موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب روندهای موجود در تحقیق درباره بیماری کبد الکلی - جنبه های بالینی و علمی
Trends in Alcoholic Liver Disease Research - Clinical and Scientific Aspects
نام کتاب:

دانلود کتاب روندهای موجود در تحقیق درباره بیماری کبد الکلی - جنبه های بالینی و علمی

Trends in Alcoholic Liver Disease Research - Clinical and Scientific Aspects
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Ichiro Shimizu
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فشار خون سیاهرگی – علل و عوارض
Portal Hypertension - Causes and Complications
نام کتاب:

دانلود کتاب فشار خون سیاهرگی – علل و عوارض

Portal Hypertension - Causes and Complications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Dmitry V. Garbuzenko
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چالش های شناسایی در تشخیص های بالینی
Detection Challenges in Clinical Diagnostics
نام کتاب:

دانلود کتاب چالش های شناسایی در تشخیص های بالینی

Detection Challenges in Clinical Diagnostics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: Pankaj Vadgama and Serban Peteu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.13 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پانکراتیت حاد (التهاب حاد پانکراس)
Acute Pancreatitis
نام کتاب:

دانلود کتاب پانکراتیت حاد (التهاب حاد پانکراس)

Acute Pancreatitis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Luis Rodrigo
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترومبوفیلی (بیماری افزایش تمایل به تشکیل لخته های خون)
Thrombophilia
نام کتاب:

دانلود کتاب ترومبوفیلی (بیماری افزایش تمایل به تشکیل لخته های خون)

Thrombophilia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Andrea Luigi Tranquilli
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترومبوفیلی بارداری – خطر ناپیدا
Pregnancy Thrombophilia - The Unsuspected Risk
نام کتاب:

دانلود کتاب ترومبوفیلی بارداری – خطر ناپیدا

Pregnancy Thrombophilia - The Unsuspected Risk
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Petar Ivanov
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاتوفیزیولوژی و جنبه های بالینی از ترومبوآمبولی وریدی در نوزادان، بیماری کلیوی و بیماران مبتلا به سرطان
Pathophysiology and Clinical Aspects of Venous Thromboembolism in Neonates, Renal Disease and Cancer Patients
نام کتاب:

دانلود کتاب پاتوفیزیولوژی و جنبه های بالینی از ترومبوآمبولی وریدی در نوزادان، بیماری کلیوی و بیماران مبتلا به سرطان

Pathophysiology and Clinical Aspects of Venous Thromboembolism in Neonates, Renal Disease and Cancer Patients
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Mohamed A. Abdelaal
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متابولیسم آهن
Iron Metabolism
نام کتاب:

دانلود کتاب متابولیسم آهن

Iron Metabolism
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Sarika Arora
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هموفیلی
Hemophilia
نام کتاب:

دانلود کتاب هموفیلی

Hemophilia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Angelika Batorova
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب همودینامیک – رویکرد های تشخیصی و درمانی جدید
Hemodynamics - New Diagnostic and Therapeutic Approaches
نام کتاب:

دانلود کتاب همودینامیک – رویکرد های تشخیصی و درمانی جدید

Hemodynamics - New Diagnostic and Therapeutic Approaches
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: A. Seda Artis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال خون در طب بالینی
Blood Transfusion in Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال خون در طب بالینی

Blood Transfusion in Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Puneet Kaur Kochhar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمایشات بالینی قلب و عروق – قرار دادن مدرک در عمل
Cardiovascular Clinical Trials: Putting the Evidence into Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمایشات بالینی قلب و عروق – قرار دادن مدرک در عمل

Cardiovascular Clinical Trials: Putting the Evidence into Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Marcus D. Flather, Deepak L. Bhatt, and Tobias Geisler
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه واکسن ها – از کشف تا تست بالینی
Development of Vaccines: From Discovery to Clinical Testing
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه واکسن ها – از کشف تا تست بالینی

Development of Vaccines: From Discovery to Clinical Testing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Manmohan Singh and Indresh K. Srivastava
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 37.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری نانو در حال ظهور در دندانپزشکی
Emerging Nanotechnologies in Dentistry: Processes, Materials and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری نانو در حال ظهور در دندانپزشکی

Emerging Nanotechnologies in Dentistry: Processes, Materials and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Karthikeyan Subramani and Waqar Ahmed
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 28.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاتوژنز (بیماریزایی) و درمان پریودنتیت (بیماری پیرامون دندان)
Pathogenesis and Treatment of Periodontitis
نام کتاب:

دانلود کتاب پاتوژنز (بیماریزایی) و درمان پریودنتیت (بیماری پیرامون دندان)

Pathogenesis and Treatment of Periodontitis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Nurcan Budunel
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد معاصر در پوسیدگی دندان
Contemporary Approach to Dental Caries
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد معاصر در پوسیدگی دندان

Contemporary Approach to Dental Caries
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Ming-yu Li
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 20.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دندانپزشکی ایمپلنت – نوید بخش ترین رشته دندانپزشکی
Implant Dentistry - The Most Promising Discipline of Dentistry
نام کتاب:

دانلود کتاب دندانپزشکی ایمپلنت – نوید بخش ترین رشته دندانپزشکی

Implant Dentistry - The Most Promising Discipline of Dentistry
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Ilser Turkyilmaz
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 73.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول در ارتودنسی معاصر
Principles in Contemporary Orthodontics
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول در ارتودنسی معاصر

Principles in Contemporary Orthodontics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Silvano Naretto
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 81 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر ECG (الکتروکاردیوگرام) برای همه
ECG Interpretation for Everyone
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر ECG (الکتروکاردیوگرام) برای همه

ECG Interpretation for Everyone
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Fred Kusumoto and Pam Bernath
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  روند ها در تکثیر سلول های بنیادی و تحقیقات سرطان
Trends in Stem Cell Proliferation and Cancer Research
نام کتاب:

دانلود کتاب روند ها در تکثیر سلول های بنیادی و تحقیقات سرطان

Trends in Stem Cell Proliferation and Cancer Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Rodrigo R. Resende and Henning Ulrich
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر