rotation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Jonathan S. Steinberg and Suneet Mittal
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبحث دارو شیمی فضایی: روش تحلیلی و فارماکولوژی، ویرایش سوم
Drug Stereochemistry: Analytical Methods and Pharmacology, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مبحث دارو شیمی فضایی: روش تحلیلی و فارماکولوژی، ویرایش سوم

Drug Stereochemistry: Analytical Methods and Pharmacology, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Krzysztof Jozwiak , W. J. Lough and Irving W. Wainer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشف دارو
Drug Discovery
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف دارو

Drug Discovery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Hany A. El-Shemy
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری و مشاوره دارویی: اختلالات عصبی
Disease & Drug Consult: Neurologic Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری و مشاوره دارویی: اختلالات عصبی

Disease & Drug Consult: Neurologic Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Lippincott
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهارت های سمع: صداهای نفس و قلب
Auscultation Skills: Breath & Heart Sounds
نام کتاب:

دانلود کتاب مهارت های سمع: صداهای نفس و قلب

Auscultation Skills: Breath & Heart Sounds
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Jessica Shank Coviello
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 71.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقعد: درمان جراحی و آسیب شناسی
Anus: Surgical Treatment and Pathology
نام کتاب:

دانلود کتاب مقعد: درمان جراحی و آسیب شناسی

Anus: Surgical Treatment and Pathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Richard Cohen and Alastair Windsor
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی برای دندانپزشکی
Anatomy for Dental Medicine, Latin Nomenclature
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی برای دندانپزشکی

Anatomy for Dental Medicine, Latin Nomenclature
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Michael Schuenke , Erik Schulte , Udo Schumacher and Eric W. Baker
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 141 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی خواب
Sleep Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی خواب

Sleep Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Himender Makker , Matthew Walker , Hugh Selsick , Bhik Kotecha and Ama Johal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان تشنج غیرصرعی: راهنمای درمانگر
Treating Nonepileptic Seizures: Therapist Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان تشنج غیرصرعی: راهنمای درمانگر

Treating Nonepileptic Seizures: Therapist Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: W. Curt LaFrance , Jeffrey Peter Wincze
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دوقطبی کتاب: تاریخ، نوروبیولوژی و درمان
The Bipolar Book: History, Neurobiology, and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب دوقطبی کتاب: تاریخ، نوروبیولوژی و درمان

The Bipolar Book: History, Neurobiology, and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Aysegul Yildiz , Pedro Ruiz and Charles Nemeroff
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طبقه بندی بین المللی بیماری ها، و عیب یابی درمانی  قلبی
The EHRA Book of Pacemaker, ICD, and CRT Troubleshooting: Case-based learning with multiple choice questions
نام کتاب:

دانلود کتاب طبقه بندی بین المللی بیماری ها، و عیب یابی درمانی قلبی

The EHRA Book of Pacemaker, ICD, and CRT Troubleshooting: Case-based learning with multiple choice questions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Deepak L. Bhatt
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 51.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر