موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مغز های تقسیم شده – زیست شناسی و رفتار عدم تقارن های مغز
Divided Brains - The Biology and Behaviour of Brain Asymmetries
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز های تقسیم شده – زیست شناسی و رفتار عدم تقارن های مغز

Divided Brains - The Biology and Behaviour of Brain Asymmetries
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Lesley J. Rogers, Giorgio Vallortigara, and Richard J. Andrew
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متابولومیک NMR در پژوهش سرطان
NMR metabolomics in cancer research
نام کتاب:

دانلود کتاب متابولومیک NMR در پژوهش سرطان

NMR metabolomics in cancer research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: M. Cuperlovic-Culf
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 26.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی در پزشکی و زیست شناسی
Modelling in Medicine and Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی در پزشکی و زیست شناسی

Modelling in Medicine and Biology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: C A Brebbia
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارماکولوژی مولکولی از کشف DNA تا دارو
Molecular Pharmacology: From DNA to Drug Discovery
نام کتاب:

دانلود کتاب فارماکولوژی مولکولی از کشف DNA تا دارو

Molecular Pharmacology: From DNA to Drug Discovery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: John Dickenson, Fiona Freeman, Chris Lloyd Mills, Christian Thode
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای سلول های بنیادی
Stem Cells Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای سلول های بنیادی

Stem Cells Handbook
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Stewart Sell
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات بالینی در آسیا – فرصت ها و چالش ها
Clinical research in Asia: Opportunities and challenges
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات بالینی در آسیا – فرصت ها و چالش ها

Clinical research in Asia: Opportunities and challenges
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده:
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرگیجه – شکایات متداول
Vertigo and Dizziness: Common Complaints
نام کتاب:

دانلود کتاب سرگیجه – شکایات متداول

Vertigo and Dizziness: Common Complaints
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Thomas Brandt, Marianne Dieterich and Michael Strupp
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معماهای بالینی در بیماری کبد ویروسی
Clinical Dilemmas in Viral Liver Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب معماهای بالینی در بیماری کبد ویروسی

Clinical Dilemmas in Viral Liver Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Graham Foster and K Rajender Reddy
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر زیست شناسی سرطان
Introduction to Cancer Biology
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر زیست شناسی سرطان

Introduction to Cancer Biology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Robin Hesketh
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای بالینی بیماری آلزایمر و سایر بیماری های زوال عقل
Clinical Manual of Alzheimer Disease and Other Dementias
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بالینی بیماری آلزایمر و سایر بیماری های زوال عقل

Clinical Manual of Alzheimer Disease and Other Dementias
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Myron F. Weiner and Anne M. Lipton
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های لثه، اتیولوژی، پیشگیری و درمان آنها
Gingival Diseases - Their Aetiology, Prevention and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های لثه، اتیولوژی، پیشگیری و درمان آنها

Gingival Diseases - Their Aetiology, Prevention and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Fotinos S. Panagakos and Robin M. Davies
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 25 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروب شناسی دهان و دندان
Oral Microbiology, 5th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروب شناسی دهان و دندان

Oral Microbiology, 5th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Philip D. Marsh, Michael V. Martin
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 30.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیومتریال ها در درمان سرطان – تشخیص، پیشگیری و درمان
Biomaterials for cancer therapeutics: Diagnosis, prevention and therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب بیومتریال ها در درمان سرطان – تشخیص، پیشگیری و درمان

Biomaterials for cancer therapeutics: Diagnosis, prevention and therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Kinam Park
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 29.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غدد درون ریز ضروری و دیابت
Essential Endocrinology and Diabetes
نام کتاب:

دانلود کتاب غدد درون ریز ضروری و دیابت

Essential Endocrinology and Diabetes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Richard IG Holt and Neil A Hanley
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 19 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز، خود و هوشیاری
Brain, Self and Consciousness: Explaining the Conspiracy of Experience
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز، خود و هوشیاری

Brain, Self and Consciousness: Explaining the Conspiracy of Experience
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Sangeetha Menon
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.49 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان شناسی تابش در مراقبت تسکینی سرطان
Radiation Oncology in Palliative Cancer Care
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان شناسی تابش در مراقبت تسکینی سرطان

Radiation Oncology in Palliative Cancer Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Stephen Lutz, Edward Chow and Peter Hoskin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی کلیه
Renal Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی کلیه

Renal Physiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Bruce M. Koeppen and Bruce A. Stanton
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمرین حرفه ای طب پا
Professional Practice for Podiatric Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب تمرین حرفه ای طب پا

Professional Practice for Podiatric Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Catherine Hayes
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تدابیر دارویی ضد ویروسی
Antiviral Drug Strategies (Methods and Principles in Medicinal Chemistry)
نام کتاب:

دانلود کتاب تدابیر دارویی ضد ویروسی

Antiviral Drug Strategies (Methods and Principles in Medicinal Chemistry)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Erik De Clercq, Raimund Mannhold, Hugo Kubinyi, Gerd Folkers
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول فارماکوگنوزی و فیتوتراپی
Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول فارماکوگنوزی و فیتوتراپی

Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Pauline Graham, Fiona Conn, Sruthi Viswam, Charles Gray, and Merlyn Harvey
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر